نتیجه جستجو ( ۱۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria ، آبان ۱۳۹۴
برهم زدن صفحۀ شطرنج: چشم‌اندازهای مداخلۀ روسیه در امور سوریه
مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد آمریکا در گزارشی 44 صفحه‌ای به بررسی موضوع مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه پرداخته و رویکردها و نقطه‌نظرات هفت متخصص و پژوهشگر را در زمینۀ اهداف روسیه در سوریه و پیامدهای تصمیم این کشور دراین‌خصوص برای سیاست جهانی و منطقه‌ای ارائه داده است. در این گزارش از کارشناسان خواسته شده تا به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ دهند: نخست اینکه روسیه از مداخله در سوریه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دوم اینکه، این تصمیم چه الزامات و پیامدهایی را برای منازعۀ سوریه و در ابعادی گسترده‌تر برای سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه دارد؟
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛
Belfer Center

جستجو درون متن این مدرک
۲. الحرب الروسيه في سوريا: الأسباب والمآلات ، مهر ۱۳۹۴
جنگ روسیه در سوریه: زمینه‌ها و چشم‌اندازها
از نگاه نویسندگان، مسکو در مداخلة نظامی مستقیم و غافلگیرکنندة خود در سوریه دستاوردهای تاکتیکی چشم‌گیری داشته است، اما برای پیش‌بینی معنادار سرانجام رویکرد جدید روسیه و تأثیرش بر بحران سوریه و جایگاه مسکو در عرصة بین‌المللی همچنان باید صبر کرد. آنها به‌طور کلی دو سناریو را برای آیندة حضور نظامی روس‌ها در سوریه محتمل می‌دانند: اینکه چنین رویکردی منجربه تن دادن گروه‌های درگیر سوری به حرکت در مسیر یافتن راه‌حلی سیاسی شود و دیگری اینکه مداخلة نظامی روسیه در عمل تنها به بغرنج‌تر شدن بحران بینجامد و منازعه را تشدید کند. از نگاه نویسندگان، هر دو سناریو قابل تصوراست و باید دید که واکنش گروه‌های سوری و طرف‌های بین‌المللی منازعة سوریه در نهایت به تحقق کدام سناریو منجر خواهد شد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ سوریه - سیاست و حکومت؛
مرکز الجزیره للدراسات

جستجو درون متن این مدرک
۳. Russia's Syria Move Is a Mixed Blessing for Iran ، مهر ۱۳۹۴
حرکت روسیه درقبال سوریه یک موهبت همراه با زیان برای ایران است
نوشتار حاضر بر این نظر است که با وجود تعریف و تمجید‌هایی که به سبب استقرار نیروهای روسی در سوریه، از تهران شنیده می‌شود، تداوم مداخلۀ روسیه موجب کاهش نفوذ ایران در سوریه می‌شود. به نظر نویسنده حضور روسیه در سوریه، و تا اندازه‌ای کمتر در عراق، چالشی در برابر نفوذ ایران، هم در هدایت جنگ و هم در حل نهایی مسئلۀ سوریه است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ ایران - سیاست خارجی؛
Washington Institute

جستجو درون متن این مدرک
۴. Tiranı Değil, Suriye Halkını Kurtarın ، مهر ۱۳۹۴
مستبد جنایتکار را نه؛ مردم سوریه را نجات دهید
نویسنده ضمن انتقاد از حملات هوایی روسیه به خاک سوریه و حمایت ایران از این عملیات، ادعا کرده است که اولویت ایران و روسیه بیش از آنچه که از بین بردن داعش باشد، کسب منافع سیاسی است. وی مدعی است که حکومت اسد با حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی ایران، روسیه و حزب‌الله لبنان سرپا مانده است. کالین همچنین مدعی است که وجود داعش در سوریه سبب شده است که هم بشار اسد و هم روسیه و ایران به بهانۀ مبارزه با داعش، سیاست‌های خود را پیش ببرند. وی در پایان، حملۀ نظامی روسیه را اشتباه تلقی کرده و مدعی شده است تنها راه نجات مردم سوریه و ایجاد دولتی مبتنی‌بر رای مردم و دموکراسی، تقویت مخالفین منطقی و میانه‌روی دولت بشار اسد است و در این زمینه یکی از اولویت‌ها باید ایجاد مناطق امن در خاک سوریه باشد.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ داعش؛ ؛ ؛
روزنامه ترکیه ترجمه از بخش انگلیسی روزنامه صباح

جستجو درون متن این مدرک
۵. Russia, Iran, and the Syria Test ، مهر ۱۳۹۴
روسیه، ایران و آزمون سوریه
نوشتار حاضر به تحرکات نظامی جدید روسیه در سوریه و ائتلاف بدیل آن با ایران و عراق در مبارزه با داعش پرداخته است و پیامدهای این امر برای ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. چراکه از نگاه نویسنده عملکرد روسیه در سوریه، با توجه به گذشتۀ تاریخی موجود میان دو کشور، باید توجه ایران را به این امر مهم معطوف دارد که تحولات جاری تنها نباید به منزلۀ تلاش روسیه برای نفوذ بیشتر در منطقۀ شامات مورد توجه قرار گیرد، بلکه ازاین‌منظر باید به این موضوع نگریست که حضور مجدد روسیه در خاورمیانه چه الزاماتی را برای منافع بلندمدت ایران به همراه می‌آورد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ ایران - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی
Middle East Institute

جستجو درون متن این مدرک
۶. Russian cooperation with Iran and Iraq has broader consequences than saving Assad ، مهر ۱۳۹۴
همکاری روسیه با ایران و عراق در سوریه: پیامدهایی گسترده‌تر از بقای اسد
نویسندگان به بررسی عملیات نظامی روسیه در سوریه با هدف مقابله با داعش و همکاری دولت بشار اسد پرداخته‌اند. به گفتۀ آنها، تا زمانی‌که عملیات نظامی روسیه در سوریه ادامه یابد، این کشور ناگزیر باید بر همکاری‌های ایران و عراق تکیه کند. این درحالی است که حمایت‌های روسیه از این دو کشور پیامدهای متفاوتی را برای آنها به همراه دارد که شامل تحکیم موقعیت و جایگاه منطقه‌ای ایران و متحدانش در عراق و تضعیف جایگاه عبادی و کاهش نفوذ آن در اتخاذ تصمیمات حوزۀ سیاست داخلی و خارجی می‌شود.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ سوریه - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - سوریه؛ سوریه - روابط خارجی - عراق؛ عراق - روابط خارجی - سوریه؛ ؛
The Conversation

جستجو درون متن این مدرک
۷. Война в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии: русский взгляд ، شهريور ۱۳۹۵
جنگ در سوریه و تبعات آن برای خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی: نگاه روسی
نویسنده بر ابعاد نظامی بحران سوریه تمرکز دارد و در قسمت های مختلف کتاب موضوعات مرتبط با این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. وی در فصل اول نیروها و بازیگران مختلف جبهۀ ضدسوری را بررسی کرده است. در فصل دوم ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیکی، نظامی و اقتصادی دخالت نظامی روسیه در سوریه بررسی شده است. وی همچنین پنج سناریوی تحقق راهبرد روسیه در سوریه و نیز سناریوی احتمال اقدام نظامی مستقیم ترکیه در سوریه را تحلیل کرده است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ سلاحهای شیمیایی - سوریه؛ سیاست نظامی - روسیه فدراتیو؛ ؛
آریو- قرن 21

جستجو درون متن این مدرک
۸. ABD ve Rusya Yakınlaşması Kürt Devleti Senaryosunu Güçlendirdi ، آذر ۱۳۹۴
نزدیکی مواضع آمریکا و روسیه در مسالۀ سوریه، سناریوی تشکیل کشور کردی را تقویت کرده است.
نویسنده در تشریح بحران سوریه، بر این باور است که تصمیم‌گیرندۀ نهایی و بازیگر اصلی در موضوع سوریه درواقع، آمریکا و روسیه هستند که با نزدیکی مواضع آمریکا به روسیه، ترکیه از خواسته‌های خود دورتر شده است. وی بر این باور است که نزدیکی بین این دو قدرت، سبب خواهد شد تا سناریوی تشکیل کشور و دولت کردی در منطقه احتمال بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. وی در ادامه مواضع ایران را درخصوص موضوع سوریه ارزیابی کرده و در این زمینه ادعاهای را مطرح کرده است. به گفته نویسنده، دولت ترکیه در سیاست‌های خود به مسئلۀ سنی‌ها بیش از ترکمن‌ها در سوریه و عراق اهمیت می‌دهد و به همین دلیل اردوغان در سخنان اخیر خود از آیندۀ سنی‌ها در سوریه ابراز نگرانی کرده است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ کردان؛
روزنامه ملی‌گرای اورتا دوغو

جستجو درون متن این مدرک
۹. США vs Сирия: могут ли Россия и Иран создать союз против Вашингтона? ، شهريور ۱۳۹۲
آمریکا و سوریه: آیا روسیه و ایران می‌توانند اتحادی در برابر واشنگتن ایجاد نمایند؟
در این نوشتار که در آستانه دیدار روسای جمهور ایران و روسیه در اجلاس سازمان شانگهای منتشر شده، نویسنده عنوان کرده: در شرایط فعلی مقامات کرملین عصبی و نگران هستند که نکند واشنگتن با اعلام موافقت با بررسی طرح روسیه برای انتقال تسلیحات شیمیایی سوریه و نظارت نهادهای بین‌المللی بر آنها، در حقیقت سعی دارد تا حواس روسیه را پرت کرده و زمینه لازم برای حمله گسترده هواپیماهای ناتو به سوریه را فراهم کند؟ وی خاطرنشان کرده اکثر کارشناسان سیاسی روسیه تقریبا اطمینان دارند که آمریکا به سوریه حمله خواهد کرد. درعین‌حال، اوباما چندان مطمئن نیست که به راحتی بتواند در این جنگ پیروز شود. اگر ایران و سپس اسرائیل نیز به این جنگ کشیده شوند، چه خواهد شد؟ این سناریویی ترسناک است که از جنگ بزرگ در خاورمیانه ترسیم می‌شود.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
آژانس خبری «مدیافکس» روسیه (mediafax.ru)

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Удар по Сирии — потери России ، شهريور ۱۳۹۲
حمله به سوریه- خسارات روسیه
در نوشتار حاضر نظرات برخی از کارشناسان روس دررابطه با حمله احتمالی آمریکا به سوریه و ایران و تبعات آن منعکس شده است. کنستانتین سیمونوف، مدیر بنیاد امنیت ملی انرژی روسیه، احتمال اینکه آمریکا بتواند به سرعت یک رهبر سنی که حاضر به حمایت از طرح‌های عربستان و قطر باشد را جایگزین اسد کند، بسیار ضعیف دانسته است. به باور وی درصورت حمله آمریکا به سوریه و درگیر شدن ایران در این جنگ، ممکن است چنین سناریویی در مرحله اول حتی به نفع روسیه باشد. زیرا قیمت نفت بالا می‌رود، اما وی معتقد است برای منافع روسیه در درازمدت بهتر است که مانع حمله به سوریه شود و اگر کرملین مجبور به حمایت نکردن از اسد شود، درآن‌صورت به نفع روسیه است که بی‌ثباتی در سوریه ادامه یافته و در ایران جنگی رخ ندهد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
خبرگزاری «روسبالت» روسیه (Росбалт)

جستجو درون متن این مدرک