نتیجه جستجو ( ۵۸۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۹ صفحه
به باور نویسنده، کشیده شدن دامنۀ بحران تحمیلی حماء و حُمص، به پایتخت صنعتی – اقتصادی سوریه، در فاصلۀ بیش از یک سال از آغاز بحران این کشور، یک روند طبیعی یا یک اتفاق جبری نبوده، بلکه بخش مهمی از یک روند طراحی‌شده بوده است؛ روندی که ریشه در منافع بعضی قدرت‌های جهانی، و قدرت‌های شاخص منطقه داشته است. تبیین زمینه‌ها و محیط راهبردی بحران، اهداف آمریکا از طرح «خاورمیانۀ جدید»، اهداف و منویات کشورهای دخیل در بحران‌سازی منطقه، جنگ فراگیر، زمینه‌ها، ریشه‌ها و عوامل، دولت بشار اسد و نقش تاریخی ایران، اهداف نظامی، و نقش محوری حلب در فرایند بحران، بستر امنیتی سوریه و زمینۀ تداوم بحران، از محورهای مورد بحث در نوشتار حاضر است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
حلب به‌نوعی نقش پایتخت نیروهای مخالف مسلح اسد را ایفا کرده؛ ده‌ها گروه در این شهر حضور داشتند که فصل مشترک آنها مبارزه با نیروهای دولتی بوده است. به باور نویسنده، فتح حلب همان اندک توازن میان دولت و مخالفان را ازبین برده است. ازاین‌رو، اهمیت اصلی این رخداد در جنبۀ روانی و نمادین آن است. این پیروزی با وجود اهمیت و تأثیرش بر بهبود موقعیت نیروهای دولتی و هم‌پیمانان آن، تصویر کلی بحران سوریه را تغییر نمی‌دهد. ماهیت اصلی بحران سوریه یعنی نبرد میان ارتش و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن با ده‌ها گروه مسلح مخالف و نیز گروه‌های تروریستی که حامیانی در منطقه و فراتر از آن دارند، تغییری نکرده است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، آزادسازی حلب و فروپاشی هزاران تروریست در ۳۵ گروه گوناگون که حداقل نیمی از آنها کشته و زخمی شده‌اند، آغاز روندهای جدید سیاسی، امنیتی و نظامی است که ابتکار عمل در دست‌ حامیان تروریسم نیست و فقدان راهبرد، آنها را به عکس‌العمل‌های انفعالی و مقطعی کشانده است. پیروزی بزرگ در حلب، تولیدکنندۀ مفاهیم مختلفی است که در عرصه‌های راهبردی پیامدهای خود را به‌جا گذاشته است. نوشتار حاضر پنج مفهوم راهبردی از آزادی حلب و شکست پروژۀ تروریستی در سوریه را بررسی کرده است که عبارتند از: مفهوم نظامی، مفهوم سیاسی، مفهوم امنیتی، مفهوم رسانه‌ای و مفهوم شکست پروژۀ تروریستی غرب.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
سایت اندیشکده روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۴. Иллюзия перемирия ، شهريور ۱۳۹۵
توهم آتش‌بس
نویسنده تأکید دارد که وضعیت فعلی سوریه تأییدکنندۀ دیدگاه‌های طیف بدبین است و آتش‌بس شکننده توهمی بیش نبود. طرف‌های درگیر نیز از فرصت آتش‌بس برای تقویت خود و شروع دور جدید جنگ استفاده کردند. این وضعیت نه‌تنها نیروهای داخلی سوریه، بلکه آمریکا و روسیه را نیز به ناامیدی و حس در بن‌بست بودن سوق می‌دهد؛ دراین‌میان، برخی اقدامات ازجمله حملۀ آمریکا به ارتش سوریه نیز بر بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید. به باور نویسنده، شکست طرح صلح نباید باعث ناامیدی و توقف تلاش‌ها برای حل مسئلۀ سوریه شود، زیرا تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، شکست دولت‌ها و تقویت تروریست‌ها مستقیماً بر شرایط بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛
شورای روسی امور بین‌لملل

جستجو درون متن این مدرک
۵. الگوهای حاکمیت محلی در سوریه پس از انقلاب ، مرداد ۱۳۹۵
أنماط الحكم المحلي في سورية بعد الثورة
نوشتار حاضر تلاش دارد مهم‌ترین ساختارها و الگوهای اداری محلی شکل‌گرفته در جریان منازعۀ سوریه را ‌بررسی کند و تشریح کرده که این ساختارها چگونه از عهدۀ وظایف تنظیمی و اداری برآمده‌اند. نویسندۀ شرایط محیطی منجربه ظهور هر کدام از این ساختارها را توضیح داده و درنهایت تأکید کرده است که ماهیت این ساختارها در تعیین پیکرۀ حکومتی آیندۀ سوریه نقش مهمی دارد. به باور وی، با تضعیف حکومت مرکزی سوریه و رنگ باختن سلطه‌اش بر بعضی مناطق، به‌تدریج ساختارها و سازوکارهایی محلی برای رفع نیازهای شهرها و روستاها شکل گرفته‌اند؛ ساختارهایی که حسب نیازها و شرایط هر جامعۀ محلی و همچنین خواسته‌های گروه‌های صاحب قدرت، تعریف شده‌اند و بنابراین، تفاوت‌هایی بنیادین با ساختارهای محلی دیگر مناطق دارند.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
المرکز العربی للأبحاث و دراسه السیاسات / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، بحران سوریه که پس از تحولات گستردۀ منطقه در سال 2011 آغاز شد، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بوده است که به‌تدریج بحران سوریه را ازنظر ژرفای داخلی و اثرگذاری پیرامونی، به سطحی بی‌سابقه رسانده است. آنچه از جنگ داخلی سوریه پدیدار شده، یک کشور تجزیه‌شده با جنگ‌سالارانی متعدد و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی متنوع بوده است. فرقه‌ای بودن بحران، تداوم موازنۀ نظامی، امنیتی و سیاسی و ناتوانی بازیگران بحران در پیشبرد برنامه‌های خود، از موضوعات مورد بررسی در این نوشتار است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
وقوع هر رخدادی افزون‌بر دلایل ظاهری آن ممکن است ناشی از کنش‌ها و نیات عوامل و عناصر دخیل در این رخداد باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بر بنیاد منابع کتابخانه‌ای درصدد است تا به تبیین چرایی آغاز و استمرار جنگ سوریه بپردازد. به باور نویسنده، وضعیت و اهمیت ژئوپلیتیکی سوریه و همچنین جایگاه آن در ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی، صف‌بندی بازیگران سیاسی در دو قطب موافق و مخالف حکومت سوریه در سه‌سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عامل شکل‌گیری جنگ سوریه بوده است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
فصلنامه محیط راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۸. انماط الحکم المحلی فی سوریه بعد الثوره ، ارديبهشت ۱۳۹۵
صورت‌های حاکمیت محلی در سوریة پس از انقلاب
به باور نویسنده، با تضعیف حکومت مرکزی سوریه و رنگ باختن سلطه‌اش بر بعضی مناطق، به‌تدریج ساختارها و سازوکارهایی محلی برای رفع نیازهای شهرها و روستاها شکل گرفته‌اند؛ ساختارهایی که حسب نیازها و شرایط هر جامعة محلی و همچنین خواسته‌های گروه‌های صاحب قدرت تعریف شده‌اند و بنابراین تفاوت‌هایی بنیادین با ساختارهای محلی دیگر مناطق دارند. نوشتار حاضر تلاش کرده مهم‌ترین ساختارها و الگوهای اداری محلی شکل‌گرفته در جریان منازعة سوریه را ‌بررسی کند و شرح دهد که این ساختارها چگونه از عهدة وظایف تنظیمی و اداری برآمده‌اند. نویسنده همچنین شرایط محیطی منجربه ظهور هر گونه از این ساختارها را توضیح داده و درنهایت تأکید کرده که ماهیت این ساختارها در تعیین پیکرة حکومتی آیندة سوریه نقش مهمی دارد.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛
المرکز العربی للأبحاث و دراسه السیاسات

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، روند تحولات سیاسی و نظامی مرتبط با جنگ داخلی سوریه چنان سریع و برق‌آسا و در جبهه‌های مختلف جغرافیایی و سیاسی درحال وقوع است که، جمع‌بندی همۀ آنها به دشواری مقدور خواهد بود. این دشواری با رویدادهای جدیدی همچون تغییرات پیاپی صحنۀ نبرد، تغییر موضع بازیگران سیاسی مانند کردها، رفتار مبهم ایالات متحده و مشخص نبودن اقدامات عربستان سعودی و ترکیه، افزون‌تر شده است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria ، آبان ۱۳۹۴
برهم زدن صفحۀ شطرنج: چشم‌اندازهای مداخلۀ روسیه در امور سوریه
مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد آمریکا در گزارشی 44 صفحه‌ای به بررسی موضوع مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه پرداخته و رویکردها و نقطه‌نظرات هفت متخصص و پژوهشگر را در زمینۀ اهداف روسیه در سوریه و پیامدهای تصمیم این کشور دراین‌خصوص برای سیاست جهانی و منطقه‌ای ارائه داده است. در این گزارش از کارشناسان خواسته شده تا به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ دهند: نخست اینکه روسیه از مداخله در سوریه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دوم اینکه، این تصمیم چه الزامات و پیامدهایی را برای منازعۀ سوریه و در ابعادی گسترده‌تر برای سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه دارد؟
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛
Belfer Center

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۹