نتیجه جستجو ( ۳۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
۱. تک‌پژوهی: برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه ، مرداد ۱۳۸۷
Nuclear Programs in the Middle East in the Shadow of Iran
«برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه در سایه ایران» یکی از پژوهش‌هایی است که توسط «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» لندن منتشر شده است. نویسندگان، مهم‌ترین هدف پژوهش مذکور را ارائه تحلیلی دقیق و بی‌طرف از برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه، بررسی مخاطرات گسترش هسته‌ای و ارزیابی چگونگی گسترش هسته‌ای در منطقه معرفی کرده‌اند. در این راستا، نوشتار حاضر تاریخچه‌ای از برنامه‌های هسته‌ای کشورهای مختلف خاورمیانه به همراه توانایی‌ها و سیاست‌های آنها را در شش فصل ارائه داده و در دو فصل دیگر به ارزیابی خطرات گسترش هسته‌ای و گزینه‌های موجود برای جلوگیری از این کار پرداخته است.
موضوعات: انرژی اتمی - خاورمیانه؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه - کنترل؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه
/موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Working Toward a Nuclear-Weapons-Free Mideast ، خرداد ۱۳۹۵
تلاش برای تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای
نویسنده به ناکامی آخرین تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به هدف «ایجاد خاورمیانۀ عاری از سلاح هسته‌ای» در سال 2010 و عدم برگزاری کنفرانس هلسینکی در فنلاند اشاره کرده است و تحقق توافق مهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را روزنۀ امیدی دراین‌خصوص دانسته است. وی بر این باور است که با توجه به موفقیت این توافق که نقطۀ عطفی در دیپلماسی منع اشاعه به‌شمار می‌آید و محدودیت‌ها و نظام بازرسی که این توافق برای برنامۀ هسته‌ای ایران در نظر گرفته است، شاید بتوان از آن برای تحقق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای بهره برد.
موضوعات: منع گسترش سلاحهای هسته‌ای؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه
Lobelog

جستجو درون متن این مدرک
۳. Building on the Iran Deal: Steps Toward a Middle Eastern Nuclear-Weapon-Free ، آذر ۱۳۹۴
گام‌هایی به‌سوی خاورمیانۀ عاری از سلاح هسته‌ای براساس برجام
نویسندگان ضمن تاکید بر هدف برجام مبتنی‌بر تضمین صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای ایران، به این موضوع پرداخته‌اند که ازآنجاکه برخی از کشورهای خاورمیانه درصدد راه‌اندازی برنامه‌های هسته‌ای خود هستند و محدودیت‌های برنامۀ هسته‌ای ایران نیز پس از چند سال برداشته می‌شود، لذا توصیه ‌می‌شود که کشورهای گروه 1+5 و کشورهای حوزۀ خاورمیانه با بهره‌گیری از مفاد برجام، محدودیت‌های هسته‌ای را برای کل منطقه رقم بزنند و ازاین‌رو گام‌هایی را به‌سوی ایجاد خاورمیانۀ عاری از سلاح هسته‌ای و درنهایت، عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بردارند.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای
Arms Control Association

جستجو درون متن این مدرک
۴. Why nuclear dominoes won't fall in the Middle East ، ارديبهشت ۱۳۹۴
چرا توافق ایران منجر به اشاعۀ هسته‌ای در خاورمیانه نخواهد شد؟
پس از اعلان توافق لوزان برخی از تحلیل‌گران این موضوع را مورد تاکید قرار دادند که این توافق موجب اشاعۀ هسته‌ای در منطقۀ خاورمیانه خواهد شد. نویسندگان بر این باورند که با نگاه دقیق به عواملی چون، توانایی فنی، بافت سیاسی و امنیتی و مقاصد کشورهای مورد نظر، می‌توان دریافت که این نظریه به ظاهر چالش‌ناپذیر و بی‌پایه و اساس است.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ مذاکرات سیاسی؛
Bulletin of the Atomic Scientists

جستجو درون متن این مدرک
۵. A Top Down Approach to a Nuclear Weapons Free Zone in the Middle East ، آبان ۱۳۹۱
رهیافتی بالا به پایین به منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه
نوشتار حاضر به بررسی امکان تحقق منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه پرداخته و بر این نظر است که آینده سیاست‌های هسته‌ای و خارجی مصر، جنگ داخلی در سوریه، پیشرفت ایران به‌سوی توان هسته‌ای ازجمله چالش‌های مهم در رسیدن به این هدف است. با این‌حال نویسنده معتقد است جامعه بین‌المللی باید از هر فرصتی برای نزدیک شدن به این هدف استفاده کند. در این‌راستا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید تایید کند که هیچ‌کدام از کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای برنامه اعلام نشده برای دسترسی به این تسلیحات را نداشته و بر این کشورها نظارت دقیق و کامل داشته باشد.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای
بنیاد کارنگی

جستجو درون متن این مدرک
۶. Defusing the nuclear Middle East ، آذر ۱۳۸۳
مهار کردن خاورمیانه هسته‌ای
این مقاله در بولتن دانشمندان هسته‌ای (Bulletin of the Atomic Scientes) به چاپ رسیده و راه‌حل‌های متعددی را برای مهار بحران هسته‌ای خاورمیانه از قبیل ایجاد یک منطقة عاری از سلاح‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. فهرست مطالب این مقاله عبارت است از: مقدمه، پیشرفت هسته‌ای ایران، مخلوطی از راه‌حل‌ها، خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای، نقشی برای ناتو، مطمئن ساختن اسرائیل، ایجاد انگیزه برای ایران و قدم اساسی.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ سلاحها - خاورمیانه - کنترل؛
مرکز کارنگی برای صلح بین الملل

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی مهم‌ترین محورهای نشست «حقوق بین‌الملل، منع گسترش و خاورمیانه» که توسط موسسه چتهام هاوس در تاریخ 8 مارس ۲۰۱۲ برگزار شده، پرداخته است. هرچند این نشست با موضوع کلی منع گسترش در خاورمیانه و کارکرد حقوق بین‌الملل در این زمینه، مطرح و برگزار شد، اما تمرکز اصلی آن، بر روی ایران و پرونده هسته‌‌ای آن بوده است.
موضوعات: فعالیت‌های هسته‌ای - ایران؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. Civilian Nuclear Programs in the Middle East: Nuclear Spring or Nuclear Autumn? ، فروردين ۱۳۹۱
برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی در خاورمیانه: بهار هسته‌ای یا خزان هسته‌ای؟
در سال‌های اخیر، تعدادی از کشورهای خاورمیانه طراحی و اجرای برنامه‌های ایجاد زیرساخت‌های هسته‌ای برای کاربری‌های غیرنظامی را آغاز کرده‌اند. این کشورها بیان کرده‌اند برنامه‌های هسته‌ایشان به کاربری‌های غیرنظامی منحصر می‌شوند و در پی موازنه قدرت نظامی با ایران نیستند. نویسنده معتقد است اکثر این کشورها در آینده قابل پیش‌بینی تهدیدی برای اشاعه هسته‌ای نیستند و نمی‌توان خطر مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با توسعه برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی مرتبط دانست. با این حال، با ادامه پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران این احتمال وجود دارد که برخی از کنشگران منطقه در صدد کسب توان نظامی هسته‌ای برآیند.
موضوعات: تکنولوژی هسته‌ای - خاورمیانه؛ مسابقه تسلیحاتی - خاورمیانه؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛
Strategic Assessment - INSS

جستجو درون متن این مدرک
۹. Is the nuclear cascade story in the middle east real? ، تير ۱۳۹۰
آیا داستان آبشار هسته‌ای‌ در خاورمیانه واقعی است؟
در دهه گذشته دو موضوع مهم یعنی بن بست در بحران هسته‌ای‌ ایران و افزایش تقاضا برای رآکتورهای هسته‌ای‌ در خاورمیانه باعث نگرانی در میان اعضای پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای‌ شده است. قدرت‌های غربی به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که جامعه بین المللی یک ابزار مناسب برای برخورد با این موضوع نیابد به احتمال زیاد موج جدیدی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌ در خاورمیانه به وجود خواهد آمد. به همین دلیل این قدرت‌ها برای غلبه بر نگرانی‌های عمومی از عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌ مربوط به تداوم بحران ایران و نیروگاه‌های هسته‌ای‌ مورد نیاز در سراسر خاورمیانه، به سرعت در حال تلاش برای یافتن راه‌های جایگزین تهیه سوخت هسته‌ای‌ بومی برای رآکتورهای هسته‌ای‌ هستند
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای
Center for strategic research

جستجو درون متن این مدرک
به گفته محمد البرادعی، هدف نشست ماه ژانویه آژانس در وین، خلع‌سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است. در واقع غیرهسته‌ای کردن مناطق مختلف جهان بیش از یک دهه در ساز مان ملل متحد مطرح بوده است. در این میان خاورمیانه یکی از جنجال‌برانگیزترین مناطق جهان محسوب می‌شود و در نقطه کانونی این بحث‌ها اسرائیل قرار دارد که همواره مورد انتقاد کشورهای عربی و اسلامی بوده، لذا به‌نظر می‌رسد که هدف کشورهای اسلامی از این نشست، جلب همکاری اسرائیل باشد. چراکه بدون همکاری اسرائیل، منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای بیشتر یک افسانه خواهد بود تا واقعیت.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ خلع سلاح؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴