نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
در این شماره از گزیده تحولات جهان عناوینی مانند بر جای ماندن سی کشته در حمله انتحاری در افغانستان، تایید حکم سیزده رهبر مخالفان در دادگاه تجدید نظر بحرین، دیدار رئیس صلیب سرخ بین‌المللی و بشار اسد، ترمیم کابینه دیوید کامرون و هشدار چین درباره مداخله واشینگتن در مسائل منطقه‌ای را از نظر می‌گذرانید.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن ۲۱م. - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ روابط بین‌امللی - مقاله‌ها و خطابه‌ها
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک