نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
به باور نویسنده، حاشیۀ پروپاگاندای فارسی سعودی‌ها در این چند سال، چه‌بسا به دلیل کم‌تجربگی در این عرصۀ جدید خیلی موفق عمل نکرده، هر‌چند جریان سکولار عربستان در این زمینه موفق‌تر از جریان مذهبی عمل کرده است، اما به‌هرحال، ارادۀ معطوف به تاثیرگذاری سعودی در ایران همچنان باقی است و چه‌بسا بتوان برخی شعارهایی که چندی است روی سکوهای تماشاچیان فوتبال مجال بروز یافته‌اند، تا اندازه‌ای مرتبط با این ارادۀ معطوف به تاثیرگذاری تلقی کرد.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ رسانه‌های گروهی - عربستان سعودی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
تصویب قانون جاستا در آمریکا، رخدادی کم‌سابقه در این کشور است، گرچه در این قانون ساختار کلی وجود دارد، اما برهۀ زمانی تصویب آن - یعنی انتشار بخش‌های منتشرنشدۀ گزارش تحقیق از حادثۀ یازدهم سپتامبر- است که در آن به ارتباط عوامل تروریستی با برخی از مقامات سعودی اشاره دارد. فارغ از فضای رسانه‌هاي اخیر که این قانون را بیشتر متوجه عربستان کرده است، جاستا می‌تواند در آیندۀ نه‌چندان دور ابزاري براي فشار به ایران هم باشد. نوشتار حاضر نگاهی به نظرات مطرح‌شده در رسانه‌های عربی دارد که بیانگر دیدگاه‌های متفاوتی دراین‌‌باره هستند و در پایان نیز به جمع‌بندی تحلیلی جوانب مختلف قانون جاستا پرداخته است.
موضوعات: حقوق بشر - ایالات متحده؛ تروریسم؛ رسانه‌های گروهی - عربستان سعودی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی بازتاب رسانه‌ای تنش‌های سعودی - ایرانی، پرداخته است. مروری بر فضای حاکم بر رسانه‌های رسمی عربی، به‌خصوص در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در روزهای پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و عربستان، نشان می‌دهد که این رسانه‌ها، همگام با روایت‌های رسمی دولت‌هایشان، می‌کوشند تصویری ناخوشایند از ایران ارائه دهند.
موضوعات: عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ رسانه‌های گروهی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار گفت‌و‌گویی با دکتر محمد سلطانی‌فر کارشناس و مدیر گروه پژوهش‌های رسانه‌ای مرکز تحقیقات استراتژیک است. انقلاب ارتباطات، نقش رسانه‌ها در دنیای کنونی را برخلاف گذشته بسیار پررنگ کرده و تحولات به وجود آمده هم در دیپلماسی و هم در عرصه رسانه موجب شکل گیری پدیده جدیدی به نام «دیپلماسی رسانه‌ای» شده است. در این بین در تحولات یک سال گذشته خاورمیانه عملا رسانه های جهان عرب (بi ویژه قطر و عربستان) نقش مهمی را به عهده داشته‌اند.
موضوعات: رسانه‌های گروهی - جنبه‌های سیاسی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ قطر - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ سلطانی‌فر، محمد - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک