نتیجه جستجو ( ۶۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۷ صفحه
با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است، به‌تنهایی قادر به حل منازعات نبود. ازاین‌رو روش‌های دیگری ازجمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه‌ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا کرده است. نوشتار حاضر به بررسی این سوال پرداخته است که چگونه می‌توان مدلی برای ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم ارائه داد؟
موضوعات: دیپلماسی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از مقالات است که از یک‌سو چالش‌ها و راهبردهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده و ازسوی ‌دیگر، به ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که این حوزه می‌تواند در جهت تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند، پرداخته است. عناوین مقالات این کتاب به قرار زیر است: دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از نگاهی تطبیقی؛ آسیب‌شناسی مدیریتی مسائل ایرانیان خارج از کشور؛ دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها و زمینه‌های تأثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی ایران؛ چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در فرایند دیپلماسی فرهنگی.
موضوعات: دیپلماسی فرهنگی ـ ایران ـ مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ دیپلماسی فرهنگی ـ مقاله‌ها و خطابه‌ها
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. دیپلماسی چریکی: بازاندیشی در روابط بین‌المللی ، شهريور ۱۳۸۹
Guerrilla Diplomacy: Rethinking International Relation
نویسنده در کتاب حاضر مدعی است که بین عملکرد دیپلماتیک و تحول ایجادشده در روابط بین المللی یک شکاف اساسی وجود دارد. از نظر نویسنده در بسیاری از نقاط جهان دیپلمات‌ها خود را در خط مقدم و در مرکز تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین‌المللی احساس می‌کنند و برای مواجهه با آنها نیازند استفاده از تمامی ابزارها به خصوص استفاده از دیپلماسی عمومی و تقویت مهارت‌های دیپلماتیک خود می‌‌باشند. دیپلماسی چریکی برای کشورهای در حال توسعه که در مقابل کشورهای ثروتمند از سرمایه و امکانات و ابزارهای کافی برخوردار نیستند، بهترین روش برای بازیگری و نقش‌آفرینی در محیط جدید و پیچیده جهانی با بازیگران متعدد و تاثیرگذار بر دستور کار جهانی و سهیم شدن بیشتر در مدیریت امور جهان است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ دیپلماسی؛ کوپلند ، داریل . دیپلماسی چریکی: بازاندیشی در روابط بین‌المللی - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر در قالب یک مقدمه، دو بخش و یازده فصل تلاش کرده الزامات مربوط به بازنگری در دیپلماسی را در جهان معاصر از منظری ایرانی مورد بررسی قرار دهد. از آن جایی که کتاب با رویکرد غربی به‌ویژه آمریکایی نوشته شده، به الگوهای اعتباربخشی برای آمریکا در نظام بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارد. براین‌اساس نویسندگان نیز به‌دلیل تعلقات خاصی که دارند، بعضا در مقام تحلیل پدیده‌های دیپلماسی در عرصه بین‌المللی، از اصل بی‌طرفی تبعیت نکرده و در ارتباط با پدیده‌‌های جهان سوم، ایران و اسلام تحلیل‌های سطحی ارائه کرده‌اند.
موضوعات: روابط بین‌الملل؛ دیپلماسی؛ ویلسن، ژان و همکاران. دیپلماسی عمومی نوین: کارکرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
طي سال‌هاي اخير، ديپلماسي عمومي دستخوش تحول عظيمي از حيث الگوي اجرايي شده است؛ تاجايي‌كه الگوي پيشين كه از آغاز تاريخ ديپلماسي عمومي رايج بوده، به صفت سنتي ملقب گرديده و رفته‌رفته جاي خود را به الگويي نوين سپرده است. به باور نگارندگان این نوشتار مباحث يورگن هابرماس درخصوص كنش استراتژيك و كنش ارتباطي مي‌تواند چهارچوب نظري مناسبي براي بررسي روند گذار ديپلماسي عمومي از الگوي سنتي به الگوي نوين باشد.
موضوعات: دیپلماسی؛ روابط بین‌المللی
فصلنامه راهبر

جستجو درون متن این مدرک
رويكرد قبلي ایالات متحده در خصوص جنگ انديشه‌ها به شکل شگرفی تغيير کرده است. از زمان تغيير دولت آمريكا در ژانويه سال 2000، واژگان جهاني بحث و گفت‌وگو نيز تغيير كرده است. اما دستاوردهاي اخير این کشور كم‌اثر، سطحي و معكوس به حساب مي‌آيد. اين كشور در تغيير نگرش كلي و ضروري براي شكست شبكه القاعده كوتاهي كرده است. بدين ترتيب تغيير در رهبري آمریکا را مي‌توان تحولي ناموفق ارزيابي كرد. این نوشتار به بررسي و ارزيابي ديپلماسي عمومي كنوني ایالات متحده در خصوص جهان اسلام پرداخته و پيشنهادهايي را براي تحول و پيشرفت ارائه داده است.
موضوعات: دیپلماسی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - قرن ۲۱ م.
روزنامه اطلاعات

جستجو درون متن این مدرک
۷. Diplomacy Derailed: The Consequences of Diplomatic Sanctions ، تير ۱۳۸۹
انحراف دیپلماسی: پیامدهای تحریمات دیپلماتیک
این نوشتار به اهمیت یافتن دیپلماسی در سیاست خارجی آمریکا پرداخته است. اگرچه این کشور به اهمیت و نقش بسیار مهم دیپلماسی پی برده است اما با دولت‌های دشمن و متخاصم روابط دیپلماتیک ندارد. دلیل اصلی این کشور در تحریمات دیپلماتیک دول متخاصم این منطق است که چنین روابطی به رفتار این دولت‌ها نوعی مشروعیت بخشیده و آن را تایید می‌کند. اما به اعتقاد نویسنده تحریم دیپلماتیک یک کشور نه تنها سبب از دست رفتن منابع اطلاعاتی در مورد آن کشور می‌شود بلکه نفوذ ایالات متحده آمریکا بر آن کشور را نیز بسیار محدود می‌کند. حتی ممکن است تحریمات دیپلماتیکی اثربخشی دیگر ابزار اقتدارآمیز مانند تحریمات اقتصادی را کاهش دهد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ دیپلماسی
The Washington Quarterly

جستجو درون متن این مدرک
تغییرات نظام بین‌الملل و پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی و افکارعمومی سبب شده تا اشکال جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی سنتی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دیپلماسی‌های معمول که توسط برخی کشورها به خوبی به کار می‌رود دیپلماسی عمومی است که به لحاظ ارتقای وجه یک کشور مدنظر است و سازکاری برای افزایش قدرت نرم به شمار می‌رود. در این نوشتار اهمیت، ابزار، اهداف، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط پیش‌نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: دیپلماسی عمومی ؛ روابط بین‌المللی
فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
تغییرات نظام بین‌الملل و پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی و افکار عمومی سبب شده تا اشکال جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی سنتی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دیپلماسی‌های معمول که توسط برخی کشورها به خوبی به کار می‌رود، دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی به لحاظ ارتقای وجه یک کشور مدنظر است و در واقع سازوکاری برای افزایش قدرت نرم به شمار می‌رود. در این نوشتار، اهمیت، ابزار، اهداف، مخاطبان، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط و پیش نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: دیپلماسی؛ روابط خارجی
فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. American Public Diplomacy after the Bush Presidency ، فروردين ۱۳۸۸
دیپلماسی عمومی آمریکا پس از ریاست جمهوری بوش
متن حاضر به بررسی وضعیت دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا پس از ریاست جمهوری بوش پرداخته است. به اعتقاد وی دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی فرهنگی نقش بسیار مهمی می‌تواند در پیشبرد اهداف ایالات متحده آمریکا در جهان خصوصا در خاورمیانه داشته باشد. با پیچیده شدن محیط امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 و افزایش بحران اقتصادی روند تصمیم‌سازی نیز بسیار پیچیده شده است. خصوصا اینکه در خاورمیانه بدنبال این حوادث گروه‌های اسلام‌گرا بسیار فعال شده‌اند
موضوعات: دیپلماسی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - قرن ۲۱ م.
/ Georgetown University School of Foreign Service in Qatar

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷