نتیجه جستجو ( ۹۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۰ صفحه
۱. Detente in the Persian Gulf is in Everyone's Interests ، شهريور ۱۳۹۶
تنش‌زدايي در خليج فارس به نفع همه است
عربستان سعودي در همان حال که مي‌کوشد با بزرگ‌نمايي تهديد ادعايي ايران و اصلاح‌ناپذيري آن آمريکا را به‌عنوان متحد سرسخت خود در برابر تهران حفظ کند به اين نکته هم پي برده است که دشمني بي‌پايان با ايران به نفع رياض نيست و مي‌تواند به بالا گرفتن خطرناک تنش با ايران بينجامد. نویسنده نخست به پيشينۀ بلند مناسبات امنيتي عربستان سعودي و آمريکا اشاره کرده است که از نگاه آل سعود همچون يک ضمانت امنيتي بوده و دليل آن هم شکنندگي ديرپاي اين خاندان بوده است.
موضوعات: خلیج فارس، منطقه - امنیت ملی
The National Interest

جستجو درون متن این مدرک
امنیت در منطقۀ خلیج فارس به‌دلیل ساخت ویژۀ راهبردی و ژئوپلیتیک کشورهای منطقه، همواره بر روی دو پایۀ «موازنه» و «بازدارندگی» قرار داشته است. سوال اصلی نوشتار براین‌مبنا قرار گرفته است که با توجه به دگردیسی در ساختار نظام بین‌الملل و ایجاد نظم بین‌المللی جدید، امنیت و ترتیبات امنیتی منطقۀ خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ در نظام بین‌الملل جدید مبتنی‌بر دو / چند قطب به‌دلیل سیالیت قطب‌ها، امکان‌پذیری بسیاری جهت رانش رقابت‌ها و همکاری‌های قدرت بزرگ به‌سمت مناطق و ازجمله منطقۀ خلیج فارس وجود دارد و در چنین وضعیتی، شکل اجرایی ترتیبات امنیتی منطقه بر دو پایۀ موازنه و بازدارندگی با تغییرات ماهوی و ابزاری مواجه خواهد شد.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
کشورهای عرب چه در سطح قومی یا ملی(دولت ملت) و چه در سطح نظام عربی در پی ظهور پویایی‌های جاری جهانی شدن، بازنده شده‌اند. شکاف و ضعف استراتژیک ناظر بر امنیت قومی و امنیت ملی، مهم‌‌ترین چالش موجود در نظام عربی است. هیچ دورنمایی برای ایجاد یک بلوک سیاسی عربی که امنیت جمعی را به ارمغان آورد، وجود ندارد. بخش اعظم بحران‌ها و خشونت‌ها در خاورمیانه نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم صهیونیسم است و در مقابل، رژیم اشغالگر قدس سعی دارد بر این حقیقت ملموس سرپوش بگذارد. بحران خاورمیانه ناشی از آرمان فلسطین نیست، بلکه ناشی از موضع صهیونیسم است. نویسنده این یادداشت دیدگاهی را مطرح می‌کند که در بعضی موارد به خصوص آن‌جاکه به ایران مربوط می شود نشان از رویکردی نه چندان آشنا با واقعیت‌ها دارد.
موضوعات: خلیج فارس، منطقه - امنیت ملی
ماهنامه سیاسی- تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۴. Gulf Threats, Risks and Vulnerabilities:Terrorism and Asymmetric Warfare ، شهريور ۱۳۸۸
تهدیدات، خطرات و آسیب‌پذیری‌های خلیج فارس: تروریسم و جنگ نامتقارن
متن حاضر به بررسی اشکال مختلف آسیب‌پذیری‌ها، تروریسم و جنگ نامتقارن در خلیج فارس می‌پردازد. نویسنده مقاله ایران را مهمترین عامل تهدید امنیت خلیج فارس می‌داند.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛
/ CSIS

جستجو درون متن این مدرک
۵. Internal and External Security in the Arab Gulf States ، خرداد ۱۳۸۸
امنیت داخلی و خارجی در کشورهای عرب خلیج فارس
متن حاضر به چگونگی تاثیرپذیری مفهوم امنیت خلیج فارس از تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی کشورهای این منطقه و گره خوردن آن با فرآیندهای جهانی شدن و وقایع بین‌المللی پرداخته است. در این مقاله همچنین چالش‌های بلندمدت و غیرنظامی امنیتی در منطقه خلیج فارس نیز مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی
/ Middle East Policy

جستجو درون متن این مدرک
۶. Security Situation in the Gulf Region Involving Iran,Iraq and Saudi Arabia as Regional Powers ، تير ۱۳۸۷
وضعیت امنیتی در منطقه خلیج(فارس) با حضور ایران، عراق و عربستان سعودی به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای
اهمیت منطقه خلیج فارس به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و بازار مناسب برای اتحادیه اروپا در حال افزایش است. البته اگر اختلافات غرب با ایران و بحران عراق نیز خاتمه یابد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این منطقه ادامه یابد این اهمیت دوچندان خواهد شد. بر همین اساس تامین امنیت در این منطقه نیز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین شورای همکاری خلیج فارس از شرکای بسیار مهم اتحادیه‌اروپا بشمار می‌رود.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی
/ Bertelsmann Stifung

جستجو درون متن این مدرک
۷. Forging a New Security Order for the Persian Gulf ، آذر ۱۳۸۶
ایجاد یک نظام امنیتی جدید برای خلیج‌فارس
مایکل کریگ با این پیش‌فرض که تلاش‌های گذشته برای ایجاد یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس به شکست انجامیده، استفاده از دلایل شکست تلاش‌های گذشته را برای رسیدن به نظام امنیتی جدید بسیار مفید دانسته و در مقاله خود به این مهم، مواردی دیگر نظیر ماهیت نظام‌های امنیتی پایدار، راه‌حل‌های ناموفق معضلات امنیتی خلیج‌فارس و عناصر اساسی یک نظام جدید و چندجانبه‌ امنیتی پرداخته است.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی
بنیاد استنلی

جستجو درون متن این مدرک
۸. Reassing Alternative Security Frameworks for Persian Gulf ، آذر ۱۳۸۶
برآورد چارچوب‌های امنیتی جایگزین برای خلیج‌فارس
مقاله حاضر به کارگاهی با همین عنوان ارائه شده است. نویسنده هدف مقاله خود را ایجاد بنیانی تحلیلی و مفهومی برای مشکل آتی ترتیبات امنیتی در زیر منطقه خلیج‌فارس عنوان داشته و برای نیل به این هدف نخست سه مکتب امنیت بین‌المللی و سپس چالش‌های پیش‌روی چارچوب‌های امنیتی مختلف برای خلیج‌فارس را تحلیل و تبیین کرده است. .
موضوعات: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛ ؛ ؛
بنیاد استنلی

جستجو درون متن این مدرک
۹. A New Persian Gulf Security System ، آذر ۱۳۸۶
یک سیستم امنیتی جدید برای خلیج‌فارس
از زمان خروج بریتانیا از خاورمیانه، رسیدن به یک نظام امنیت منطقه‌ای همواره در دستور کار کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی قرار داشته هرچند که به نتیجه‌ای در این زمینه نیانجامیده است. نویسنده تلاش کرده تا در مقاله خود به تحلیل چالش‌های استراتژیک امنیت خلیج‌فارس و مضرات وابستگی شدید کشورهای منطقه به حضور نظامی آمریکا و برعکس بپردازد و در نهایت دو الگوی امنیتی برای امنیت خلیج‌فارس ارائه دهد.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی
رند

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. The Future of Persian Gulf Security: Alternatives for the 21st Century ، مرداد ۱۳۸۶
آینده امنیت خلیج فارس:آلترناتیوهایی برای قرن 21
نوشتار حاضر به بررسی مباحث مطرح در کنفرانسی که در سپتامبر ۲۰۰۵ در دوبی به همین نام برگزار شد، پرداخته است.در این کنفرانس که با همت بنیاد استنلی و با حضور مقامات و تحلیلگران امنیتی و دانشگاهی از کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اتحادیه اروپا، ایران، آمریکا، چین، هند و ... برگزار شد فرصت‌های موجود برای تغییرات مثبت در خلیج فارس هم از طریق اقدامات کشورهای این منطقه و هم از سوی قدرت‌ها و شرکاء خارج از منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛
The Stanley Foundation

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰