نتیجه جستجو ( ۱۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
خاورمیانه از جمله مناطق حساس سیاسی و امنیتی جهان است که همواره درگیر تنش‌ها، مناقشات و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای بوده است. احساس ناامنی و عدم اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه در هر برهه‌ای از زمان نتیجه‌ای جز واگرایی و گرایش فزاینده آنها به رقابت تسلیحاتی و هسته‌ای به ویژه طی سال‌های اخیر نداشته است. تحقق عملی ایده خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی که قطعنامه آن در کنفرانس تمدید و بازنگری معاهده NPT به تصویب رسید ، مهم‌ترین گام در جهت خلع سلاح و افزایش امنیت، صلح و ثبات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.این نوشتار ضمن بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی خلع سلاح منطقه‌ای، میزان تاثیرگذاری طرح خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در افزایش امنیت و ثبات خاورمیانه را مورد ارزیابی قرارداده است.
موضوعات: خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه
فصلنامه دیپلماسی دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
پیشینۀ توجه به ایدۀ خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه به چند دهۀ گذشته برمی‌گردد. امری که ازسوی بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای چندان مورد توجه نبوده است. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با آقای غلامحسین دهقانی، دیپلمات ایرانی، سفیر و سرپرست سابق نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد که به بررسی بیشتر وضعیت موجود و نوع نگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاسی و حقوقی دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه پرداخته است.
موضوعات: خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه؛ دهقانی ، غلامحسین - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
۳. ?A Middle East free of nuclear weapons: possible, probable or pipe-dream ، فروردين ۱۳۹۲
یک خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای: ممکن، محتمل یا رویا؟
این نوشتار نخست چشم‌اندازی از تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری یک کنفرانس رسمی منطقه‌ای در زمینه ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای ارائه داده و در ادامه چهارچوب روند ایجاد چنین منطقه‌ای را با در نظر گرفتن برنامه‌های هسته‌ای موجود، نحوه تکامل مناطق مشابه و سیاست منع گسترش هسته‌ای توضیح داده است. علاوه بر این نویسنده توصیه‌هایی را در زمینه یک معاهده احتمالی برای ایجاد منطقه فوق ارائه داده و گام‌های لازم برای نیل به این هدف را توضیح داده است. از دید نویسنده پیدایش منطقه مذکور در دل خود باعث رفع بسیاری از مسائل و دغدغه‌های امنیتی خواهد شد و به منطقه آرامش خواهد بخشید، اما اگر این مهم رخ ندهد پیمان ان.پی.تی بیش از همه آسیب خواهد دید و فاجعه‌ای هسته‌ای در خاورمیانه رخ خواهد داد.
موضوعات: منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ؛ خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه
The Royal Institute of International Affairs/ International Affairs 89: 2 (2013) 433–450

جستجو درون متن این مدرک
۴. From Nuclear Disarmament to “Strategic Stability”: Implications for Israel of an Emerging Global Debate ، خرداد ۱۳۹۵
از خلع سلاح هسته‌ای تا «ثبات راهبردی»: دلالت‌های گفتمان نوپدید جهانی برای رژیم صهیونیستی
امیلی لانداو، مدیر برنامة خلع سلاح مؤسسة مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، با اشاره به پیچیدگی‌های راهبردی خاورمیانة جدید شرح داده که در چنین شرایط بغرنجی طرح خلع سلاح هسته‌ای کامل منطقه ــ‌با وجود همة جذابیت‌هایش‌ــ امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که قدرت‌های جهانی برای واداشتن رژیم صهیونیستی به پیوستن به معاهدات عدم اشاعه (ازجمله ان‌پی‌تی) تلاشی جدی نمی‌کنند. به‌طور کلی، از نگاه وی، پیچیدگی‌های راهبردی نوپدید سال‌های اخیر و مباحث مرتبط با آنها دربارة کنترل تسلیحات، بازدارندگی و ثبات راهبردی، در عمل می‌توانند برای رژیم صهیونیستی نویدبخش باشند و قدرت‌های بزرگ را متقاعد کنند که درقبال مسائلی مانند خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه محتاطانه‌تر و حساب‌شده‌تر رفتار کنند.
موضوعات: خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه؛ امنیت بین‌المللی؛ اسرائیل - سیاست و حکومت؛ ؛
The Institute for National Security Studies

جستجو درون متن این مدرک
نخستین گام همکاری دو کشور ایران و مصر را می‌توان در همکاری این دو کشور در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای اسرائیل دانست. متن ذیل ضمن بیان دیدگاه خاص مصر در مورد خلع‌سلاح هسته‌ای و کنترل تسلیحات خاورمیانه، در صدد مشخص کردن ارتباط بین صلح در منطقه و کنترل سلاحهای متعارف و غیرمتعارف است. مصری‌ها معتقدند بین گفتگوهای چندجانبه راجع به کنترل تسلیحات و امنیت منطقه‌ای از یک سو و برقراری صلح از سوی دیگر ارتباط مستقیمی وجود دارد. در مسئله خلع سلاح، نوع سلاح و گروه‌بندی آنها، از مشکلات اصلی است. مصری‌ها همواره بر خلع سلاح هسته‌ای تاکید دارند و کلی‌نگری در این زمینه را به نفع اعراب می‌دانند. مصر نه تنها بر خلع سلاح اسرائیل تاکید دارد بلکه در مورد سایر کشورها نیز این حساسیت را دارد.
موضوعات: سلاخهای هسته‌ای - اسرائیل؛ مصر - سیاست خارجی؛ سلاحهای کشتارجمعی - خاوریانه؛ خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه
شرق

جستجو درون متن این مدرک
۶. ابهام استراتژیک ، مهر ۱۳۸۳
بر اساس قوانین بین‌المللی، ایران می‌تواند از تجهیزات مورد نیاز غنی‌سازی اورانیوم در زمینه تولید توان الکتریکی هسته‌ای استفاده کند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اجازه دسترسی به آزمایشگا‌های ایران را به منظور بازرسی و تحقیق، خواهند داشت. هرچند IAEA امکان دسترسی به تاسیسات هسته‌ای ایران را یافت ولی بر برخی پنهان‌کاری‌های ایران تاکید نمود. اسرائیل با در پیش گرفتن سیاست «ابهام استراتژیک»، داشتن سلاحهای هسته‌ای را نه تایید و نه تکذیب می‌کند. این طرح، اسرائیل را در زمینه تحریم‌های تجاری ان‌.‌پی‌.‌تی و ایالات متحده بیمه کرده است. با توجه به این‌که نفع اصلی آمریکا در عاری‌سازی خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای است؛ نخستین گام در این رابطه، رفع غبار از طرح ابهام استراتژیک است.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - ایران؛ سلاحهای هسته‌ای - اسرائیل؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده؛ خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
شرق

جستجو درون متن این مدرک
۷. Die Türkei und der Nahe Osten im Fokus nuklearstrategischer Bemühungen und nuklearer Abrüstung ، مهر ۱۳۹۳
ترکیه و خاورمیانه با تمرکز بر تلاش‌های راهبردی دستیابی به سلاح هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای
نوشتار حاضر به‌دنبال تبیین سیاست هسته‌ای ترکیه با توجه به تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای خلع سلاج هسته‌ای است. در این چهارچوب وضعیت و چشم‌انداز تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد یک خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای بررسی شده و نویسنده در ادامه به مناقشۀ هسته‌ای ایران و دیدگاه و سیاست‌های ترکیه درقبال این مناقشه پرداخته است.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - ترکیه؛ سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ خلع سلاح هسته‌ای؛ ترکیه - سیاست خارجی؛
/ OiiP

جستجو درون متن این مدرک
۸. The Agenda for the EU-US strategic partnership ، مهر ۱۳۹۰
دستور کار برای مشارکت راهبردی امریکا و اتحادیه اروپا
با پذیرش جهان چندمرکز کنونی، همچنین با توجه به تغییرات اساسی‌ که در روابط اروپا و امریکا با وقایعی چون جنگ عراق پیش آمده‌است، نویسندگان این پژوهش لازم می‌دانند روابط در همه زمینه‌ها دوباره مورد بررسی قرار گیرد. کتاب حاضر با ساختار موضوعی چهار چالش اساسی داخلی و خارجی اروپا و امریکا، به مشارکت اقتصادی فراآتلانتیکی، تجارت ناتمام در اروپا – بالکان و اروپای شرقی، روند صلح خاورمیانه، خلع سلاح و عدم گسترش تسلیحات پرداخته است. نویسندگان پس از پرداختن به این موضوعات، در بخش نتیجه‌گیری دستور کار هماهنگی را پیشنهاد می‌دهند که از آن جمله صلح و امنیت بین‌المللی برای صرف‌هزینه کمتر، بهبود روابط با جهان اسلام، رفع مشکلات در داخل کشورها و حفظ صدایی تعیین‌کننده در امور جهانی است.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - اروپا؛ اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛ صلح - خاورمیانه؛ خلع سلاح هسته‌ای؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای؛
European Union Institute for Security Studies

جستجو درون متن این مدرک
به گفته محمد البرادعی، هدف نشست ماه ژانویه آژانس در وین، خلع‌سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است. در واقع غیرهسته‌ای کردن مناطق مختلف جهان بیش از یک دهه در ساز مان ملل متحد مطرح بوده است. در این میان خاورمیانه یکی از جنجال‌برانگیزترین مناطق جهان محسوب می‌شود و در نقطه کانونی این بحث‌ها اسرائیل قرار دارد که همواره مورد انتقاد کشورهای عربی و اسلامی بوده، لذا به‌نظر می‌رسد که هدف کشورهای اسلامی از این نشست، جلب همکاری اسرائیل باشد. چراکه بدون همکاری اسرائیل، منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای بیشتر یک افسانه خواهد بود تا واقعیت.
موضوعات: سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ خلع سلاح؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. The Middle East In 2015: The Impact Of Regional Trends On U.S ، آذر ۱۳۸۲
خاورمیانه در ۲۰۱۵: تاثیر روندهای منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک آمریکا
منطقه خاورمیانه به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و هر کدام از این ابرقدرت‌ها در تلاشند سهم بیشتری از این منطقه را نصیب خود کنند. کتاب حاضر به بررسی وضعیت خاورمیانه از نظر دخالت خارجی علی‌الخصوص دخالت آمریکا، مطالعه موردی برخی از کشورهای خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و نیز بررسی هریک از موضوعات کنترل تسلیحات، و روابط اسرائیل و ترکیه پرداخته است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ خلع سلاح هسته‌ای ؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ یاف، جودیس شیر . خاورمیانه در ۲۰۱۵ : تاثیر روندهای منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک آمریکا - نقد و تفسیر
مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک