نتیجه جستجو ( ۱۷۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۸ صفحه
در عصر حاضر و پس از پایان گرفتن جنگ سرد و وقوع تحول در گفتمان حاکم بر نظام بین‌الملل و به‌دنبال آن، تحول در مفهوم مرتبط با امنیت ملی، شاهد آن بودیم و هستیم که جدا از مباحث سخت‌افزاری حاکم بر آن دوران، ابعادی جدید یا همان ابعاد نرم‌افزاری نیز به امنیت کشورها گره خورده است. یکی از این ابعاد، اقتصاد است و پیوند آن با امنیت که در سال‌های اخیر توجه ناظران و کارشناسان امور امنیت ملی را به خود جلب کرده است. نوشتار حاضر به بررسی روندهای اقتصاد امنیت ملی در منطقۀ غرب آسیا و ابعادی جدید از مخارج و اقتصاد امنیت ملی این منطقه پرداخته است.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر متشکل از دو گزارش است: «ساختار امنیتی متغیر در خاورمیانه» و «خاورمیانه منتظر دولت جدید آمریکاست». گزارش اول به بررسی تغییرات در نظام امنیتی جهانی، تغییرات در حوزۀ تروریسم و ساختار آن و تاثیر این تغییرات بر مسائل امنیتی پرداخته است. گزارش دوم نیز ترجمه و تلخیص مقاله‌ای است از جان مک‌لافلین. به باور نویسنده، در طول تاریخ، خاورمیانه شاهد مداخلۀ قدرت‌های خارجی بوده است. درگیری‌های امروز این منطقه، مجموعه‌ای از ابعاد سیاسی، قومیتی، و مذهبی را در خود دارد و ایالات متحدۀ آمریکا نمی‌تواند از رهبری خود در این منطقه صرف‌نظر کند.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. Beyond Boundaries in the Middle East ، مهر ۱۳۸۹
ورای مرزها در خاورمیانه
نوشتار حاضر به بررسی محیط جدید امنیتی در خاورمیانه می‌پردازد. به اعتقاد نویسنده شرایط جدید امنیتی در خاورمیانه تحت تاثیر گسترش تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی قرار دارد. کمبود آب، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وجود حکومت‌های اقتدارگرا و شبه‌اقتدارگرا در منطقه، کمبود آب و رشد جمعیت از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت خاورمیانه است. این عوامل سبب شده است که امنیت خاورمیانه نیز دارای ابعادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
/ Henry L Stimson Center

جستجو درون متن این مدرک
۴. From Within and Without: Sustainable Security in the Middle East and North Africa ، اسفند ۱۳۸۷
از درون و بیرون: امنیت پایدار در خاورمیانه و شمال آفریقا
مقاله حاضر به بررسی وضعیت امنیتی در خاورمیانه پرداخته است. به اعتقاد نویسنده آن‌چه سبب گسترش ناامنی در خاورمیانه شده است ناموفق بودن مدیریت شرایطی است که منجر به تهدیدات محیطی می‌شود. اختلافات و درگیری‌های دول منطقه، عدم توانمندی برای مدیریت بحران منطقه‌ای و مسائل مربوط به اقلیت‌ها از مهمترین مواردی است که منجر به ایجاد نا امنی در محیط خاورمیانه شده است.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
/ (Oxford Research Group (ORG

جستجو درون متن این مدرک
۵. America, Israel, and the Middle East: Confronting the Challenges of Tomorrow ، خرداد ۱۳۸۷
آمریکا، اسرائیل و خاورمیانه: روبه‌رو شدن با چالش‌های آینده
متن حاضر مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایی است که در تاریخ 29 تا 30 می 2008 موسسه واشنگتن برای بررسی امنیت خاورمیانه برگزار کرده است. در این جلسه دونالد کر به بررسی وضعیت امنیت خاورمیانه ازطریق ثبات دول مهم خاورمیانه همانند ایران، عراق، لبنان و سوریه پرداخت. به اعتقاد وی در سال 2008 به علت تغییر استراتژی اتحاد‌سازی ایالات متحده آمریکا و واگذاری مسائل امنیتی عراق به خود این کشور تا حدی در وضعیت امنیتی عراق بهبود حاصل شد اما وجود اختلافات داخلی و فرقه‌ای در این کشور همچنان مشکلات امنیتی دولت عراق را افزایش داد.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
موسسه واشنگتن

جستجو درون متن این مدرک
۶. America, Israel, and the Middle East: Confronting the Challenges of Tomorrow ، خرداد ۱۳۸۷
آمریکا، اسرائیل، و خاورمیانه: روبرو شدن با چالش‌های آینده
نوشتا حاضر مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایی است که در تاریخ 29 تا 30 می 2008موسسه واشنگتن برای بررسی امنیت خاورمیانه برگزار کرده است. در این جلسه دونالد کر به بررسی وضعیت امنیت خاورمیانه از طریق ثبات دول مهم خاورمیانه همانند ایران، عراق، لبنان و سوریه پرداخت. به اعتقاد وی در سال 2008 به علت تغییر استراتژی اتحاد‌سازی ایالات متحده آمریکا و واگذاری مسائل امنیتی عراق به خود این کشور تا حدی در وضعیت امنیتی عراق بهبود حاصل شد اما وجود اختلافات داخلی و فرقه‌ای در این کشور همچنان مشکلات امنیتی دولت عراق را افزایش داد.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی
/ The Washington Institute for Near East Policy

جستجو درون متن این مدرک
دومین دورۀ کنفرانس امنیتی تهران در تاریخ 18 دی‌ ماه 1396 برگزار شد. به باور برگزارکنندگان این کنفرانس، امنیت پایدار منطقۀ غرب آسیا پیش‌نیاز پیشرفت مادی و معنوی آن است و این امنیت، جز در سایۀ اعتماد، تعاون و همکاری کشورهای منطقه به‌دست نمی‌آید بر‌این‌اساس، این کنفرانس اهداف اصلی و کلان شامل «فهم و شناخت واقعی از الگوی راهبردی تحولات منطقه و آینده‌نگاری آن» و «تولید گفتمان بومی و مشترک بین نخبگان جهت مشارکت در تصمیم‌سازی و اجماع‌سازی» را دنبال می‌کند. نوشتار حاضر، با توجه به رویکرد آینده‌نگرانه این کنفرانس برای منطقۀ غرب آسیا، به بررسی برگزاری و بازتاب‌های آن پرداخته است.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضرچکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوعات مورد بحث در این کنفرانس: تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛ مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای؛ حکمرانی و امنیت منطقه‌ای؛ توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛ هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای؛ روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای و انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ National Security – Middle East - Congresses
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۹. Regional (Dis)order in the Middle East: Historical Legacies and Current Shifts ، ارديبهشت ۱۳۹۶
نظم(ناپذیری) منطقه‌ای در خاورمیانه: میراث تاریخی و تغییرات فعلی
نوشتار حاضر گزارشی از نشستی با عنوان نظم منطقه‌ای غرب آسیاست که در بولونیای ایتالیا برگزار شده است. این نشست به بررسی پیشران‌های بحران معاصر در منطقۀ غرب آسیا اختصاص یافته و سیاستگذاران، دانش‌پژوهان، و روزنامه‌نگاران مطرح این حوزه در آن حضور یافته‌اند. حاضران درخصوص نظام دولتی در منطقه، ترسیم مرزها، شکست حکومت‌ها، و تحولات اجتماعی ـ اقتصادی منطقه به بحث و تبادل آرا پرداخته‌اند. آنها از منظر تاریخی، علل بحران‌های کنونی را بررسی کرده و با توجه به قدرت‌های کلیدی و بازیگران اصلی، آیندۀ منطقه را پیش‌بینی کرده‌اند.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛
Istituto Affari Internazionali (IAI)

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده در اولین کنفرانس امنیتی تهران است که در آن به جنبه‌های مختلف نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا پرداخته شده است. عناوین این مقالات به قرار زیر است: الگوهای نظم منطقه‌ای در آسیای غربی؛ نگاهی به چالش‌های حقوق بشری در غرب آسیا؛ سیاست مهار آمریکا علیه ایران؛ راهبرد امنیتی روسیه در غرب آسیا؛ نظم و امنیت تراریخت در تفکر رژیم صهیونیستی؛ اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نظام نوظهور منطقه‌ای غرب آسیا؛ کدهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب ایران؛ دورنمای بحران داخلی عراق و تاثیر آن بر نظم منطقه‌ای خاورمیانه؛ بازنمایی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در مدل‌سازی ماتریسی از نظم‌های امنیتی؛ تحلیلی بر آینده پیش‌روی ائتلاف محور مقاومت.
موضوعات: امنیت ملی – خاورمیانه – کنگره‌ها؛ National Security – Middle East - Congresses
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۸