نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
کتاب حاضر، ویرایش چهارم مجموعه مقالاتی است که جمعی از مؤلفان و کارشناسان برجسته مطالعات حوزه خاورمیانه در ده سال اخیر به نگارش درآورده‌اند. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: تلاش برای ایجاد ارتباط میان نظریات روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای با تأکید بر معرفت‌شناسی تاریخی؛ تعمیق و کاربست نظریه‌های انتقادی و تطبیقی در موضوعات مختلف مورد مطالعه در خاورمیانه؛ تأکید بر روابط بین‌المللی منطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای در مطالعه خاورمیانه؛ مخالفت با رویکرد استثناگرایی و شرق‌شناسی در مطالعات خاورمیانه و تأکید بر بازیگران غیردولتی و کنشگران فعال در عرصۀ سیاست خاورمیانه پرداخته است.
موضوعات: خاورميانه – سیاست خارجی؛ خاورميانه – سياست و حكومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. The EU and the Crisis in the Middle East ، بهمن ۱۳۸۱
اتحادیه اروپا و بحران خاورمیانه
این سمینار که با حضور گروهی از مقامات و متخصصان اروپایی برگزار گردید به ارزیابی نقش و میزان حضور اتحادیه اروپا در بحران خاورمیانه و مقایسه موقعیت ایالات متحده آمریکا در این قضیه با اتحادیه اروپا و هر یک از کشورهای عضو پرداخت. این سمینار به ارائه راههایی که اتحادیه اروپا بتواند در اینده سیاست‌های محکم‌تری در این رابطه ارائه دهد پرداخت.
موضوعات: اتحاديه اروپا- روابط خارجی- خاورميانه؛ حاورميانه- روابط خارجی- اتحاديه اروپا؛ خاورميانه- سیاست و حکومت- دخالت ايالات متحده
European Institute for Security Studies

جستجو درون متن این مدرک
روابط ایران و مصر یکی از موضوعاتی بوده که نخست به‌دلیل فراز و نشیب ها و سپس به‌لحاظ برخورداری از ویژگی و حساسیت بالا، همواره اهمیت بسزایی داشته است. این گزارش ضمن ارایه پیشینه ای از این روابط، به بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان عادی سازی این ارتباط می پردازد.
موضوعات: ايران- روابط خارجی- مصر؛ مصر- روابط خارجی- ايران؛ مصر- سیاست خارجی؛ مذاکرات صلح- خاورميانه؛ مصر- سياست و حکومت؛ ايران- سياست و حکومت
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک