نتیجه جستجو ( ۱۰۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ایران در 2017 - 2018 پرداخته است. نکتۀ قابل تامل در این گزارش، بی‌توجهی به تحولاتی است که در سال‌های گذشته در ایران به‌وقوع پیوسته و از این‌رو هنوز احکام اعدام‌های سی‌سال پیش بر اتهام‌نامۀ حقوق بشری سنگینی می‌کند. به‌همین خاطربرخی ناظران محتوای گزارش و به‌ویژه رویکرد آن را نسخه‌ای به‌روز نشده و درگیر با سوگیری و کلیشه‌های سیاسی می‌دانند.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه مطالعات هویتی

جستجو درون متن این مدرک
۲. Pursue Human Rights in Iran with the Same Vigor as the Nuclear Accord ، تير ۱۳۹۴
تحقق حقوق بشر در ایران را با همان اشتیاق تحقق توافق هسته‌ای دنبال کنید
نویسنده ضمن تاکید بر برتری منافع ملی به‌عنوان مهم‌ترین رکن دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اراده و پشتکار قدرتمند ایران و قدرت‌های جهانی برای تحقق این هدف بر این باور است که حقوق بشر برخلاف تصور بسیاری، امری حاشیه‌ای نبوده و از مهم‌ترین ارکان این تحول به شمار می‌آید و بر دولت آقای روحانی با توجه به وعده‌های وی دراین‌خصوص، واجب و لازم است که با همان اراده و پشتکار و سخت‌کوشی که برای به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به خرج دادند، تحقق حقوق بشر در ایران را نیز اجرایی نمایند؛ چراکه حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی متضمن اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای در ایران است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
لوب‌لاگ Lobelog

جستجو درون متن این مدرک
۳. : Iran's writing on the wall: Ethnic Minorities and others assert themselves ، خرداد ۱۳۹۴
در ایران سالی که نکوست از بهارش پیداست: اقلیت‌های قومی و دیگران از خود می‌گویند
نوشتار حاضر به گزارشی کوتاه از وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از روی کار آمدن آقای روحانی اختصاص یافته و برخی ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده است. نویسنده اشاره دارد درحالی که گروه 1+5 و ایران برای حل پروندۀ هسته‌ای ایران سرگرم مذاکره‌اند، امید به رفع تحریم‌ها با مطالبات آزادی‌خواهانه گروه‌های مختلف اقلیتی در کشور همراه بوده است. این امر به‌زعم وی در نتیجۀ رشدِ تفکرِ تغییر در دولت آقای روحانی است. برخی از گروه‌های نامبرده در این نوشتار عبارتند از: منافقان، آذربایجانی‌ها، کُردها و برخی معلمان و اصناف که نویسنده مدعی است اعتراضات آنها نشان می‌دهد ایران، چندان هم از ناآرامی‌های سراسر خاورمیانه و شمال‌ آفریقا مصون نبوده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
Nanyang Technological University

جستجو درون متن این مدرک
۴. گزارش جدید احمد شهید ، ارديبهشت ۱۳۹۴
گزارش‌های منفی گزارش‌گر ویژۀ حقوق بشر در ایران، به همراه قطعنامه‌های سالانۀ صادره در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین، گزارش‌های سالانۀ دبیرکل این سازمان علیه ایران، تاثیر منفی بطئی اما پایدار، بر وجهه و تصویر جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی داشته است. این نوشتار به اختصار به بررسی جدیدترین گزارش احمد شهید پرداخته است. جزئیاتی درخصوص آرای کشورها به قطعنامۀ تمدید ماموریت وی ارائه داده و درنهایت، به جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد برای مدیریت مناسب‌تر و موثرتر این موضوع پرداخته است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
سیزدهم آبان ماه 1393، نشست مربوط به بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. این نوشتار، نگاهی به کم‌وکیف برگزاری این نشست دو روزه و مهم‌ترین نکاتی که توسط ناظران و تحلیل‌گران به آن اشاره شده، دارد و در پایان برخی ملاحظات را در این رابطه مطرح کرده است. به باور نویسندگان بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها در حوزة حقوق بشر، متاثر از فهم نامناسب از بستر فرهنگی و منطق قوانین است. بنابراین، ضرورت دارد در روند تدوین قوانین از زبان متناسب با اقتضائات روز بهره جست.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
يكي از مشخصه‌هاي گزارش اسفند 1391 احمد شهيد، گزارشگر ويژۀ بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، پررنگ بودن ادعاهاي مربوط به شكنجه، آزارهاي جسماني و همچنين ادعاهاي مرتبط با تجاوز به زندانيان بود كه فضاي سنگين و نامناسبي را، حتي بيشتر و تندتر از سال‌هاي قبل، عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌كرد. اين نوشتار تلاش دارد تا ضمن بررسي وزن‌ بخش شكنجه در مجموعۀ ادعاهاي مندرج در گزارش اسفندماه احمد شهيد، نگاهي به محتواي گزارش سازمان رهايي از شكنجه انداخته، با بررسي برخي محورها در آن، به جمع‌بندي و ارزيابي‌اي در راستاي شيوه مقابله با اين امواج ادعايي برسد.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پنجمین گزارش خود درباره جایگاه حقوق بشر در ایران را در اختیار کمیته سوم مجتمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشت. این گزارش دومین گزارش شهید در سال میلادی ۲۰۱۳ پس از گزارش فوریه این سال و نیز نخستین گزارش وی پس از انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری از سوی شهروندان ایرانی به شمار می‌آید. برجستگی این گزارش در پافشاری بر ادامه یافتن نقض گسترده حقوق بشر در ایران از یک‌سو و پررنگ کردن پیامدهای تحریم بین‌المللی ایران بر حقوق و امنیت انسانی ایرانیان از سوی دیگر است که در این نوشتار از منظر حقوقی بررسی شده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
ادعای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهۀ گذشته، همواره ابزار مناسب و در دسترسی ازسوی دولت‌های غربی و همچنین رسانه‌های وابسته بوده است. فضای حاصله از این فشار، اکنون دارای ویژگی‌های تهدیدزا شده که لزوم توجه خاص و ویژۀ سیاست‌سازان نظام را می‌طلبد. نوشتار حاضر به بررسی و توصیف این فضا و ارائۀ راهکارهایی برای مدیریت مناسب‌تر این مسئله پرداخته است و سه پیشنهاد: برگزاری یک سمینار مشترک بین نهادها، ایجاد کار گروهی در ستاد حقوق بشر، جهت پاسخگویی به ادعاهای حقوق بشری و ایجاد کار گروهی متشکل از برخی نهادهای دولتی و غیردولتی تحت عنوان ستاد ارتقای قدرت نرم، را داده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بر اساس برنامه تدوین شده از سوی شورای حقوق بشر، تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، پنج دوره از بررسی‌های دوره‌ای جهانی برگزار شده که طی آنها وضعیت حقوق بشر ۹۶ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا توجه، کیفیت و کمیت مشارکت کشورها و سازمان‌های غیر دولتی در جلسات بررسی UPR و همچنین دقیق شدن در روش‌های ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی کشورها در جلسه گروه کاری و جلسه صحن علنی شورا، نکات مهم و کاربردی‌ای را به ذهن متبادر می‌سازد که می‌توان از آنها در هنگام ارائه و دفاع از گزارش دوره‌ای ج.ا.ا بهره برد. این نوشتار ابتدا به بررسی کمی مشارکت بازیگران این عرصه پرداخته و سپس تمرکز خود را بر روی شیوه‌های ارائه کشورها قرار داده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران ؛
پژوهشنامه حقوق بشر

جستجو درون متن این مدرک
در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ (۲۹ آبان ۱۳۸۸) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی گروه غرب و معرفی شده توسط کانادا را درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به رای گذاشت که این قطعنامه با نتیجه ۷۴ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف و ۵۹ ممتنع به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران این‌بار برخلاف سال گذشته از حق خود برای به‌رای‌گذاردن طرح یا عدم طرح قطعنامه در صحن کمیته سوم استفاده نکرد. لازم به ذکر است این رویه در دوسال گذشته موفق نبود.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱