نتیجه جستجو ( ۵۶۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۷ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ایران در 2017 - 2018 پرداخته است. نکتۀ قابل تامل در این گزارش، بی‌توجهی به تحولاتی است که در سال‌های گذشته در ایران به‌وقوع پیوسته و از این‌رو هنوز احکام اعدام‌های سی‌سال پیش بر اتهام‌نامۀ حقوق بشری سنگینی می‌کند. به‌همین خاطربرخی ناظران محتوای گزارش و به‌ویژه رویکرد آن را نسخه‌ای به‌روز نشده و درگیر با سوگیری و کلیشه‌های سیاسی می‌دانند.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه مطالعات هویتی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی نشست «بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل» که در تاریخ 4 تیر ماه 1396 توسط گروه مطالعاتی و اجرایی حقوق بشر در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد، پرداخته است. رضوانی، رئیس گروه مطالعات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی، هدف اول اینگونه نشست‌ها را استخراج گزاره‌هایی که تامین‌کننده نیازهای دیپلماسی و کسب منافع جمهوری اسلامی باشند اعلام کرد و هدف اصلی آن را بررسی محتوایی عنوان نشست برای دستیابی به شناخت ریشه‌ای آنها و اینکه آیا این مواضع برنامه‌ریزی شده، هدفمند و راهبردی هستند یا مقطعی و تاکتیکی اتخاذ می‌شوند، ذکر کرد.
موضوعات: حقوق بشر - ایالات متحده
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و ازاین رو، تهدید حقوق بشر برای آیندۀ آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به‌اندازۀ کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏‌جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. بااین‌حال، دگرگونی‌‏‏های سیاسی و منطقه‏‏‌ای در سال‌‏‏های اخیر، حقوق بشر را به‌عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏‌کشد؛ جایی‌که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏‌های خاورمیانه به‌ویژه جنگ یمن مطرح می‌‏شود.
موضوعات: حقوق بشر - عربستان سعودی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
موضوعات: حقوق بشر
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقای حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه؟ به باور نویسنده، دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تامین پنج شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به‌دست می‌آید، اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.
موضوعات: حقوق بشر؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، با وجود کوشش سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در آمریکا و جامعۀ مدنی جهانی، دولت ایالات متحده حقوق بسیاری از شهروندان آمریکایی و مردمان بومی سایر کشورها را نقض می‌کند. تداوم این معضل در چند دهۀ اخیر، به‌علت حاکمیت نظام نومحافظه‌کاری شدت بیشتری پیدا کرده است. تفکر نومحافظه‌کاری به نابرابری انسان‌ها ازلحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارد؛ درحالی‌که موازین حقوق بشری به برابری انسان‌ها در تمامی ابعاد زندگی بشر تأکید می‌ورزند. به باور نویسنده، نومحافظه‌کاری یک مشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در واکنش به دولت رفاهی در کشورهای سرمایه‌داری موجب گردش به راست آنها شده و اعم از نومحافظه‌کاری احزاب محافظه‌کار سنتی این کشورهاست.
موضوعات: حقوق بشر - ایالات متحده
فصلنامه سیاست

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اکنون مبارزۀ ملت فلسطین با اشغالگران با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است. دوپارگی سرزمین‌های فلسطینی، ناامیدی از انتخابات عمومی و جان گرفتن دوبارۀ نهادهای دموکراتیک، و شکاف فزایندۀ میان عملکرد رهبران فلسطینی و انتظارات و خواسته‌های مردمی، مشکلات بازسازی غزه و کاهش توجه بین‌المللی به قضیۀ فلسطین درپی بحران‌ها و جنگ‌های دیگر کشورهای منطقه امیدها را برای پیشروی در مسیر پایان دادن به اشغال فلسطین و تامین حقوق فلسطینی‌ها کمتر کرده ‌است. به باور نویسنده، با توجه به این شرایط، ضرورت توسل به گزینه‌های حقوقی و قانونی برای تامین خواسته‌های مردم فلسطین بسیار ضروری است.
موضوعات: حقوق بشر - فلسطین
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. یو.پی.آر (UPR) ، مرداد ۱۳۹۴
به باور نویسنده، ازجمله تحولات مثبت که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داشته، ابداع ساز‌و‌کار بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر در کشورها بوده است. ساز‌و‌کار مزبور به‌عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقا و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورها و مبتنی‌بر گفت‌و‌گو و همکاری بوده و بر مبنای اطلاعات قابل اتکا و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولت‌ها استوار است. این نوشتار به بررسی مبنای سازوکار دوره‌ای یو.پی.آر، اصول سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی یو.پی.آر و اهداف سازوکار آن پرداخته است.
موضوعات: حقوق بشر
دوماهنامه تحلیلی - تبیینی اشارت

جستجو درون متن این مدرک
۹. Pursue Human Rights in Iran with the Same Vigor as the Nuclear Accord ، تير ۱۳۹۴
تحقق حقوق بشر در ایران را با همان اشتیاق تحقق توافق هسته‌ای دنبال کنید
نویسنده ضمن تاکید بر برتری منافع ملی به‌عنوان مهم‌ترین رکن دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اراده و پشتکار قدرتمند ایران و قدرت‌های جهانی برای تحقق این هدف بر این باور است که حقوق بشر برخلاف تصور بسیاری، امری حاشیه‌ای نبوده و از مهم‌ترین ارکان این تحول به شمار می‌آید و بر دولت آقای روحانی با توجه به وعده‌های وی دراین‌خصوص، واجب و لازم است که با همان اراده و پشتکار و سخت‌کوشی که برای به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به خرج دادند، تحقق حقوق بشر در ایران را نیز اجرایی نمایند؛ چراکه حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی متضمن اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای در ایران است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
لوب‌لاگ Lobelog

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. : Iran's writing on the wall: Ethnic Minorities and others assert themselves ، خرداد ۱۳۹۴
در ایران سالی که نکوست از بهارش پیداست: اقلیت‌های قومی و دیگران از خود می‌گویند
نوشتار حاضر به گزارشی کوتاه از وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از روی کار آمدن آقای روحانی اختصاص یافته و برخی ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده است. نویسنده اشاره دارد درحالی که گروه 1+5 و ایران برای حل پروندۀ هسته‌ای ایران سرگرم مذاکره‌اند، امید به رفع تحریم‌ها با مطالبات آزادی‌خواهانه گروه‌های مختلف اقلیتی در کشور همراه بوده است. این امر به‌زعم وی در نتیجۀ رشدِ تفکرِ تغییر در دولت آقای روحانی است. برخی از گروه‌های نامبرده در این نوشتار عبارتند از: منافقان، آذربایجانی‌ها، کُردها و برخی معلمان و اصناف که نویسنده مدعی است اعتراضات آنها نشان می‌دهد ایران، چندان هم از ناآرامی‌های سراسر خاورمیانه و شمال‌ آفریقا مصون نبوده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
Nanyang Technological University

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۷