نتیجه جستجو ( ۵۴۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۵ صفحه
نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
موضوعات: حقوق بشر
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، با وجود کوشش سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در آمریکا و جامعۀ مدنی جهانی، دولت ایالات متحده حقوق بسیاری از شهروندان آمریکایی و مردمان بومی سایر کشورها را نقض می‌کند. تداوم این معضل در چند دهۀ اخیر، به‌علت حاکمیت نظام نومحافظه‌کاری شدت بیشتری پیدا کرده است. تفکر نومحافظه‌کاری به نابرابری انسان‌ها ازلحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارد؛ درحالی‌که موازین حقوق بشری به برابری انسان‌ها در تمامی ابعاد زندگی بشر تأکید می‌ورزند. به باور نویسنده، نومحافظه‌کاری یک مشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در واکنش به دولت رفاهی در کشورهای سرمایه‌داری موجب گردش به راست آنها شده و اعم از نومحافظه‌کاری احزاب محافظه‌کار سنتی این کشورهاست.
موضوعات: حقوق بشر - ایالات متحده
فصلنامه سیاست

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اکنون مبارزۀ ملت فلسطین با اشغالگران با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است. دوپارگی سرزمین‌های فلسطینی، ناامیدی از انتخابات عمومی و جان گرفتن دوبارۀ نهادهای دموکراتیک، و شکاف فزایندۀ میان عملکرد رهبران فلسطینی و انتظارات و خواسته‌های مردمی، مشکلات بازسازی غزه و کاهش توجه بین‌المللی به قضیۀ فلسطین درپی بحران‌ها و جنگ‌های دیگر کشورهای منطقه امیدها را برای پیشروی در مسیر پایان دادن به اشغال فلسطین و تامین حقوق فلسطینی‌ها کمتر کرده ‌است. به باور نویسنده، با توجه به این شرایط، ضرورت توسل به گزینه‌های حقوقی و قانونی برای تامین خواسته‌های مردم فلسطین بسیار ضروری است.
موضوعات: حقوق بشر - فلسطین
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. یو.پی.آر (UPR) ، مرداد ۱۳۹۴
به باور نویسنده، ازجمله تحولات مثبت که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داشته، ابداع ساز‌و‌کار بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر در کشورها بوده است. ساز‌و‌کار مزبور به‌عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقا و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورها و مبتنی‌بر گفت‌و‌گو و همکاری بوده و بر مبنای اطلاعات قابل اتکا و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولت‌ها استوار است. این نوشتار به بررسی مبنای سازوکار دوره‌ای یو.پی.آر، اصول سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی یو.پی.آر و اهداف سازوکار آن پرداخته است.
موضوعات: حقوق بشر
دوماهنامه تحلیلی - تبیینی اشارت

جستجو درون متن این مدرک
۵. Pursue Human Rights in Iran with the Same Vigor as the Nuclear Accord ، تير ۱۳۹۴
تحقق حقوق بشر در ایران را با همان اشتیاق تحقق توافق هسته‌ای دنبال کنید
نویسنده ضمن تاکید بر برتری منافع ملی به‌عنوان مهم‌ترین رکن دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اراده و پشتکار قدرتمند ایران و قدرت‌های جهانی برای تحقق این هدف بر این باور است که حقوق بشر برخلاف تصور بسیاری، امری حاشیه‌ای نبوده و از مهم‌ترین ارکان این تحول به شمار می‌آید و بر دولت آقای روحانی با توجه به وعده‌های وی دراین‌خصوص، واجب و لازم است که با همان اراده و پشتکار و سخت‌کوشی که برای به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به خرج دادند، تحقق حقوق بشر در ایران را نیز اجرایی نمایند؛ چراکه حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی متضمن اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای در ایران است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
لوب‌لاگ Lobelog

جستجو درون متن این مدرک
۶. : Iran's writing on the wall: Ethnic Minorities and others assert themselves ، خرداد ۱۳۹۴
در ایران سالی که نکوست از بهارش پیداست: اقلیت‌های قومی و دیگران از خود می‌گویند
نوشتار حاضر به گزارشی کوتاه از وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از روی کار آمدن آقای روحانی اختصاص یافته و برخی ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده است. نویسنده اشاره دارد درحالی که گروه 1+5 و ایران برای حل پروندۀ هسته‌ای ایران سرگرم مذاکره‌اند، امید به رفع تحریم‌ها با مطالبات آزادی‌خواهانه گروه‌های مختلف اقلیتی در کشور همراه بوده است. این امر به‌زعم وی در نتیجۀ رشدِ تفکرِ تغییر در دولت آقای روحانی است. برخی از گروه‌های نامبرده در این نوشتار عبارتند از: منافقان، آذربایجانی‌ها، کُردها و برخی معلمان و اصناف که نویسنده مدعی است اعتراضات آنها نشان می‌دهد ایران، چندان هم از ناآرامی‌های سراسر خاورمیانه و شمال‌ آفریقا مصون نبوده است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران؛
Nanyang Technological University

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی مهم‌ترین تحولات مربوط به حقوق بشر در جهان از اسفندماه 1393 تا خرداد 1394 پرداخته است. طی دورة تحت پوشش این بولتن، بیست‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار و تصمیمات جدیدی گرفته شد. بررسی اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهارات مقامات و کارشناسان سازمان ملل ، اقدامات آمريكا در اجلاس بيست‌وهشتم شوراي حقوق بشر با تأکید بر اعلام مخالفت این کشور با چهار قطعنامه‌ای که ازسوی این شورا علیه فعالیت‌های رژیم صهیونیستی صادر شده بود، تحولات مربوط به حقوق بشر در دیگر کشورها و در بخش پایانی تحولات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، ازجمله ادعاهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران دربارة نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: حقوق بشر
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. گزارش جدید احمد شهید ، ارديبهشت ۱۳۹۴
گزارش‌های منفی گزارش‌گر ویژۀ حقوق بشر در ایران، به همراه قطعنامه‌های سالانۀ صادره در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین، گزارش‌های سالانۀ دبیرکل این سازمان علیه ایران، تاثیر منفی بطئی اما پایدار، بر وجهه و تصویر جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی داشته است. این نوشتار به اختصار به بررسی جدیدترین گزارش احمد شهید پرداخته است. جزئیاتی درخصوص آرای کشورها به قطعنامۀ تمدید ماموریت وی ارائه داده و درنهایت، به جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد برای مدیریت مناسب‌تر و موثرتر این موضوع پرداخته است.
موضوعات: حقوق بشر - ایران
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با استفاده از مفهوم گفت‌و‌گوی هویت چالز تیلور، و تمایز جان رالز میان امر عقلانی و امر عقلایی، و بحث مایکل والزر دربارۀ اخلاق نحیف و اخلاق فربه، نشان داده خواهد شد که درعین‌حال که نمی‌توان تاثیر ویژگی‌های فرهنگی هویت‌های مختلف را در تبیین و تحلیل حقوق بشر نادیده گرفت، اصول عام و جهان‌شمولی وجود دارد که پدیدآورندۀ حقوقی هستند که در مورد همۀ انسان‌ها، صرف نظر از هویت فرهنگی خاصشان، صدق می‌کند.
موضوعات: حقوق بشر
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن

جستجو درون متن این مدرک
نوشتارحاضر به بررسی تحولات و رویداد‌های مرتبط با روندهای جهانی حقوق بشر و همچنین نگاه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران در حدفاصل 1 آبان تا 15 بهمن ۹۳ پرداخته است. براین‌اساس موضوعاتی مثل ارجاع گزارشی در‌مورد نقض حقوق بشر در کرة شمالی ازسوی مجمع عمومی به شورای امنیت؛ مواضع کمیسر عالی حقوق بشر؛ گزارش تلفیقی دبیرکل سازمان ملل دربارة توسعة پس از 2015؛ تبیین برنامه‌های یکصدوسیزدهمین جلسۀ کمیتة حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ درخواست بان‌کی‌مون از پلیس آمریکا برای پاسخگویی بیشتر در برابر کشتار سیاهان و درخواست کارشناسان سازمان ملل از رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص پاسخگویی پیرامون شکنجۀ زندانیان سیاسی؛ گزارش جهانی ۲۰۱۵ دیده‌بان حقوق بشر دربارة ایران و ... مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: حقوق بشر
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرن

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۵