نتیجه جستجو ( ۱۱۵۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱۶ صفحه
خاطره‌نوشت‌های جنگ، با ویژگی‌های منحصر به فردشان، هرچند از منابع تاریخ جنگ محسوب می‌شوند، غالبا در دسته‌ای متمایز از منابع و متون تاریخی طبقه‌بندی می‌شوند. نوشتار حاضر، به منظورشناخت ویژگی‌های روایی و مولفه‌های حاکم بر روایت‌پردازی خاطرات جنگ، وهمچنین به منظور بررسی فرضیه امکان دست‌یابی به الگویی بنیادین در روایت این خاطرات، سه خاطره‌نوشت از خاطرات دفاع مقدس به‌عنوان زمینه بررسی موردی انتخاب شده و فرایندها و مولفه‌های موثر در روایت‌پردازی این آثار، بر مبنای نظریه ساختارگرایی، بررسی و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق، نقش بنیادین الگوهای ذهنی و هم‌زمانی در شکل‌گیری روایت خاطرات جنگ را نشان می‌دهد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
موضوعات: جنگ

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، تکانه‌های محیطی، سبب افزایش روزافزون درک نیازهای مشتریان شده است. افراد با سلیقه‌ها، نیازها و تجارب مختلف و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، اقدام به انتخاب می‌کنند. باظهور فضای رقابتی، مفاهیمی همچون مشتری‌مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب‌و‌کار شده، سازمانی که به این تحولات بی‌توجه باشد، از صحنه بازار حذف می‌شود. نوشتار حاضر به بررسی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی کتب مقدس پرداخته است. رویکرد آن توصیفی و از نوع پیمایشی است.
موضوعات: ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹
فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این سؤال پرداخته است که آسیب‌های روانی اثرگذار روی دانشجویان که حاصل جنگ نرم هستند و همچنین برخی از منابع مقابله با آن کدام‌اند؟ طرح تحقیق توصیفی– اکتشافی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته، استفاده به‌عمل آمد. نتایج تحلیل نشان داد که آسیب‌های روانی حاصل از جنگ نرم روی دانشجویان عبارت است از: گرایش به فضای مجازی و تبعیت از مدل‌های غربی (مرکب از نه آسیب) و بی‌نشاطی و کاهش خودباوری (مرکب از هفت آسیب). ضمناً بزرگان قوم، استاندارد، نیروهای نظامی، مدیران اقتصادی، جشن‌های مذهبی، ائمۀ جمعه، رسانه‌های محلی و اساتید دانشگاه به ترتیب بیشترین و مهم‌ترین منبع مقابله با جنگ نرم تلقی می‌شوند.
موضوعات: جنگ نرم
دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم

جستجو درون متن این مدرک
امروزه به‌واسطۀ درهم آمیختگی ارتباطات انسانی و فناوری ارتباطات، جنگ‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به جنگ‌های سایبری تغییر عنوان داده است. نوشتار حاضر ضمن بازشناسی دقیق این مفهوم و ارائۀ تعریفی نسبتا دقیق از آن، مولفه‌های تمیزدهندۀ جنگ‌های سایبری را از دیگر انواع جنگ برشمرده و در ادامه به آیندۀ این جنگ‌ها پرداخته است.
موضوعات: جنگ اطلاعاتی
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
در دنیای کنونی، دولت‌ها به‌دنبال کسب بهترین و بالاترین منافع خود هستند. جنگ نرم یکی از راه‌های جدید شناخته‌شده است که قدرت‌های بزرگ برای رسیدن به اهداف مشروع یا نامشروع خود از آن استفاده می‌کنند. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با ارائۀ مقدمه‌ایی کوتاه از تاریخ روابط بین‌الملل و همچنین تحول جنگ‌های سنتی به مدرن بعد از تعریف چند مفهوم و پرداختن به تاکتیک‌های رایج و جدید جنگ نرم، سخن خود را به نتیجۀ مطلوب برساند.
موضوعات: جنگ نرم
دوفصلنامه ره آورد سياسي

جستجو درون متن این مدرک
انقلاب اطلاعاتی در سال‌های اخیر، حتی تعریف جنگ‌ها را نیز در بسیاری موارد تغییر داده و امروزه جنگ‌های جدید با واژگانی همچون: جنگ‌های اطلاعاتی، جنگ‌های نرم و یا جنگ‌های سایبری تعریف می‌شوند. درواقع، همسو با گسترش اطلاعات در جهان معاصر، سبک‌های نوینی از جنگ شکل گرفته که بر پایۀ اطلاعات و نبرد اطلاعاتی قابل تبیین هستند. به باور نویسنده، جنگ‌های سایبری را می‌توان فراگیرترین و گسترده‌ترین نوع جنگ‌های جدید دانست که انواعی از جنگ‌های مبتنی‌بر اطلاعات را شامل می‌شوند. نوشتار حاضر تلاش دارد نکته‌ها و مباحث ویژه دربارۀ برخی سویه‌ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی جنگ سایبری را با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران مطرح کند.
موضوعات: جنگ اطلاعاتی
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، از زمان جنگ سرد به این‌سو، شکل جنگ تغییر کلی داشته است. در یک‌سو، قدرت‌های بزرگ جهان غرب، نیروهای مسلح خود را از ارتش‌هایی با گرایش ملی، بزرگ و غالبا وظیفه‌محور با قدرت آتش برتر، به ارتش‌های کوچک و اعزامی تبدیل کرده و یا درحال تبدیل هستند. در سوی دیگر، جنگ دیگر بین قدرت‌های بزرگ شکل نمی‌گیرد، بلکه به‌شکل برجسته‌ای به فعالیتی بدل شده که بین قدرت‌های ضعیف و بیشتر مواقع بین چنین ملت‌هایی جای دارد. هر دوی این تحولات نسبتا متفاوت می‌توانند در بعضی تعابیر و تفاسیر برای مفهوم جنگ ناهمگون درنظر گرفته شوند.
موضوعات: جنگ
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۸. هویت ملی و دفاع مقدس ، شهريور ۱۳۹۳
جنگ تحمیلی نقطۀ اوج خصومت‌های هویتی«دیگران» علیه وضعیت موجود در کشور است. این نوشتار به بررسی موضوعاتی چون: هویت و ملیت در گفتمان انقلاب و جنگ، مبانی هویت ملی در جنگ و هویت ملی و رفتارهای جنگی پرداخته است. نویسنده بر این باور است که با تحلیل شرایط حاکم بر جنگ، این نکته به اثبات می‌رسد که کشور، تنها با بهره‌مندی از عنصر هویت اسلامی و ملی خود، توانسته است در مقاومت هشت ساله، رو در ‌روی تهدیدهای ویرانگر بیرونی ایستادگی نماید.
موضوعات: جنگ ایران و عراق، 1359-1367
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
با توجه به تجزیة جنگ شهرها در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های رخ‌داده در منطقه و جهان، می‌توان دریافت که در جنگ احتمالی آینده نیز قاعد، درگیری از راه دور (جنگ دورایستا) و از بین بردن زیرساخت‌ها و امکانات طرف مقابل، به‌کار گرفته خواهد شد. از این‌رو این نوشتار به بررسی تهدیدهای جنگ شهرها و ارائة راهبردهای لازم برای جنگ آینده پرداخته است.
موضوعات: جنگ
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
اين نوشتار تحليلي حقوقي از حمله‌هاي سايبري است و رويكردي تجربي و تحليلي به پديده كاربرد زور در فضاي سايبر از سوي دولتي در برابر دولت ديگر دارد. در اين نوشتار، حمله‌هاي سايبري بازيگران غيردولتي تنها به منظور احراز انتساب آنها به يك دولت بررسي خواهند شد. پرسش اصلي نوشتار اين است كه آيا يك حمله سايبري، كاري فروتر از كاربرد زور، در حد كاربرد زور يا كاربرد زور و برابر با يك حمله مسلحانه است؟
موضوعات: جنگ اطلاعاتی
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۱۶