نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
امروزه تشکل‌های ضد جنگ یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی هستند که برای جلوگیری یا توقف جنگ و برقراری صلح وارد عرصه پیکار و کارزار اجتماعی شده‌اند. گزارش حاضر به بررسی نقش، ماهیت، جایگاه و نفوذ این جنبش در تحولات بین المللی ـ با تاکید بر جنبش ضدجنگ در آمریکا ـ پرداخته است. در همین راستا کلیاتی مختصر در مورد تعاریف و سابقه جنبش ضدجنگ در آمریکا؛ ماهیت جنبش ضدجنگ؛ نقش گرو ه‌های اجتماعی در این جنبش؛ برخی از مهم‌ترین گروه‌های ضدجنگ در آمریکا؛ قدرت، نفوذ و تاثیر گذاری این جنبش در تحولات بین‌المللی‌؛ مخالفت سازمان یافته جنبش ضدجنگ با احتمال حمله نظامی ازسوی آمریکا یا اسراییل علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: جنبش‌های طرفدار صلح؛ جنبش‌های طرفدار صلح - ایالات متحده؛ صلح‌گرایی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در آگوست ۲۰۰۵ در شهرهای هيروشيما و ناكازاكي مراسمي برای بزرگداشت قربانيان بمباران اتمي اين دو شهر برگزار شد. به نظر می‌رسد جنبش ضدجنگ، كشورهای عربي و مسلمان را به تحرك بيشتر برای مقابله با سياست‌های آمريكا ترغيب كرده است. اما واقعيت‌های موجود نظام بين‌الملل، تأثيرات جنبش ضدجنگ را محدودتر از اين تحليل نشان مي‌دهد. در بدبينانه‌ترين حالت، ضدجنگ‌گرايي بيش از آنكه مؤلفه‌ای در نظام بين‌الملل باشد دلمشغولي هنرمندان و روزنامه‌نگاران است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، جنبش ضدجنگ دوران رشد و نمو اوليه خود را طي مي‌كند كه مي‌تواند در آينده به عنصر تأثيرگذاری تبديل گردد.
موضوعات: جنگ ؛ جنبشهای طرفدار صلح؛ افکار عمومی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی ؛
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک
جنبش "صلح اکنون" جنبش چپگرای اسرائیلی موسوم به شالوم عخشاو است که جنبش صلح‌طلب می‌باشد و در سال ۱۹۷۸ توسط ۳۴۸ تن از افسران و سر بازان احتیاط نیروهای دفاعی اسرائیل تشکیل شد. این جنبش به سرعت به یکی از مهم‌ترین نیروهای هوادار سازش در اسرائیل تبدبل شد و در حال حاضر صدها هزار نفر را جذب راهپیمایی‌ها و فعالیت‌هایش نموده است. این جنبش بر این باور است که تنها صلح، قادر به تضمین امنیت و آینده‌ای مطمئن برای شهروندان اسرائیل می‌باشد.
موضوعات: اسرائیل- سیاست و حکومت؛ جنبشهای طرفدار صلح- اسرائیل؛ جنبش صلح اکنون؛ مذاکرات صلح- خاورمیانه
بولتن

جستجو درون متن این مدرک