نتیجه جستجو ( ۸۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۹ صفحه
۱. Der VI. Gipfel Zwischen EU, Lateinamerika und der Karibik; Strategische Partner im Wartestand? ، تير ۱۳۸۹
اجلاس ششم بین سران اتحادیه اروپا، منطقه کارائیب و آمریکای لاتین: شرکای استراتژیک در انتظار؟
در اواخر مه 2010، ششمین اجلاس سران اتحادیه اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب با شعار «نوآوری و فناوری برای توسعه پایدار و انسجام اجتماعی» در مادرید برگزار شد. این اجلاس برخلاف اجلاس‌های قبلی نتایج ملموسی داشت و در کل موفقیت‌آمیز ارزیابی شد. بااین‌وجود دو طرف نتوانستند به پیمان‌ها و قراردادهایی که آنها را به شریک استراتژیک ارتقا دهد دست یابند. موانع فراروی چنین مشارکتی مواردی چون شکاف ایدئولوژیک در آمریکای لاتین و تاثیر آن بر سازمان‌های منطقه‌ای و اولویت گسترش به شرق اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد.
موضوعات: توسعه پایدار
GIGA

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر ویژگی‌های آموزش توسعه‌ای و ارتباط آن با توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار داده است. براین‌اساس آموزش حرفه‌ها و مهارت‌ها، آموزش نهادینه شدن تغییر و نوآوری، آموزش تقویت مهارت‌ ادرکی، آموزش مهارت تصمیم گیری، آموزش روحیه پژوهشی و آموزش خودنظارتی از مولفه‌های آموزش توسعه‌ای محسوب می‌شود. ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در آموزش توسعه‌ای و تولید انسان‌ها با شاخصه‌های علمی‌گرا، مهارت‌گرا، تغییرپذیر، سیستمی، پژوهشگر و... قادر خواهد بود فرایند توسعه‌ را در تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و افراد جامعه را به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل توسعه به بهترین شکل توسعه‌ای آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کنند.
موضوعات: توسعه پایدار
فصلنامه راهبرد یاس

جستجو درون متن این مدرک
۳. Peacebuilding, Reconstruction, and Good Governance ، تير ۱۳۸۳
ایجاد صلح، بازسازی و حکمرانی خوب
این کنفرانس با شرکت نمایندگان رده‌های میانی حکومتی، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های امدادی و آژانس‌های خدماتی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برگزار می‌شود. در طی دو هفته گذشته مشخص گردیده است که اهداف توسعه بین‌المللی در زمینه اقتصاد، انسان و بخش‌های اجتماعی در کشورهایی که مواجه با درگیری و خشونت هستند بسیار مشکل است. در نتیجه سازمان‌های بین‌المللی، تجاری، امدادی و موسسه‌های آکادمیک به این نتیجه رسیده‌اند که بازسازی،‌ صلح و ثبات برای رسیدن به یک توسعه پایدار لازم است.
موضوعات: توسعه پایدار
Overseas Development Group

جستجو درون متن این مدرک
توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی بین ابعاد بنیادی‌ترین رکن برنامه‌ریزی در رسیدن به توسعه پایدار و اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور است. توسعه اقتصادی پایدار کشور مرهون حفاظت از محیط‌زیست است، لذا لازم است ایران با تاکید بر حفظ محیط‌زیست گام‌های مستحکم خود را جهت نیل به اهداف توسعه پایدار بردارند. در این نوشتار سعی شده عملکرد تقابلی و تعاملی گذشته و حال در کشور در بخش محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفته و با عملکرد کشورهای دیگر که از نظرمنابع زیستی با ما همخوانی دارند، مقایسه شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در این مقوله به تبیین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیش‌رو با انتخاب راهبردهای جامع و درست بتوان به بخشی از اهداف سند چشم‌انداز رسید.
موضوعات: محیط زیست - ایران - حفاظت - آینده نگری؛ توسعه پایدار - ایران؛ توسعه پایدار - ایران - تاثیر بر محیط ز‌یست؛ ایران - سیاست اقتصادی؛ تحولات اقتصادی - ایران؛
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
۵. Sustainability in the Gulf: Challenges and Opportunities ، مهر ۱۳۹۶
پایداری و استمرار در خلیج فارس: چالش‌ها و فرصت‌ها
با توجه به رشد سریع اقتصادی و جمعیت‌شناختی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دهة گذشته، موضوع استمرارپذیری به دغدغه‌ای جدی در این کشورها بدل شده است. تغییر الگوی مصرف و مصرف‌گرایی افراطی جوامع این کشورها تغییر در این زمینه و گذار به راهبردهای توسعة پایدار را ضروری می‌کند. از این گذشته، رشد سریع اقتصادی و جمعیتی این کشورها در حوزة فرهنگی و سیاسی هم پیامدهایی جدی به همراه داشته است. کتاب حاضر با مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کشورها در مسیر توسعة پایدار و گذار به اقتصاد غیرنفتی، در پی پپاسخ به این پرسش است که این کشورها چگونه می‌توانند از تنش‌ها و تکانه‌های ناشی از دگرگونی‌های بزرگ دهة گذشته جان به‌در ببرند.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ توسعه پایدار؛
Routeldge

جستجو درون متن این مدرک
۶. اهداف توسعۀ پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، اسفند ۱۳۹۵
Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هریک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌ ‌ـ ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ توسعه پایدار
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ خاورمیانه، توانسته است یکی از امن‌ترین و باثبات‌ترین حکومت‌ها و مرزها را ایجاد کند. این امنیت مرهون تلاش‌های گسترده و همه‌جانبه‌ای است که در کشور انجام می‌شود؛ اما دراین‌میان، مرزهای شرقی کشور دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد ناامنی است که درصورت عدم کنترل، ممکن است به بحران امنیت ملی تبدیل شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل تامین امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور چیست؟ نگارندگان به کمک روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، درصدد الگوسازی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور برآمده‌اند.
موضوعات: توسعه پایدار - ایران؛ ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

جستجو درون متن این مدرک
۸. Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries ، مهر ۱۳۹۵
اهداف توسعة پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هر یک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌‌ـ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ توسعه پایدار؛
Gulf Research Centre

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی و سکان‌دار حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی، باید رهیافتی راهبردی و نظام‌مند در مسیر حرکت جهان اسلام را روشن سازد. در پیشرفت هم‌افزا، تصمیم‌سازان و سیاست‌سازان، برنامه‌ها و راهبردها را به گونه‌ای تدوین خواهند کرد که تمامی حوزه‌ها با سرعت و شتابی متناسب با یکدیگر مسیر حرکت خود را به‌سوی چشم‌انداز طی خواهند کرد. ویژگی اصلی پیشرفت هم‌افزا، هماهنگی میان تمامی حوزه‌ها و ایجاد جریانی ملی برای پیشرفت پایدار در کشور است که مهم‌ترین پیامد آن، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها است.
موضوعات: توسعه پایدار؛ فرهنگ - ایران ؛
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Requirements for the Post-2015 Agenda: Greater Political Participation, Equality and Sustainability ، فروردين ۱۳۹۳
الزاماتی برای دستور کار پس از 2015: مشارکت سیاسی بیشتر، برابری و توسعه پایدار
اهداف توسعه‌ای هزاره، در سال 2015 منقضی خواهند شد. این طرح که در پنجاه سال گذشته، دستورکاری بین‌المللی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم جهان بوده است، اهداف متعددی داشته است که برخی از آنها پیشرفت‌هایی قابل توجه داشته‌اند، درحالي‌که هنوز تلاش برای دستیابی به برخی دیگر از اهداف، ادامه دارد. ازنظر نویسنده، برخی از این اهداف نتوانسته‌اند موضوعات مهمی همچون مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و سکانداری خوب را پوشش دهند. ضمن اینکه توجه به مسئله زیست نیز مورد غفلت واقع شده است. بنابراین، وي در مجموع این اهداف را جامع ندانسته و بر این باور است که با چالش‌های فعلی در برابر توسعة جهانی ساختاری مطابقت ندارند. وی توصیه کرده که آلمان منافع خود را دوباره شکل دهد و سیاست‌هایی جدید را اتخاذ نماید.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن ۲۱م. ؛ توسعه پایدار؛
Konrad-Adenauer-Stiftung Facts & Findings

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹