نتیجه جستجو ( ۵۲۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۳ صفحه
۱. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۲. Cultural Diplomacy Initiatives of Turkic Republics ، فروردين ۱۳۹۶
ابتکارات دیپلماسی فرهنگی جمهوری ترکیه
نوشتار حاضر نگاهی دارد به فعالیت‌های مرتبط با همکاری‌های فرهنگی انجام شده در میان جمهوری‌های ترکی پس از گذشت 25 سال استقلال و ورود آنها به جامعۀ جهانی. نویسنده این نوشتار ابتکارات دیپلماسی فرهنگی آنها را مورد تحلیل قرار داده است؛ به باور وی این جمهوری‌های ترک نژاد پس از استقلال تلاش داشته‌اند تا براساس یک سیاست فرهنگ پایه، دولت – ملت سازی خود را به سرانجام برسانند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Center for Strategic Research

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تلاش دارد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که وضعیت استثنایی در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ و آیا با استفاده از نظریۀ اشمیت و آگامبن می‌توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در راستای افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریانات مخالف شده است و بیش‌از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پی دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می‌پذیرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند کودتای نافرجام ترکیه پرداخته و نشان داده است که دو طرف ماجرا یعنی نظامیان و حامیان کودتا از یک‌سو و دولت و حامیان آن ازسوی‌ دیگر، چگونه از رسانه‌ها طی این رخداد بهره بردند و چه روش‌ها، ابزارها و تاکتیک‌هایی را به‌کار بستند. از دید وی، به‌طور کلی، از زمان روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه»، این حزب آماج انتقادات و حملات گسترده از طرف بیشتر رسانه‌های ترکیه قرار گرفت؛ اما درمقابل، حزب حاکم نیز رسانه‌هایی را تاسیس کرد و تا حدودی توانست نوعی توازن را ایجاد کند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کودتای 15 ژوئیه در ترکیه ناشی از انحراف در مفهوم نوعثمانی‌گرایی و تیپ ایده‎آل آن بوده است. درواقع، این مفهوم بعد از سال 2002 در قالب چهار مدل الهام‏‌بخشی، فعال‌گرایی غیراجبارآمیز، فعال‌گرایی اجبارآمیز و مدل جوانک بزدل در دو عرصۀ داخلی و خارجی عمل کرده است، که سه مدل آخر با انحراف در مدل الهام‌‏بخشی، زمینه‌های کودتا را فراهم کرده‌اند. به باور نویسنده، سیاست‌های اردوغان در برساختن تیپ ایده‎آل نوعثمانی‌گرایی به‌عنوان الگویی در دو حوزۀ داخلی و خارجی، با تناقض روبه‌‏روست و در آیندۀ نه‌چندان دور گرفتار ظرفیت‎های کارای همین جامعۀ مدنی شده و قدرت را واگذار خواهد کرد. دوران اردوغان از این پس دوران تمرکز بر بحران‌های داخلی ازمنظر پلیسی و تساهل منفعلانه در سیاست خارجی خواهد بود.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دموکراتیک و حفاظت از بنیان‌های کمالیسم ازسوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاست و حکومت ترکیه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که باوجود تلاش‌هایی به‌منظور نزدیک ساختن شاخص‌های حکومت‌داری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی این کشور، تکرار کودتا نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی- نظامی ترکیه مدرن را به معرض نمایش می‌گذارد. نوشتار حاضر در قالب سه سطح تحلیل، به بررسی زمینه‌های داخلی، تاثیر متغیرهای خارجی بر روابط نیروهای داخلی و پیامدهای استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی کودتای ترکیه پرداخته است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است که: آیندۀ اردوغان و اردوغانیسم چه خواهد شد؟ ایا اردوغان می‌تواند زنجیرۀ موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی گذشتۀ خود را تکمیل کند؟ یا جامعۀ ترکیه و حداقل نیروهای سیاسی را علیه خود متحد کرده و به عصر سیاسی خود پایان خواهد داد؟ به باور نویسنده، آیندۀ اردوغانیسم، وابسته به تغییر قانون اساسی و مهم‌تر از آن تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. تا وقتی این اتفاق نیفتاده، اردوغان خواهد کوشید سیاست ترکیه را گروگان گرفته و مانع انجام برخی اصلاحات سیاسی اساسی تعلیق‌شده شود.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
شاید رجب طیب اردوغان بهترین نخست وزیر ترکیه در عصر مدرن بود، اما وقتی که اعتراض‌ها آغاز شدند و به شهرهای مختلف ترکیه رسیدند، شخصیت نخست‌وزیر نیز هدف قرار گرفت. در اینجا مجبوریم بگوییم که پیروزی حزب عدالت و توسعه و توانایی‌اش در تحقق همه انتظارها، باعث شد تا اردوغان به شخصیتی متکبر که هیچ نقدی را قبول نمی‌کند یا توجهی به نقد و نظرات مخالفانش نمی‌کند، تبدیل شود. تظاهراتی که در ترکیه شاهدیم در حقیقت پاسخی به این واقعیت است. البته شاید در آینده شاهد تحولاتی جدید باشیم.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
سایت دیپلماسی ایرانی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار بر این فرضیه بنا شده که دولت اسلام‌گرای ترکیه برای آغاز یک پلورالیسم ویژه قومی - سیاسی از ظرفیت بالایی برخوردار است و از این موضع، توانایی حل اصولی مشکل کردها را دارد. سیاست‌های این دولت نشانه‌های بارزی از استقلال هستند که این ویژگی تا حد زیادی ناشی از حرکتی از سطح توده‌ای و پایین به سوی نخبگان و هرم قدرت است. این وضعیت از آغاز یک نظام اجتماعی - سیاسی تازه و گسستی کیفی از تاریخ و سیاست لائیک خبر می‌دهد که به دنبال خود، تضاد با اهداف محور واشنگتن - تل‌آویو را در منطقه موجب می‌شود. اگر چنین باشد، دولت اسلام‌گرا در آینده با کشاکش‌های سخت و انتخاب‌های دردناکی روبه‌رو خواهد بود.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Tuerkische Turbulenzen: der andauernde Kulturkampf um die richtige Republik ، اسفند ۱۳۸۷
ناآرامی‌های ترکیه: جنگ فرهنگی مستمر برای رسیدن به جمهوری واقعی
از آغاز سال 2007 تا به امروز جنگ بین طرفداران ایدئولوژی کمالیست و نمایندگان محافظه‌کار مذهبی ـ دموکراتیک حزب عدالت و توسعه بر سر رسیدن به هژمونی فرهنگی در سیاست، رسانه‌ها، ارتش، قوه قضائیه، نهادهای اداری و دانشگاه‌های ترکیه بالا گرفته و به بحران هویت جمهوری در این کشور دامن زده است. درگیری دائمی بین ملی‌گرایان کرد و ترک ازیک‌سو و بحث‌های تند درباره سیاست آنکارا در برابر اقلیت‌ها ازسوی دیگر بر ابعاد این بحران افزوده و روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این درحالی است که دولت اردوغان برای جلب حمایت عمومی از روند اصلاحات موردنظر اتحادیه در ترکیه نیازمند حمایت آن است و رسیدن به سازشی فراگیر در زمینه مسائل هویتی و فرهنگی در راستای منافع اروپا است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
/ SWP

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۳