نتیجه جستجو ( ۵۲۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۳ صفحه
۱. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۲. Cultural Diplomacy Initiatives of Turkic Republics ، فروردين ۱۳۹۶
ابتکارات دیپلماسی فرهنگی جمهوری ترکیه
نوشتار حاضر نگاهی دارد به فعالیت‌های مرتبط با همکاری‌های فرهنگی انجام شده در میان جمهوری‌های ترکی پس از گذشت 25 سال استقلال و ورود آنها به جامعۀ جهانی. نویسنده این نوشتار ابتکارات دیپلماسی فرهنگی آنها را مورد تحلیل قرار داده است؛ به باور وی این جمهوری‌های ترک نژاد پس از استقلال تلاش داشته‌اند تا براساس یک سیاست فرهنگ پایه، دولت – ملت سازی خود را به سرانجام برسانند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Center for Strategic Research

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تلاش دارد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که وضعیت استثنایی در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ و آیا با استفاده از نظریۀ اشمیت و آگامبن می‌توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در راستای افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریانات مخالف شده است و بیش‌از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پی دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می‌پذیرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند کودتای نافرجام ترکیه پرداخته و نشان داده است که دو طرف ماجرا یعنی نظامیان و حامیان کودتا از یک‌سو و دولت و حامیان آن ازسوی‌ دیگر، چگونه از رسانه‌ها طی این رخداد بهره بردند و چه روش‌ها، ابزارها و تاکتیک‌هایی را به‌کار بستند. از دید وی، به‌طور کلی، از زمان روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه»، این حزب آماج انتقادات و حملات گسترده از طرف بیشتر رسانه‌های ترکیه قرار گرفت؛ اما درمقابل، حزب حاکم نیز رسانه‌هایی را تاسیس کرد و تا حدودی توانست نوعی توازن را ایجاد کند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کودتای 15 ژوئیه در ترکیه ناشی از انحراف در مفهوم نوعثمانی‌گرایی و تیپ ایده‎آل آن بوده است. درواقع، این مفهوم بعد از سال 2002 در قالب چهار مدل الهام‏‌بخشی، فعال‌گرایی غیراجبارآمیز، فعال‌گرایی اجبارآمیز و مدل جوانک بزدل در دو عرصۀ داخلی و خارجی عمل کرده است، که سه مدل آخر با انحراف در مدل الهام‌‏بخشی، زمینه‌های کودتا را فراهم کرده‌اند. به باور نویسنده، سیاست‌های اردوغان در برساختن تیپ ایده‎آل نوعثمانی‌گرایی به‌عنوان الگویی در دو حوزۀ داخلی و خارجی، با تناقض روبه‌‏روست و در آیندۀ نه‌چندان دور گرفتار ظرفیت‎های کارای همین جامعۀ مدنی شده و قدرت را واگذار خواهد کرد. دوران اردوغان از این پس دوران تمرکز بر بحران‌های داخلی ازمنظر پلیسی و تساهل منفعلانه در سیاست خارجی خواهد بود.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دموکراتیک و حفاظت از بنیان‌های کمالیسم ازسوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاست و حکومت ترکیه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که باوجود تلاش‌هایی به‌منظور نزدیک ساختن شاخص‌های حکومت‌داری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی این کشور، تکرار کودتا نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی- نظامی ترکیه مدرن را به معرض نمایش می‌گذارد. نوشتار حاضر در قالب سه سطح تحلیل، به بررسی زمینه‌های داخلی، تاثیر متغیرهای خارجی بر روابط نیروهای داخلی و پیامدهای استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی کودتای ترکیه پرداخته است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است که: آیندۀ اردوغان و اردوغانیسم چه خواهد شد؟ ایا اردوغان می‌تواند زنجیرۀ موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی گذشتۀ خود را تکمیل کند؟ یا جامعۀ ترکیه و حداقل نیروهای سیاسی را علیه خود متحد کرده و به عصر سیاسی خود پایان خواهد داد؟ به باور نویسنده، آیندۀ اردوغانیسم، وابسته به تغییر قانون اساسی و مهم‌تر از آن تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. تا وقتی این اتفاق نیفتاده، اردوغان خواهد کوشید سیاست ترکیه را گروگان گرفته و مانع انجام برخی اصلاحات سیاسی اساسی تعلیق‌شده شود.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۸. İran Kudüs Ordusu ve Selâm Tevhid dosyası ، خرداد ۱۳۹۵
نیروی قدس ایران و پروندۀ سلام توحید
نویسنده که یک روزنامه‌نگار زن در رسانۀ مخالف دولت ترکیه است، بار دیگر با مطرح کردن پروندۀ موسوم به گروه ادعایی «سلام توحید» که مخالفین دولت ترکیه مدعی ارتباط آن با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، سعی دارد مخالفت خود را با دولت ترکیه و دستگیری و زندانی شدن برخی روزنامه‌نگاران ترکیه توسط دستگاه قضایی این کشور را به ارتباط مخفی و غیرقانونی افراد درون حزب حاکم با ایران، مرتبط نشان دهد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛
روزنامه اؤزگور دوشونجه (Özgür Düşünce)

جستجو درون متن این مدرک
۹. The Muslim Martin Luther? Fethullah Gulen Attempts an Islamic Reformation ، اسفند ۱۳۹۲
مارتین لوتر مسلمان؟ تلاش فتح‌الله گولن برای اصلاحات اسلامی
نوشتار حاضر با اشاره به اعتراضات اخیر فتح‌الله گولن، محقق علوم الهیات ترکیه، نسبت به رجب طیب اردوغان و دولت وی و واکنش اردوغان، به موضوع روابط میان این دو پرداخته است. نویسنده نزدیکی و همکاری گولن با اردوغان در آغاز دهه 2000 را مصلحتی دانسته و بر این نظر است که این دو فهم متفاوتی از هویت ترکی و چگونگی ارتباط آن با اسلام دارند. به باور نویسنده در حالی‌که حزب حاکم ترکیه، طرفداران گولن را تشنگان قدرت می‌داند، اما شواهد اندکی در این زمینه وجود دارد و در صورتی‌که ترکیه آموزه‌های گولن در زمینه تساهل و حقوق فردی را با موفقیت ساکت نماید، ترکیه آسیب خواهد دید.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛
فارین افرز

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Turkey's Violent Protests in Context ، خرداد ۱۳۹۲
اعتراضات خشونت‌آمیز ترکیه در متن
ناآرامی‌های جاری در ترکیه، زمانی آغاز شد که یک گروه کوچک از جوانان طرفدار محیط‌زیست، در اعتراض به تخریب برنامه‌ریزی‌شده دیوارها، نابودی درختان و هتک حرمت اماکن تاریخی در پارک «گزی» در میدان تقسیم استانبول تحصن کردند. تظاهرات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما در شب 30 می، زمانی که پلیس تلاش کرد تا بیش از 100 تظاهرکننده را متفرق کند، به خشونت گرایید. اعتراضات هنگامی که در تاریخ 1 ژوئن و در تعطیلات آخر هفته، بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در میدان تقسیم تجمع کردند، گسترش یافت. اردوغان در واکنش به این موضوع، ضمن استفاده بیش‌ازحد از نیروی پلیس، دستور تحقیق و تفحص صادر کرد و گفت: تسلیم نخواهد شد. نوشتار حاضر تحولات اخیر ترکیه و همچنین واکنش دولت اردوغان در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛
Stratfor

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۳