نتیجه جستجو ( ۱۱۰۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱۰ صفحه
به باور نویسنده، تأمین بودجه، موتور محرکۀ انجام عملیات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه است. این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به‌اصطلاح دولت، هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطرۀ خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند؛ لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکۀ مالی گسترده غیردولتی به خودگردانی دست یافته‌اند، اما این واقعیت به‌نظر می‌رسد که این خودگردانی بر پایۀ ارادۀ برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییر معینی در نظام بین‌الملل به‌منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌ آنها استوار است.
موضوعات: تروریسم - خاورمیانه
فصلنامه علوم سیاسی

جستجو درون متن این مدرک
۲. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dünyaya 'terör' mesaj ، فروردين ۱۳۹۶
پیام کالین سخنگوی ریاست‌جمهوری به جهان دربارۀ ترور
ابراهیم کالین، مشاور و سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، طی سخنانی در سمپوزیوم «آفریقای شمالی، ترکیه و ایران؛ استمرار و تغییر» که توسط مرکز مطالعات ایرانی آنکارا و دانشگاه ییلدیریم بایزید ترکیه در اواخر آوریل 2017 برگزار شده، عنوان کرده است که جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از مناقشۀ مذهبی شیعه و سنی در جهان اسلام مسئولیت بسیار مهمی دارد. وی همچنین خواستار همکاری ایران و ترکیه در حل مسائل منطقه‌ای شده است. به باور این سیاستمدار ترک، مسالۀ تروریسم مسالۀ ترکیه، ایران، شمال آفریقا نیست، بلکه مسالۀ همۀ جهان است و مبارزه با تروریسم باید با همکاری بین‌المللی همراه باشد.
موضوعات: تروریسم؛
روزنامه جمهوریت

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی مسائل مهم و نقاط آسیب‌پذیری که سازمان‌های تروریستی درصدد بهره‌برداری از آنها هستند پرداخته است؛ مسائلی که سبب اهمیت یافتن روزافزون فضای سایبری در تمام ابعاد و جوانب زندگی روزانه و تجاری هریک از انسان‌ها شده است. همگرایی امنیت فیزیکی و امنیت منطقی با حوزه‌های مربوط به آنها، آسیب‌پذیرترین حوزه: شبکه‌ها و فضای سایبری، حمله‌های استاکس نت، آرامکو و تریدیوم نیاگارا ای. ایکس، مفهوم زیرساخت‌های حیاتی، تهدیدهای تروریستی در فضای سایبر و رسانه‌های اجتماعی و تروریسم سایبری، از جمله موضوعات مورد بررسی در این نوشتار بوده است.
موضوعات: تروریسم
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در تاریخ 5 مرداد 1395 میزگرد مشترک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی و موسسۀ مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در قالب دو نشست برگزار شد. در نشست اول، بررسی چهار محور برای افزایش گفت‌و‌گوها میان کشورهای منطقه و بررسی نقطۀ آغاز شکل‌گیری تروریسم مورد بررسی قرار گرفت و در نشست دوم پس از معرفی مرکز متبوع و اشاره به بحران‌های موجود در غرب آسیا، مسئلۀ تروریسم به‌عنوان محور بحث کارشناسی مطرح شده است.
موضوعات: تروریسم
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، همۀ فرقه‌های مذهبی، شامل شاهدان یاهوا، مونی‌ها، القاعده، داعش و مجاهدین خلق، جای X را با عباراتی همچون خدا، مسیح و اسلام پر کرده و برای Y شیطان، اهریمن، ضدمسیح یا دشمن اسلام به‌کار برده‌اند. فرقه‌های سیاسی و غیرمذهبی ممکن است به‌جای خدا از مردم، آزادی، دموکراسی و برای شیطان از امپریالیسم یا دیکتاتوری استفاده کنند. گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و مجاهدین خلق به‌منظور جذب یک جوان مسلمان ادعا می‌کنند که ایدئولوژی آنان اسلام است و در برابر دشمنان دین می‌جنگند. آنها دو وجه مهم اسلامی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند که عبارت از جهاد و شهادت است و ایدئولوژی خود را حول این ایده‌ها با تحریف و تعریف نادرست از آنها به‌وجود می‌آورند.
موضوعات: تروریسم
دوماهنامه تحلیلی - تبیینی اشارت

جستجو درون متن این مدرک
اگرچه تروریسم در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر به‌عنوان یک پدیدۀ نامطلوب وجود داشته است، اما افزایش اقدامات تروریستی به اشکال مختلف طی سه دهۀ گذشته موجب شده تاکنون بسیاری از عصر تروریسم سخن به میان آورند. تروریسم معاصر به‌عنوان یک وضعیت پایان‌ناپذیر تلقی می‌شود که هر روز خود را در شیوه‌ها و جبهه‌های متفاوت نشان می‌دهد. همچنین در طرف مقابل اقدامات ضدتروریستی نیز هر روز شکل و شمایل جدیدتری به خود می‌گیرد. این نوشتار به بررسی موضوعیت اقتصاد سیاسی تروریسم، نیازهای مالی تروریست‌ها و دولت‌ها و تامین منابع مالی تروریسم، پرداخته است.
موضوعات: تروریسم - جنبه‌های اقتصادی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۷. Key Trends in the Metrics of Terrorism ، آذر ۱۳۹۴
گرایش‌های کلیدی در سنجش تروریسم
نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش‌های کمی، به بررسی الگوی حملات تروریستی؛ تروریسم در کشورهای خشونت‌طلب؛ رشد داعش؛ تروریسم در غرب؛ و داوطلبان خارجی تروریسم اختصاص یافته است. نویسنده با ارائۀ نمودارهایی کوشیده است درکی نسبی از اقدامات و تغییرات پدیدآمده در جریان‌های تروریستی فراهم آورد. برخی موضوعات مطرح‌شده در این نوشتار عبارتند از: هدف حملات تروریستی، قربانیان این حملات، جغرافیای حملات، مقایسۀ شمار جان‌باختگان ناشی از اقدامات خشونت‌طلبانه در مقایسه با حملات تروریستی، هزینه‌های رفع خشونت‌های بین‌المللی و مبارزه علیه تروریسم.
موضوعات: تروریسم
Center for Strategic and International Studies

جستجو درون متن این مدرک
۸. Broad Patterns in Global Terrorism in 2014 ، خرداد ۱۳۹۴
الگوهای گسترده در تروریسم جهانی در سال 2014
وزارت خارجۀ آمریکا هر ساله گزارشی را دربارۀ تروریسم منتشر می‌کند و در آن وضعیت اقدامات تروریستی در کشورها را یک‌به‌یک مورد بررسی قرار می‌دهد. معمولاً بیشتر توجهات به این گزارشات معطوف به متن اصلی شده و شاخص‌های آماری ارائه‌شده در نمودارها و جداول کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نوشتار حاضر به‌طور خاص به بررسی شاخص‌ها آماری ارائه‌شده در گزارش تروریسم سال 2014 آمریکا پرداخته و علاوه‌بر آن مقایسه این آمارها با گزارشات پیشین را نیز مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: تروریسم؛
/ European Scientific Journal

جستجو درون متن این مدرک
مبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم بین‌الملل است، بیانگر اجماعی هرچند ناموزون برای شکل‌دهی به عملیات‌های تلافی‌جویانه و یا پیش‌دستانه درغالب مبارزه و مقابله با تروریست‌ها و پیشگیری از تروریسم است که پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحدۀ آمریکا در آن نقش محوری ایفا کرد. بازخورد این دسته از اقدامات بر ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی در دهۀ اول سال 2000 میلادی، تاثیر شگرف گذاشت. این نوشتارتلاش دارد تا با روش تحلیلی توصیفی و استخراج داده‌های موجود در برخی از نقشه‌های سازمان‌های تحقیقاتی با موضوعیت گونه‌ها، ریسک‌ها و تهدیدهای تروریسم، تاثیر کارکرد تروریسم بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق جهان را ارزیابی کند.
موضوعات: تروریسم
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. جرائم الاغتیال الاسرائیلیه: ارهاب دوله، مسکوت عنه ، آذر ۱۳۹۱
جنایات ترور اسرائیلی: تروریسم دولتيِ مسکوت
به رغم دیرپاییِ استفاده از تروریسم در میان صهیونیست‌ها، اسرائیل پس از انتفاضه الاقصی در سال 2000 بود که آشکارا در پی ایجاد پایه‌ای قانونی برای این سازوکار بر آمد. از این گذشته، اسرائیل پس از سپتامبر 2011 و رواج مفاهیم مرتبط با «جنگ با تروریسم» کوشیده است از این نوشتار برای توجیه اقدامات تروریستی خود علیه فلسطینیان بهره گیرد. نویسنده نوشتار‌ حاضر به چهارچوب‌ها و سازوکارهای حقوق بین‌الملل پرداخته و نشان ‌داده که این چهارچوب‌ها ظرفیت لازم را برای پیگرد اسرائیل به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم دولتی دارند، اما آنچه در عمل مانع تحقق چنین چیزی می‌شود، میل بسیاری از کشورها به نادیده‌گیری جنایات اسرائیل است.
موضوعات: تروریسم - اسرائیل؛
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۱۰