نتیجه جستجو ( ۱۰۹۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱۰ صفحه
۱. Global Terrorism Index2017 ، خرداد ۱۳۹۷
شاخص تروریسم جهانی در سال 2017
کتاب شاخص تروریسم جهانی در سال 2017 محصولی است از موسسه صلح و اقتصاد استرالیا که در پایان هر سال میلادی منتشر شده و مهمترین کتاب سال این موسسه است. کتاب حاضر که کار جمعی از نویسندگان این موسسه است از 6 فصل تشکیل شده؛ بخش نخست کتاب به بررسی روندهای تروریسم در جهان در سالی که گذشت اشاره می‌کند، بخش دوم تروریسم را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بررسی می‌کند، بخش سوم ویژگی‌های روانشناختی افرادی را که به گروه‌های تروریستی می‌گرایند مطرح می‌کند، فصل پسین گروه‌های تروریستی فعال در این سال را بررسی کرده و فصل پایانی به بررسی اقتصاد تروریسم در سال 2017 پرداخته است.
موضوعات: تروریسم
Institute For Economics

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، تأمین بودجه، موتور محرکۀ انجام عملیات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه است. این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به‌اصطلاح دولت، هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطرۀ خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند؛ لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکۀ مالی گسترده غیردولتی به خودگردانی دست یافته‌اند، اما این واقعیت به‌نظر می‌رسد که این خودگردانی بر پایۀ ارادۀ برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییر معینی در نظام بین‌الملل به‌منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌ آنها استوار است.
موضوعات: تروریسم - خاورمیانه
فصلنامه علوم سیاسی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی مسائل مهم و نقاط آسیب‌پذیری که سازمان‌های تروریستی درصدد بهره‌برداری از آنها هستند پرداخته است؛ مسائلی که سبب اهمیت یافتن روزافزون فضای سایبری در تمام ابعاد و جوانب زندگی روزانه و تجاری هریک از انسان‌ها شده است. همگرایی امنیت فیزیکی و امنیت منطقی با حوزه‌های مربوط به آنها، آسیب‌پذیرترین حوزه: شبکه‌ها و فضای سایبری، حمله‌های استاکس نت، آرامکو و تریدیوم نیاگارا ای. ایکس، مفهوم زیرساخت‌های حیاتی، تهدیدهای تروریستی در فضای سایبر و رسانه‌های اجتماعی و تروریسم سایبری، از جمله موضوعات مورد بررسی در این نوشتار بوده است.
موضوعات: تروریسم
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در تاریخ 5 مرداد 1395 میزگرد مشترک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی و موسسۀ مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در قالب دو نشست برگزار شد. در نشست اول، بررسی چهار محور برای افزایش گفت‌و‌گوها میان کشورهای منطقه و بررسی نقطۀ آغاز شکل‌گیری تروریسم مورد بررسی قرار گرفت و در نشست دوم پس از معرفی مرکز متبوع و اشاره به بحران‌های موجود در غرب آسیا، مسئلۀ تروریسم به‌عنوان محور بحث کارشناسی مطرح شده است.
موضوعات: تروریسم
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، همۀ فرقه‌های مذهبی، شامل شاهدان یاهوا، مونی‌ها، القاعده، داعش و مجاهدین خلق، جای X را با عباراتی همچون خدا، مسیح و اسلام پر کرده و برای Y شیطان، اهریمن، ضدمسیح یا دشمن اسلام به‌کار برده‌اند. فرقه‌های سیاسی و غیرمذهبی ممکن است به‌جای خدا از مردم، آزادی، دموکراسی و برای شیطان از امپریالیسم یا دیکتاتوری استفاده کنند. گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و مجاهدین خلق به‌منظور جذب یک جوان مسلمان ادعا می‌کنند که ایدئولوژی آنان اسلام است و در برابر دشمنان دین می‌جنگند. آنها دو وجه مهم اسلامی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند که عبارت از جهاد و شهادت است و ایدئولوژی خود را حول این ایده‌ها با تحریف و تعریف نادرست از آنها به‌وجود می‌آورند.
موضوعات: تروریسم
دوماهنامه تحلیلی - تبیینی اشارت

جستجو درون متن این مدرک
اگرچه تروریسم در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر به‌عنوان یک پدیدۀ نامطلوب وجود داشته است، اما افزایش اقدامات تروریستی به اشکال مختلف طی سه دهۀ گذشته موجب شده تاکنون بسیاری از عصر تروریسم سخن به میان آورند. تروریسم معاصر به‌عنوان یک وضعیت پایان‌ناپذیر تلقی می‌شود که هر روز خود را در شیوه‌ها و جبهه‌های متفاوت نشان می‌دهد. همچنین در طرف مقابل اقدامات ضدتروریستی نیز هر روز شکل و شمایل جدیدتری به خود می‌گیرد. این نوشتار به بررسی موضوعیت اقتصاد سیاسی تروریسم، نیازهای مالی تروریست‌ها و دولت‌ها و تامین منابع مالی تروریسم، پرداخته است.
موضوعات: تروریسم - جنبه‌های اقتصادی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۷. Key Trends in the Metrics of Terrorism ، آذر ۱۳۹۴
گرایش‌های کلیدی در سنجش تروریسم
نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش‌های کمی، به بررسی الگوی حملات تروریستی؛ تروریسم در کشورهای خشونت‌طلب؛ رشد داعش؛ تروریسم در غرب؛ و داوطلبان خارجی تروریسم اختصاص یافته است. نویسنده با ارائۀ نمودارهایی کوشیده است درکی نسبی از اقدامات و تغییرات پدیدآمده در جریان‌های تروریستی فراهم آورد. برخی موضوعات مطرح‌شده در این نوشتار عبارتند از: هدف حملات تروریستی، قربانیان این حملات، جغرافیای حملات، مقایسۀ شمار جان‌باختگان ناشی از اقدامات خشونت‌طلبانه در مقایسه با حملات تروریستی، هزینه‌های رفع خشونت‌های بین‌المللی و مبارزه علیه تروریسم.
موضوعات: تروریسم
Center for Strategic and International Studies

جستجو درون متن این مدرک
مبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم بین‌الملل است، بیانگر اجماعی هرچند ناموزون برای شکل‌دهی به عملیات‌های تلافی‌جویانه و یا پیش‌دستانه درغالب مبارزه و مقابله با تروریست‌ها و پیشگیری از تروریسم است که پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحدۀ آمریکا در آن نقش محوری ایفا کرد. بازخورد این دسته از اقدامات بر ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی در دهۀ اول سال 2000 میلادی، تاثیر شگرف گذاشت. این نوشتارتلاش دارد تا با روش تحلیلی توصیفی و استخراج داده‌های موجود در برخی از نقشه‌های سازمان‌های تحقیقاتی با موضوعیت گونه‌ها، ریسک‌ها و تهدیدهای تروریسم، تاثیر کارکرد تروریسم بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق جهان را ارزیابی کند.
موضوعات: تروریسم
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۹. Domestic Terrorism: A Persistent Threat in the United States ، شهريور ۱۳۹۱
تروریسم داخلی: تهدید مداوم در ایالات متحده آمریکا
نوشتار حاضر به گسترش برخوردهای خشونت آمیز از سوی جنبش‌های نژادپرست در آمریکا اختصاص دارد. نویسنده در ابتدا عنوان کرده با وجود تمرکز شدید ده ساله بر خطر گروه های جهادی در آمریکا، در طول ماه گذشته یک رشته از حوادث نشان می دهند که تروریسم داخلی هنوز به عنوان یک مسئله باقی است. جنبش خشونت‌طلب خواهان برتری سفید، جنبش چپ رادیکال و جنبش حاکمیت شهروندان، ریشه هایی از یک جریان ایدئولوژیک متمایز از یکدیگرند. این حوادث در کنار هم نشان می دهند که ایدئولوژی های افراطی از سوی برخی از افراد مشخص در حاشیه جامعه آمریکا به صورت بنیادگرایانه ادامه می یابند تا به نقطه ای می‌رسند که آنها مایل به انجام اعمال خشونت‌آمیز در انطباق با این ایدئولوژی ها می شوند.
موضوعات: تروریسم - ایالات متحده
Stratfor

جستجو درون متن این مدرک
مناطق مرزی شمال غرب کشور طی سه ماهه تابستان سال جاری عرصه درگیری‌های نوبه‌ای و پردامنه‌ای میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و عناصر گروه کردی «پژاک» بوده است. وقوع و استمرار این درگیری‌ها از منظر سیاسی - راهبردی با توجه به پیامدهای داخلی و خارجی آن قابل تحلیل است و این نوشتار روندها و بازتاب‌های مرتبط با آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
موضوعات: تروریسم
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۱۰