نتیجه جستجو ( ۱۰۸۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۰۹ صفحه
به باور نویسنده، همۀ فرقه‌های مذهبی، شامل شاهدان یاهوا، مونی‌ها، القاعده، داعش و مجاهدین خلق، جای X را با عباراتی همچون خدا، مسیح و اسلام پر کرده و برای Y شیطان، اهریمن، ضدمسیح یا دشمن اسلام به‌کار برده‌اند. فرقه‌های سیاسی و غیرمذهبی ممکن است به‌جای خدا از مردم، آزادی، دموکراسی و برای شیطان از امپریالیسم یا دیکتاتوری استفاده کنند. گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و مجاهدین خلق به‌منظور جذب یک جوان مسلمان ادعا می‌کنند که ایدئولوژی آنان اسلام است و در برابر دشمنان دین می‌جنگند. آنها دو وجه مهم اسلامی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند که عبارت از جهاد و شهادت است و ایدئولوژی خود را حول این ایده‌ها با تحریف و تعریف نادرست از آنها به‌وجود می‌آورند.
موضوعات: تروریسم
دوماهنامه تحلیلی - تبیینی اشارت

جستجو درون متن این مدرک
اگرچه تروریسم در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر به‌عنوان یک پدیدۀ نامطلوب وجود داشته است، اما افزایش اقدامات تروریستی به اشکال مختلف طی سه دهۀ گذشته موجب شده تاکنون بسیاری از عصر تروریسم سخن به میان آورند. تروریسم معاصر به‌عنوان یک وضعیت پایان‌ناپذیر تلقی می‌شود که هر روز خود را در شیوه‌ها و جبهه‌های متفاوت نشان می‌دهد. همچنین در طرف مقابل اقدامات ضدتروریستی نیز هر روز شکل و شمایل جدیدتری به خود می‌گیرد. این نوشتار به بررسی موضوعیت اقتصاد سیاسی تروریسم، نیازهای مالی تروریست‌ها و دولت‌ها و تامین منابع مالی تروریسم، پرداخته است.
موضوعات: تروریسم - جنبه‌های اقتصادی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۳. Key Trends in the Metrics of Terrorism ، آذر ۱۳۹۴
گرایش‌های کلیدی در سنجش تروریسم
نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش‌های کمی، به بررسی الگوی حملات تروریستی؛ تروریسم در کشورهای خشونت‌طلب؛ رشد داعش؛ تروریسم در غرب؛ و داوطلبان خارجی تروریسم اختصاص یافته است. نویسنده با ارائۀ نمودارهایی کوشیده است درکی نسبی از اقدامات و تغییرات پدیدآمده در جریان‌های تروریستی فراهم آورد. برخی موضوعات مطرح‌شده در این نوشتار عبارتند از: هدف حملات تروریستی، قربانیان این حملات، جغرافیای حملات، مقایسۀ شمار جان‌باختگان ناشی از اقدامات خشونت‌طلبانه در مقایسه با حملات تروریستی، هزینه‌های رفع خشونت‌های بین‌المللی و مبارزه علیه تروریسم.
موضوعات: تروریسم
Center for Strategic and International Studies

جستجو درون متن این مدرک
۴. Broad Patterns in Global Terrorism in 2014 ، خرداد ۱۳۹۴
الگوهای گسترده در تروریسم جهانی در سال 2014
وزارت خارجۀ آمریکا هر ساله گزارشی را دربارۀ تروریسم منتشر می‌کند و در آن وضعیت اقدامات تروریستی در کشورها را یک‌به‌یک مورد بررسی قرار می‌دهد. معمولاً بیشتر توجهات به این گزارشات معطوف به متن اصلی شده و شاخص‌های آماری ارائه‌شده در نمودارها و جداول کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نوشتار حاضر به‌طور خاص به بررسی شاخص‌ها آماری ارائه‌شده در گزارش تروریسم سال 2014 آمریکا پرداخته و علاوه‌بر آن مقایسه این آمارها با گزارشات پیشین را نیز مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: تروریسم؛
/ European Scientific Journal

جستجو درون متن این مدرک
مبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم بین‌الملل است، بیانگر اجماعی هرچند ناموزون برای شکل‌دهی به عملیات‌های تلافی‌جویانه و یا پیش‌دستانه درغالب مبارزه و مقابله با تروریست‌ها و پیشگیری از تروریسم است که پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحدۀ آمریکا در آن نقش محوری ایفا کرد. بازخورد این دسته از اقدامات بر ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی در دهۀ اول سال 2000 میلادی، تاثیر شگرف گذاشت. این نوشتارتلاش دارد تا با روش تحلیلی توصیفی و استخراج داده‌های موجود در برخی از نقشه‌های سازمان‌های تحقیقاتی با موضوعیت گونه‌ها، ریسک‌ها و تهدیدهای تروریسم، تاثیر کارکرد تروریسم بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق جهان را ارزیابی کند.
موضوعات: تروریسم
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۶. جرائم الاغتیال الاسرائیلیه: ارهاب دوله، مسکوت عنه ، آذر ۱۳۹۱
جنایات ترور اسرائیلی: تروریسم دولتيِ مسکوت
به رغم دیرپاییِ استفاده از تروریسم در میان صهیونیست‌ها، اسرائیل پس از انتفاضه الاقصی در سال 2000 بود که آشکارا در پی ایجاد پایه‌ای قانونی برای این سازوکار بر آمد. از این گذشته، اسرائیل پس از سپتامبر 2011 و رواج مفاهیم مرتبط با «جنگ با تروریسم» کوشیده است از این نوشتار برای توجیه اقدامات تروریستی خود علیه فلسطینیان بهره گیرد. نویسنده نوشتار‌ حاضر به چهارچوب‌ها و سازوکارهای حقوق بین‌الملل پرداخته و نشان ‌داده که این چهارچوب‌ها ظرفیت لازم را برای پیگرد اسرائیل به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم دولتی دارند، اما آنچه در عمل مانع تحقق چنین چیزی می‌شود، میل بسیاری از کشورها به نادیده‌گیری جنایات اسرائیل است.
موضوعات: تروریسم - اسرائیل؛
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
۷. Domestic Terrorism: A Persistent Threat in the United States ، شهريور ۱۳۹۱
تروریسم داخلی: تهدید مداوم در ایالات متحده آمریکا
نوشتار حاضر به گسترش برخوردهای خشونت آمیز از سوی جنبش‌های نژادپرست در آمریکا اختصاص دارد. نویسنده در ابتدا عنوان کرده با وجود تمرکز شدید ده ساله بر خطر گروه های جهادی در آمریکا، در طول ماه گذشته یک رشته از حوادث نشان می دهند که تروریسم داخلی هنوز به عنوان یک مسئله باقی است. جنبش خشونت‌طلب خواهان برتری سفید، جنبش چپ رادیکال و جنبش حاکمیت شهروندان، ریشه هایی از یک جریان ایدئولوژیک متمایز از یکدیگرند. این حوادث در کنار هم نشان می دهند که ایدئولوژی های افراطی از سوی برخی از افراد مشخص در حاشیه جامعه آمریکا به صورت بنیادگرایانه ادامه می یابند تا به نقطه ای می‌رسند که آنها مایل به انجام اعمال خشونت‌آمیز در انطباق با این ایدئولوژی ها می شوند.
موضوعات: تروریسم - ایالات متحده
Stratfor

جستجو درون متن این مدرک
۸. Hot Spots of Terrorism and Other Crimes in the United States, 1970 to 2008 ، بهمن ۱۳۹۰
نقاط جرم‌خیز تروریسم و دیگر جنایات در آمریکا 1970 تا 2008
در حالی‌که تلاش‌های فراوانی در زمینه فهم و تعیین نقاط جرم‌خیز صورت می‌گیرد، اما این مطالعات تمرکز اندکی بر جغرافیای حملات تروریستی داشته‌اند نوشتار حاضر در صدد پاسخ‌گویی به سئوالاتی مثل مستعدترین نقاط برای عملیات‌های تروریستی کجاست؟ آیا در طول زمان تمرکز جغرافیائی حملات تروریستی تغییر کرده است؟ آیا ایدئولوژی‌های خاصی محرک حملات تروریستی است؟ برآمده است تهیه‌کنندگان این گزارش با استناد به تازه‌ترین داده‌های منتشر شده ازسوی پایگاه جهانی تروریسم گرایشات در حملات تروریستی در آمریکا را از سال 1970 تا 2008 بررسی کرده‌اند.
موضوعات: تروریسم؛
/ The Department of Homeland Security Science and Technology of Center of Excellence

جستجو درون متن این مدرک
با بازسازی گروه جدیدی که طی چند سال گذشته در مناطق مرزی ترکیه و عراق فعال شد، مردم ایران با اسم جدیدی از گروه‌های مسلح نوظهور در منطقه کردستان و آذربایجان غربی به نام پژاک آشنا شدند. تلاش این گروه برای استقرار خود در خاک ایران و به کنترل درآوردن بعضی از مناطق مرزی با عراق به منظور ایجاد پایگاه‌های چریکی و نیز درگیر شدن با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، باعث شد تا بار دیگر خاطره ناامن‌سازی منطقه کردستان توسط گروه‌هایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله در بین مردم شمال غرب کشور زنده شود.
موضوعات: تروریسم؛
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
مناطق مرزی شمال غرب کشور طی سه ماهه تابستان سال جاری عرصه درگیری‌های نوبه‌ای و پردامنه‌ای میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و عناصر گروه کردی «پژاک» بوده است. وقوع و استمرار این درگیری‌ها از منظر سیاسی - راهبردی با توجه به پیامدهای داخلی و خارجی آن قابل تحلیل است و این نوشتار روندها و بازتاب‌های مرتبط با آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
موضوعات: تروریسم
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۰۹