نتیجه جستجو ( ۱۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا، دانشگاه تل آویو ، شهريور ۱۳۸۴
The Department of Middle Eastern and African History, Tel Aviv University
گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مطالعات جوامع و تاریخ مناطق خاورمیانه و آفریقا در جهان است که توسط دانشگاه تل‌‌آویو و به منظور توسعه مهارت‌های آموزشی در تحلیل ادوار و روند تاریخی این مناطق، ارتقای سطح دانش و آگاهی در زمینه تاریخ و فرهنگ این جوامع و آموزش دانشجویان با ابزار زبان‌شناختی بنیان نهاده شد.
موضوعات: گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا، دانشگاه تل آویو؛ موسسات تحقیقاتی - اسرائیل؛ تاریخ - آفریقا؛ تاریخ - خاورمیانه؛ فرهنگ - خاورمیانه؛ فرهنگ -آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. بولتن ویژه: نگاهي به رقابت‌ قدرت‌هاي بزرگ در آفريقا ، بهمن ۱۳۹۲
The Great Power Struggle for Africa: The Crisis in Mali
طي سال‌هاي اخير، بحران‌هاي تروريستي و منازعات گوناگون در آفريقا با افزايش غيرقابل انكاري روبه‌رو بوده‌ است. از سوي ديگر، حضور قدرت‌هاي بزرگ جهاني در اين قاره به بهانه رفع اين مشكلات، نه‌تنها موثر ارزيابي نمي‌شود، بلكه موجب شده است تا خاك اين كشورها به عرصه تاخت‌وتاز و رقابت آنها با يكديگر بدل شود. در نوشتار حاضر كوشش ‌شده تا راه‌حل مداخله‌جويانه فرانسه در قبال بحران در كشور مالي كه به بهانه كمك به دولت اين كشور در برقراري نظم و امنيت صورت پذيرفته است، در قابي گسترده‌تر و با توجه به كشاكش ميان قدرت‌هاي سنتي و جديد در آفريقا مورد بررسي قرار گيرد. به ديگر سخن، اين مطالعه دلايل پشت‌پرده كمك قدرت‌هايي چون چين، آمريكا، فرانسه و برزيل را به نمايش گذاشته است.
موضوعات: آفریقا – استعمار؛ آفریقا – تاریخ – دخالت خارجی؛ آفریقا – بازرگانی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. موسسه مطالعات آفریقا ، دي ۱۳۸۶
Institut d'Etudes Africaines (IEA)
موسسه مطالعات آفریقا واحدی است آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه پروانس، که به منظور سازماندهی و توسعه تحقیقات پیرامون قاره آفریقا، به ویژه منطقه آفریقای زیر صحرا، در حوزه‌های تاریخ و مردم‌شناسی این منطقه به وجود آمده است.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - فرانسه؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه ایالتی مرکزی ، آبان ۱۳۸۶
Center for African Studies, Central State University
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه ایالتی مرکزی است که با هدف گسترش و اشاعه دانش نوین در زمینه آفریقا، به ویژه برای آفریقاشناسان متخصص در حوزه سیاستگذاری آمریکا در این قاره و کاهش کمبودهای مطالعاتی و علمی در این زمینه، جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر در امور آفریقا بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه ایالتی مرکزی؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ آفریقا - تاریخ
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۵. Domestic threats, regional solutions? The challenge of security integration in Southern Africa ، دي ۱۳۸۳
تهدیدات داخلی راه حل های منطقه ای؟ چالش همگرایی امنیتی در جنوب آفریقا
قاره آفریقا به عنوان قاره ای که در آن تنشها و جنگ های داخلی مهمترین چالش امنیتی کشورها را تشکیل می‌دهد، در حالی گام در مرحله همگرایی امنیتی گذاشته است که چگونگی مواجهه با تهدیدات داخلی و مسایل امنیتی ، همچنان دغدغه اصلی سیاستمداران این قاره می‌باشد. در این راستا بررسی ماهیت پیچیدگیهای امنیتی جنوب آفریقا ، در جهت شناسایی و یافتن استراتژی مناسب برای برخورد با مشکلات امنیتی این منطقه مفید می باشد. دفاع دسته جمعی و امنیت مشترک دو دسته از استراتژیهایی هستند که در این مقاله، در راستای دستیابی به همگرایی امنیتی مورد مقایسه قرار گرفته اند.
موضوعات: امنیت بین المللی - جنوب آفریقا؛ آفریقا - تاریخ - جنگهای داخلی؛
Review of International Studies

جستجو درون متن این مدرک
۶. مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا ، دي ۱۳۸۶
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)
مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
موضوعات: مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا؛ موسسات تحقیقانی - آفریقای جنوبی؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه لیدن ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Centre, University of Leiden (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه لیدن یک موسسه علمی مستقل و تنها موسسه پژوهشی دانشگاهی در هلند محسوب می‌شود که به تحقیق و پژوهش در زمینه آفریقا با تاکید بر حوزه علوم اجتماعی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی کنونی و آتی منطقه آفریقای حاشیه صحرا مي‌پردازد.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه لیدن؛ موسسات تحقیقاتی - هلند؛ تاریخ - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا؛ اقتصاد - آفریقا؛ آفریقا - سیاست و حکومت
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا، دانشگاه ایالتی مانتکلر ، آبان ۱۳۸۶
Society of Research on African Cultures, Montclair State University (SORAC)
انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ایالتی مانتکلر است که با هدف ارتقاء سطح مطالعات آفریقا و پیشبرد پژوهش‌ها و مباحثات در تمامی زمینه‌های مرتبط با آفریقا، ازجمله تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سهم آفریقا در تمدن جهانی بنیان نهاده شد.
موضوعات: انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا ، دانشگاه ایالتی مانتکلر؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ آفریقا - تاریخ؛ فرهنگ - آفریقا؛ اقتصاد - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۹. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ فرهنگ - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه بوستون ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Center at Boston University (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه بوستون است که به تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه آفریقا، با توجه به طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مطالعاتی، ازجمله مردم‌شناسی، باستان‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم سیاسی و ... می‌پردازد.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه بوستون؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ اقتصاد - افریقا؛ جغرافیا - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛ ادبیات - آفریقا؛ علوم سیاسی؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲