نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. سارکوزی، اسرائیل و یهودیان ، آذر ۱۳۸۹
Sarkozay, Israel et les Juifs
به دلیل سیاست‌های دوستانه سارکوزی با یهودیان و اسرائیل، امروزه در فرانسه می‌توان در آرامش و مصونیت در مور یهودیان صحبت کرد. هدف کتاب حاضر آگاهی دادن به مردم به ویژه به جامعه فرانسه از خطراتی است که سیاست جدید دولت سارکوزی را تهدید می‌کند و چشم خواننده را به روی کارهایی که سارکوزی برای سیاست خارجی خود تعریف کرده باز می‌کند. همچنین به تک تک شبکه‌های نزدیک به اسرائیل که در استراتژی فرانسه به کار گرفته شده اشاره دارد و مانند افکار منتقدانه فرانسه سنتی، به نقد سیاست سارکوزی پرداخته است.
موضوعات: فرانسه - سیاست خارجی؛ یهودیان - فرانسه؛ فرانسه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فرانسه؛ بلان ، پل اریک . سارکوزی، اسرائیل و یهودیان - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک