نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
نوشتار حاضر تلخیصی است از کتاب «اندیشکده‌ها چه باید انجام دهند؟ راهنمایی راهبردی برای رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی» به قلم اندرو سیلی که در آن نویسنده تلاش کرده تا نحوه دستیابی به تاثیرگذاری سیاسی از سوی اندیشکده‌ها را بر اساس تحقیقات انجام‌شده بر روی موسسات موفق در این زمینه بیان کند. نویسنده برای این کار در مقدمه کتاب به ایده‌هایی که اهمیت دارند و اندیشکده‌ها باید بر روی آنها تمرکز کنند، پرداخته و در ادامه فصول کتاب به پرسش‌هایی متعدد در این زمینه پاسخ داده است. مجموعه این پاسخ‌ها راهنمای اندیشکده‌ها در رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی است.
موضوعات: سیاست‌گذاری – ایالات متحده – تحقیق – مدیریت؛ برنامه‌ریزی استراتژیک – ایالات متحده؛ موسسات تحقیقاتی – ایالات متحده – مدیریت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Domestic Trends in the United States, China, and Iran ، آذر ۱۳۸۷
گرایشات داخلی در ایالات متحده آمریکا، چین و ایران
کتاب حاضر به بررسی استراتژی‌های امنیتی ایران، ایالات متحده آمریکا و چین پرداخته است و از این طریق رهنمودهایی را به نیروی دریایی آمریکا ارائه می‌دهد. به اعتقاد نویسندگان این کتاب ایالات متحده علی‌رغم اینکه کشور ثروتمندی است ولی با مشکلات بسیار مهم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو است. افزایش احساسات ضد‌آمریکایی در آمریکای لاتین و قدرت داشتن رژیم‌های چپ‌گرا در این منطقه خصوصا چاوز، حوادث کوبا پس از کاسترو، مشکلات امنیتی موجود در خاورمیانه در ارتباط با عراق، لبنان، درگیری حماس و اسرائیل و مسئله هسته‌ای ایران ازجمله چالش‌های امنیتی آمریکا است که بر نوع استراتژی‌های این کشور تاثیر بسیار زیادی دارد.
موضوعات: ایالات متحده . ارتش- نیروی دریایی - برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی استراتژیک - ایالات متحده؛ اجتماع - ایالات متحده - آینده‌نگری؛ اقتصاد - ایالات متحده - آینده‌نگری؛ اجتماع - چین - آینده‌نگری؛ اقتصاد - چین - آینده‌نگری؛ اجتماع - ایران - آینده‌نگری؛ اقتصاد - ایران - آینده‌نگری؛ ؛
/ رند

جستجو درون متن این مدرک
۳. The Middle East In 2015: The Impact Of Regional Trends On U.S ، آذر ۱۳۸۲
خاورمیانه در ۲۰۱۵: تاثیر روندهای منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک آمریکا
منطقه خاورمیانه به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و هر کدام از این ابرقدرت‌ها در تلاشند سهم بیشتری از این منطقه را نصیب خود کنند. کتاب حاضر به بررسی وضعیت خاورمیانه از نظر دخالت خارجی علی‌الخصوص دخالت آمریکا، مطالعه موردی برخی از کشورهای خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و نیز بررسی هریک از موضوعات کنترل تسلیحات، و روابط اسرائیل و ترکیه پرداخته است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ خلع سلاح هسته‌ای ؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ یاف، جودیس شیر . خاورمیانه در ۲۰۱۵ : تاثیر روندهای منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک آمریکا - نقد و تفسیر
مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک