نتیجه جستجو ( ۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
اهمیت خلیج فارش به عنوان یکی از نقاط استثنایی کره زمین از ابعاد گوناگون بر کسی پوشیده نیست. چنانکه در این مقاله خواهد خواهد آمد، بسیار جالب توجه است که ایرانیان از دوران باستان به اهمیت خلیج فارس و جزایر آن آگاه بوده و حتی می‌دانسته‌اند که دریای پارس یک خلیج است. این مقاله بطور اخص اوضاع و شرایط سده هفتم هجری را مورد ملاحظه قرار می‌رهد.نخست ارتباط دریایی خلیج فارس در این سده از نظر می‌گذرد و سپس شرح داستان سفر سعدی شیرازی به کیش و حضور وی در سرای نجم الدین شیرازی به عنوان سندی از پیشینه بازرگانی بین‌المللی کیش در سده هفتم ارایه می‌شود.
موضوعات: خلیج فارس، منطقه - تاریخ؛ بازرگانی بین‌المللی - ایران
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسب‌تر بین‌المللی در مورد ایران، تحولات مثبتی در تجارت خارجی این کشور روی داده است. به‌نظر می‌رسد با بازگشت زمان و رفع برخی محدودیت‌های رسمی و غیررسمی تجارت خارجی در سطوح داخلی و خارجی و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، در آینده ثمرات ملموس‌تری از برجام در عرصۀ تجارت خارجی نصیب کشور خواهد شد. استفادۀ مفید از فرصت‌های برجام در راستای ارتقای تجارت خارجی کشور، نیازمند عزم و ارادۀ جدی و فراهم کردن شرایط و الزامات چنین فضایی است. دراین‌میان، هم‌افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه‌های اقتصادی و تجاری کشور و تداوم و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‌تواند شرایط بهره‌گیری مطلوب‌تر از فرصت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید را فراهم کند.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ ایران - سیاست خارجی؛ بازرگانی بین‌المللی - ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
موافقت سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات پیوستن عراق و افغانستان به این سازمان و مخالفت آمریکا با همین امر درخصوص جمهوری اسلامی ایران آنهم برای بیستمین بار پیاپی، وضعیت خاصی را در ارتباط با این تقاضای کشورمان پدید آورده است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که کشورهای اروپایی پس از توافق با ایران درخصوص مسائل هسته‌ای، ‌قول همکاری همه‌جانبه در این خصوص را داده بودند.
موضوعات: سازمان تجارت جهانی؛ بازرگانی بین‌المللی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک
تمرکز کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته صنعتی تقاضاهایی را در سطح جهان ایجاد کرده که برآوردن آن، جز از طریق پیوند و مشارکت در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌الملل ممکن نیست. از آن‌جا که مسئله اصلی صنعت - هم اکنون و در آینده بسیار قوی‌تر از امروز- رقابت‌پذیری است و کشورها، شرکت‌ها و موسسات تولیدی که نتوانند وضعیت خود را با این فرایند منطبق کنند، به گونه‌ای اجباری از عرصه تولید و تجارت جهانی بیرون می‌افتند، بنابراین برای کشورهای در حال شد و از جمله ایران الزامی است که خود را با جریان صنعتی شدن همراه سازند. صنعت ایران در اغلب رشته‌ها کهنه و قدیمی است و از تحولات جدید تکنولوژیک به دور مانده است، از این‌رو، توانایی برای حضور در بازار رقابتی جهان معاصر و آینده را ندارد.
موضوعات: بازرگانی بین‌المللی؛ اقتصاد - ایران؛ ایران - اوضاع اقتصادی
روزنامه اعتماد ملی/ ویژه نامه نوروز 1387

جستجو درون متن این مدرک
به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‌های بین‌المالی پیرامون حقوق تجارت بین‌الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی، دولت‌ها برای اجتناب از انزوای حقوقی ـ اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها دارند. در این‌که منافع ملی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تامین می‌شود، نمی توان به گونه‌ای مطلق اظهارنظر کرد. برای نمونه ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی و معاهده منشور انرژی هر یک متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‌الملل هستند که با بررسی موردی، می‌توان فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین‌المللی را دریافت.
موضوعات: بازرگانی بین‌المللی؛ سازمان تجارت جهانی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۶. خانه مشترک ، مرداد ۱۳۸۶
پس از جنگ جهانی دوم زمینه‌ای برای به‌وجود آمدن اتحادیه‌های منطقه‌ای اعم از سیاسی، امنیتی یا اقتصادی بیش از پیش فراهم شد. به تدریج تعداد کشورها در عرصه جهانی افزایش یافت و اتحادیه اروپا نیز پایه‌گذاری شد. پس از فروپاشی شوروی، روندگرایی منطقه‌ای در جهت تامین نیازها و اهداف گروه‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی تغییر جهت یافت و تقویت گردید. در این میان آسیا که پهناورترین و پرجمعیت‌ترین قاره است، نسبت به این جایگاه، سهم قابل توجهی در اقتصاد و تجارت جهانی ندارد. با این توصیف، مقاله حاضر به بررسی نقش ایران در پیشبرد همگرایی آسیایی می‌پردازد.
موضوعات: آسیا - ادغام اقتصادی؛ اروپا - ادغام اقتصادی؛ بازرگانی بین‌المللی؛ اقتصاد بین‌الملل؛ ایران - سیاست خارجی
ویژه‌نامه همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
با گذشت چند دهه از زایش مفهوم نوین و همه‌گیر جهانی شدن، تعاریف بسیاری از این پدیده از سوی صاحبنظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارایه شده، که از برآیند آنها می‌توان جهانی شدن را گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان مردم جهان و کمرنگ شدن تاثیر قلمروهای سیاسی و قید و بندهای ممنوعه در آنها تعریف کرد.با توجه به این تعریف، معیارهای گوناگونی برای سنجش این فرایندوجود داردکه در این مقاله سه گروه از آنهاشامل رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد تجارت بین‌المللی و توسعه ارتباطات دوربرد مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برخی معیارهای پیشنهاد شده برای سنجش جهانی شدن کشورها تشریح شده و سپس جایگاه ایران در این فرایند مورد کنکاش قرار گرفته است.
موضوعات: جهانی شدن؛ بازرگانی بین‌المللی؛ سرمایه گذاری خارجی؛ ارتباط بین‌المللی؛ ایران - سیاست اقتصادی
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک