نتیجه جستجو ( ۱۰۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۰ صفحه
ایران بیش از هر زمان دیگری درعرصۀ منطقه‌ای دارای قدرت و اقتدار است. هرچند بسیاری از تهدیدات پیرامون این کشور وجود دارد، اما غالب تهدیدها منبعث از افزایش نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور است. داشتن درکی صحیح از قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و میزان نقشی که در محیط منطقه‌ای بازی می‌کند، از چند جهت حائز اهمیت است. این نوشتار به بررسی برخی از حوزه‌های مفهومی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی
پایگاه تحلیلی - تبیینی برهان

جستجو درون متن این مدرک
۲. The Eight Great Powers of 2016: Iran Joins the Club ، بهمن ۱۳۹۴
ایران به کلوپ هشت قدرت بزرگ جهان در سال 2016 پیوست
مؤسسه هادسون براساس قدرت کشورها در کنترل وقایع در خارج از مرزها و همینطور در داخل مرز خود، فهرستی از قدرت‌های بزرگ در سال 2016 ارائه نموده است. نویسندگان با اشاره به اینکه حضور ایران مهم‌ترین تغییر در جایگاه قدرت‌ها نسبت به قبل است ایران را در کنار هفت کشور (آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، آلمان، هند و عربستان) قرار داده است. این مؤسسه اذعان می‌کند که موفقیت ایران در تثبیت سیاسی و راهبردی خود به‌عنوان پیامد بزرگ مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، قدرت ایران را افزایش قابل توجهی داده و ایران را به یک قدرت طراز جهانی مبدل نموده است. نفوذ ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن از نگاه این مؤسسه، ایران را به‌عنوان یک قدرت تمام‌عیار در خاورمیانه تثبیت نموده است.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی؛
American Interest

جستجو درون متن این مدرک
شناخت ماهیت ژئوپلیتیک یک کشور به درک و تحلیل نوع رفتار و کنش‌های ژئوپلیتیک آن کمک خواهد کرد. این نوشتار ویژگی‌ها و خصوصیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر در شکل‌گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است که شکل‌گیری قلمروهای ژئوپلتیک ایران متاثر از مولفه‌هایی چون«موقعیت جغرافیایی»، «ایدئولوژی»، «منافع اقتصادی» و «فرهنگ سیاسی» است که نمود عینی آنها در اسناد بالادستی و رسمی همچون قانون اساسی و منابع غیر رسمی تبلور یافته است. یافته‌های تحقیق نشان داده که در شکل‌گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران عامل «ایدئولوژی» بیشترین تاثیر و عامل «منافع اقتصادی» کمترین تاثیر را داشته است.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی ؛
پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
هدف از این نوشتار، تبیین الگوی فضایی قلمروهای ژئوپلیتیکی ایران پس از انقلاب است. به این منظور با استفاده از منابع رسمی و غیررسمی تلاش شده تا راهبردها، کدها و محدوده عملکرد کنش‌های ژئوپلیتیکی ایران پایش و اکتشاف شود. در این راستا از نرم‌افزار GIS برای تولید نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی ایران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها تحقیق نشان داده که گستره عملکرد ژئوپلیتیک ایران به مثابه یک ابرقدرت، ماهیت و مقیاسی جهانی دارد.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
۵. Iran: Hegemon or Weakling ، آذر ۱۳۸۶
ایران در حال تضعیف یا تبدیل به یک قدرت هژمون
کوردزمن در مقاله خود اظهار داشته‌ که اگر مقاومت لازم از سوی ایالات متحده و همسایگان ایران در برابر گسترش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران صورت گیرد، این کشور نمی‌تواند به قدرت هژمون منطقه‌ای تبدیل گردد. مقاله حاضر تحلیلی است بر وضعیت کنونی ایران در منطقه و چشم‌انداز آتی آن برای تبدیل شدن به یک قدرت هژمون.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی؛
مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
این شماره از بولتن ایران رصد به ارزیابی چهرۀ ایران در بین ملت‌ها و نخبگان عرب پرداخته است. برخی از نکات مطرح شده در این شماره عبارتند از: نفوذ ایران در عراق، اتهام واهی به ایران درخصوص ارتباط با گروه‌های تروریستی، بررسی نقش کلیدی ایران در منطقه استراتژیک اوراسیا، القاء وجود اختلاف در جبهه ایران ـ روسیه ـ سوریه و توافق سه‌جانبه ایران ـ هندوستان ـ افغانستان و فرصت‌های پیشِ رو.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایران - موقعیت بین‌المللی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
صاحب‌نظران سیاسی داخلی و خارجی معتقدند تحولات سال‌های اخیر در خاورمیانه و جهان، ایران را در موقعیت تفوق استراتژیک قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در تاریخ سیاسی دویست سالۀ اخیر هیچ‌گاه ایران از چنین جایگاه و قدرت منطقه‌ای و جهانی برخوردار نبوده است. به باور نویسنده، تحولات تاریخ اخیر خاورمیانه، ایران را هم با فرصت‌ها و هم با تهدیدهای بی‌سابقه یا کم‌سابقه‌ای مواجه کرده که ناتوانی در بهره‌برداری از فرصت‌ها، موجب تفوق تهدیدها خواهد شد. نوشتار حاضر به بررسی این تهدیدها پرداخته است.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی؛ ایران - امنبیت ملی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اجرای برجام موجب تقویت جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران در منطقه شده است. ازلحاظ اقتصادی، بازگشت یا نزدیک شدن ایران به سهم طبیعی صدور نفت در اوپک موجب تقویت روابط اقتصادی و به‌دنبال آن روابط سیاسی ایران با اروپا، هند، چین و ترکیه خواهد شد. ازلحاظ ژئوپلیتیک نیز اجرای برجام جایگاه راهبردی ایران را در منطقه افزایش داده است.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ ایران - موقعیت بین‌المللی
سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، ایران می‌تواند از موقعیت کنونی خود در حل مسائل منطقه‌ای بهره ببرد؛ به‌خصوص دربارۀ تنش‌های ایجادشده میان ایران و عربستان، بحث دیپلماسی و مذاکره به‌خوبی می‌تواند، اختلاف را کمرنگ کند. اگر ایران از فن دیپلماتیک خود بهره ببرد، مسلما چنین اختلافاتی گذرا خواهند بود. به‌خصوص آنکه سال‌هاست دیپلماسی در خاورمیانه کنار گذاشته شده و ایران می‌تواند بار دیگر با زنده کردن این روش در منطقه ضمن برقراری صلح، امنیت را استقرار بخشد.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایران - موقعیت بین‌المللی
هفته‌نامه خبری - تحلیلی صدا

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. İran:Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yapısındaki Yeri Üzerine bir Değerlendirme ، آذر ۱۳۹۴
ارزیابی جایگاه ایران در ساختار اجتماعی و سیاسی خاورمیانه
نویسنده در ابتدا برخی ویژگی‌های مربوط به ماهیت اجتماعی و سیاسی ایران و مقایسۀ آن با خاورمیانه را برشمرده که در این زمره به شیعه بودن ایران، غیرعرب بودن در منطقه‌ای که اکثریت آن را اعراب تشکیل می‌دهند، موقعیت حساس ژئوپلیتیکی، دارا بودن منابع انرژی و .... اشاره کرده است. به باور نویسنده، رژیم‌های عربی به دلیل نداشتن پایگاه مردمی، معمولا اقتدار و مشروعیت خود را از قدرت‌های خارجی به دست می‌آورند، ولی در ایران اینگونه نیست. وی در ادامه ضمن تشریح شعار «حمایت از مظلومین» که ازسوی ایران مطرح شده، ادعا کرده است که ایران با به‌کارگیری این شعار راه را برای مداخله در امور سایر کشورها به‌ویژه کشورهای دارای جمعیت شیعه باز کرده است.
موضوعات: ایران - موقعیت بین‌المللی؛ ایران - سیاست خارجی؛
مرکز مطالعات آسیا (ASCMER)

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰