نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ خصوصی‌سازی - ایران ؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت ایران در سال‌های اخیر به قدری زیاد بوده که صاحب نظران آن را علت اصلی تورم دانسته‌اند. برای مبارزه با این امر، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و پس از تایید رهبری، به دستگاه‌های اداری ابلاغ شد. لذا برای گسترش و تقویت بخش خصوصی و تعاونی و کوجک‌تر کردن دولت به منظور رسیدن به کارآیی، رقابت‌پذیری و عدالت اجتماعی و اقتصادی، اجرای صحیح اصل۴۴ و نظارت بر عملکرد موسسات مربوط ضروری است. نوشتار حاضر موانع پیش‌روی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مورد ارزیابی قرار داده و در این مورد به ارائه راهکار پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ خصوصی سازی - ایران؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
فصلنامه راهبرد یاس

جستجو درون متن این مدرک
یکی از بخش‌های عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سیاست خارجی کشور و نیز بخش قابل توجهی از سیاست خارجی معطوف به اسرائیل می‌باشد. برای بررسی علل و چگونگی سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل ـ که در این مقاله به طور مبسوط بدان پرداخته می‌شود ـ مباحثی چون: ویژگی‌های سیاست خارجی کشور؛ اهداف، منابع اصول، منابع قدرت و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی شرح داده می‌شوند و سپس سیاست عملی در رفتار با رژیم صهیونیستی، موضع‌گیری حضرت امام (ره) در مقابل این رژیم و مسئله تضاد با اسرائیل و پیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)؛ ایران - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ایران
ماهنامه زمانه

جستجو درون متن این مدرک