نتیجه جستجو ( ۱۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و ... از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ دیپلماسی؛ ایران - روابط خارجی - قرن ۱۴
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بررسی سیر تحول و همچنین آسیب‌شناسی دستگاه سیاست خارجی کشور، همچنین نگاهی نقادانه و علمی به نحوه مواجهه با موضوعات انرژی و مساله هسته‌ای در سطوح مختلف سیاست‌ساز کشور هدفی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. مولف تلاش نموده تا با بهره‌گیری از تجربیات شخصی، همچنین نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان مختلف کشور در حوزه سیاست خارجی، متن را علمی و در عین حال کاربردی ارائه نماید.
موضوعات: انرژی اتمی – ایران – سیاست دولت؛ ایران – روابط خارجی – قرن ۱۴؛ ایران – سیاست و حکومت – قرن ۱۴
انتتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بن‌مایه اصلی این کتاب بررسی پدیده دولت برپایه بنیان‌های فرهنگی است. بدین‌منظور از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، استدلال می‌شود که دولت در ایران بر بنیان‌ها و نشانه‌های فرهنگی متمایزی از غرب شکل گرفته و ماهیت متمایز آن را نیز باید در همین عامل جستجو کرد. دراین‌راستا کتاب با طرح این پرسش که ماهیت و شکل متمایز دولت مدرن در ایران ناشی از چیست؟ به اثبات این فرضیه پرداخته که شکل متمایز دولت در ایران ناشی از ماهیت ایدئولوژی دولت‌ساز است.
موضوعات: اسلام و دولت - ایران؛ اسلام و سیاست - ایران؛ دولت - ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴
/ دانشگاه تهران. موسسه انتشارات

جستجو درون متن این مدرک
اهتمام اصلی در این کتاب آن است که بتواند در تبیین رخدادها و تحولات ایران معاصر، به‌ویژه دوره جمهوری اسلامی، سیری تکاملی برای شناخت جریان‌های سیاسی ارائه دهد. دراین‌راستا علاوه‌بر تبیین، نقد و ارزیابی این موارد در پس از پیروزی انقلاب، جریان‌های سیاسی قبل از انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: حزب‌های سیاسی - ایران - تاریخ؛ ایران - تاریخ - قرن ۱۴ - جناح‌های سیاسی؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴
/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. سازمان انتشارات

جستجو درون متن این مدرک
اسلام سیاسی به آن دسته از جریان‌های اسلامی گفته می‌شود که به ضرورت تاسیس حکومت اسلامی باور دارند. هدف این کتاب بررسی فرایند پیدایش و استقرار اسلام سیاسی در ایران و چالش‌های فراروی آن است. دراین‌راستا کوشش شده است تا با استفاده از نظریه‌های گفتمانی، روند شکل‌گیری، غیریت‌سازی‌ها، هژمونی و چالش‌های اسلام سیاسی در ایران را بررسی کرده و به امکان‌ها و محدودیت‌های آن اشاره می‌کند.
موضوعات: اسلام و سیاست ـ ایران ؛ اسلام و دولت ـ ایران ؛ دین و سیاست ـ ایران ؛ ایران ـ سیاست و حکومت ـ قرن 14
/ مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید

جستجو درون متن این مدرک
هدف کتاب حاضر طرح یک سوال کلی پیرامون ابعاد گوناگون و تاثیرات احتمالی جهانی شدن بر مدلی خاص از جامعه بشری برآمده از انقلاب اسلامی و به‌طور دقیق‌تر بر نظام جمهوری اسلامی در ایران و تحولات احتمالی در این زمینه می‌باشد. درواقع توجه به ابعاد و شناخت بازتاب‌های عمومی جهانی شدن بر نظام دولت و الگوهای وسیع حاکمیت و جنبه‌های متفاوت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران هدف اصلی این کتاب است.
موضوعات: جهانی شدن - ایران؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ ایران - روابط خارجی
/ موسسه چاپ و نشر عروج

جستجو درون متن این مدرک
تحکیم دموکراتیک زمانی رخ می‌دهد که علاوه بر زمینه‌های ساختاری، رهبران سیاسی از قواعد بازی دموکراتیک تبعیت کنند. مردم باید از حقوق و آزاد‌ی‌‌های مدنی و سیاسی برخوردار باشند روشنفکران می‌توانند به دیگران در آزاداندیشی و درک رویکرد انتقادی کمک کنند. به مردم بیاموزند که نیاز به آزادی همانند نیاز به عدالت است و تحقق این دو در نظام سیاسی دموکراتیک امکان‌پذیر است. در کتاب حاضر یکی از مهم‌ترین وقایع زندگی سیاسی ایرانیان، یعنی واقعه دموکراتیزاسیون تحلیل شده است.
موضوعات: دموکراتیک شدن - ایران؛ دموکراسی - ایران ؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ ایران - تاریخ - قرن ۱۴
/ موسسه انتشارات‌ آگاه

جستجو درون متن این مدرک
ملت‌هایی که دارای بینش و بصیرت هستند. می‌توانند در آینده جهان موفق باشند. موفقیت در پرتو بصیرت مورد توافق جامعه و رهبران تحقق می‌یابد. چشم‌انداز به شیوه‌ای شگفت‌انگیز اقدامات افراد و سازمان‌ها را هماهنگ می‌سازد و موجب ارتقای سطح کارآمدی ملی می‌شود.
موضوعات: ایران - آینده‌نگری؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ ایران - روابط خارجی - قرن ۱۴
/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جستجو درون متن این مدرک
در این کتاب تلاش شده ضمن تبیین ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران نحوه تعامل این نظام را با فرایند جهانی شدن در کاهش تمهیدات و یافتن راهکارهای بهره‌مندی از فرصت‌های آن بیابد. حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فرایند جهانی شدن و تعامل نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها مورد کنکاش واقع شده است که هدف پایبندی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد توجه ویژه بوده است.
موضوعات: جهانی شدن - ایران؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ ایران - روابط خارجی
/ موسسه چاپ و نشر عروج. موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی

جستجو درون متن این مدرک
جریان‌های سیاسی پدیده‌ای بسیار مهم و نقش‌آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می‌آیند. مراد از جریان سیاسی، یک حرکت سیاسی پویا و زنده است که با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایش‌های فکری درونی به ورود رهبران خود بر اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد و جبهه، جناح، حزب، سازمان یا نهاد و گروه ویژه خود را بنیان می‌نهد.
موضوعات: ایران - تاریخ - قرن ۱۴ - جناح‌های سیاسی؛ حزبهای سیاسی - ایران - تاریخ؛ ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴
/ زمزم هدایت

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲