نتیجه جستجو ( ۱۷۱۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۷۲ صفحه
۱. İran’da Devlet Yapisi Ve Temel Kurumlar-Idevrim Rehberliği ، آبان ۱۳۹۶
ساختار دولت و نهادهای اصلی در ایران ( قسمت اول: رهبری انقلاب)
نویسنده سلسله پژوهش‌هایی دربارۀ سیاست داخلی ایران با نام ساختار دولت و نهادهای اصلی در انجام داده است که اولین قسمت آن به موضوع رهبری انقلاب اختصاص داده شده است. این پژوهش به ارزیابی چهارچوب اندیشۀ سیاسی که پایه‌های نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن شکل گرفته و همچنین به تجزیه‌وتحلیل وظایف و اختیارات این نهاد پرداخته است. وی همچنین نحوۀ تعامل و ارتباط نهاد رهبری با سایر نهادهای اصلی نظام را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛
مرکز مطالعات ایرانی آنکارا

جستجو درون متن این مدرک
۲. Post-vote iran Giving engagement A chance ، شهريور ۱۳۹۶
«ایران پس از رأی: آزمون شانس تعهد»
نوشتار حاضر به بررسی کتاب «ایران پس از رأی: آزمون شانس تعهد» پرداخته است. به‌طور کلی، این کتاب تلاش دارد با بررسی برخی عناصر در سیاست داخلی ایران و برآیند آنها در فضای خارجی، آیندۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی را پیش‌بینی کند. از دید نویسندگان، پس از دومین پیروزی آقای روحانی در انتخابات، هنوز مهم‌ترین مسئله در ایران انتخاب جانشین برای مقام معظم رهبری است. موضوع مهم دیگر این است که آیا آقای روحانی می‌تواند تمایلات آزادی‌خواهانه‌ای را که به ادعای نویسندگان در ایران پس از سال 2009 شدت گرفته است به سرمنزل رسانده و اصلاحاتی را در نهادهای سیاسی ایجاد کند یا خیر.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
اندیشکدۀ ایتالیایی مطالعات روابط بین‌الملل ایتالیا (ایپسی)

جستجو درون متن این مدرک
۳. "Reform" in Iran ، مرداد ۱۳۹۶
اصلاح در ايران
به باور نویسنده روحاني از نگاه غرب، يک ميانه‌رو محسوب مي‌شود، اما او در عمل، وعده‌هاي انتخاباتي خود از جمله راه دادن زنان و اقليت‌ها در کابينه را به فراموشي سپرده است. نويسنده به مقالۀ اخير مهدي خلجي در «مؤسسۀ واشينگتن براي خاور نزديک» با عنوان «راهي که روحاني از قبل گرفته است» اشاره کرده است که در آن خلجي با اشاره به رويدادهاي پس از انتخابات پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
Council on Foreign Relations

جستجو درون متن این مدرک
نظام قانونگذاری ایران مبتنی‌بر یک مجلس است؛ این درحالی است که به‌نظر می‌رسد باتوجه به کارکردهای نظام‌های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دومجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد درنتیجۀ حجم فعالیت‌های گستردۀ این مجلس است و بسیاری دیگر از ضرورت‌های مهم ازجمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می‌توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانون‌گذاری ایران عنوان کرد. نوشتار حاضر، به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت‌های موجود اشاره دارد.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر، با هدف شناسايي عوامل مرتبط با مولفۀ دفاعي- امنيتي برای استحكام ساخت دروني قدرت نظام انجام شده است. به باور نویسنده، ساخت دروني قدرت نظام ايران باعث استحكام رابطه بين مثلث رهبري، نظام و ملت است؛ بنابراين بين قدرت دفاعي - امنيتي و استحكام ساخت دروني قدرت نظام يک رابطۀ مستقيم و دوسويه برای نيل به اقتدار ملي وجود دارد. براساس منويات مقام معظم رهبري (مد ظله) جنبه‌هاي معنوي و مادي مولفۀ دفاعي - امنيتي به‌ترتيب اولويت عبارتند از: اسلام‌خواهي، عزم ملي، ايستادگي و اقتدار ملي، دانش و فناوري درونزا، قواي مسلح قوي، خودكفايي، ظرفيت‌هاي بالقوه دروني، حفظ انسجام و وحدت ملي، آرمان‌گرايي در هدف و واقع‌گرايي در عمل و مديريت جهادي.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
۶. Avtoritar dirilmə - İranın ziddiyyətlərlə dolu rejimi ، فروردين ۱۳۹۶
احیای اقتدارگرایی؛ رژیم سیاسی پرتناقض ایران
نوشتار حاضر در ابتدا از مشارکت یازده درصدی مردم ایران در فرایند انقلاب اسلامی سخن گفته، سپس در مقایسه با هفت درصد انقلاب فرانسه و نه درصد انقلاب روسیه، بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ معاصر جهان محسوب می‌شود. نویسنده با اشاره به دیدگاه‌های برخی مسئولین و روحانیون در ایران مدعی است حقوق شهروندی در ایران رعایت نمی‌شود..
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
پایگاه اینترنتی میدان تی وی (Meydan TV)

جستجو درون متن این مدرک
از بدو تکوین انقلاب اسلامی، ضرورت صدور آموزه‌های برخاسته از متن نظری و عملی انقلاب به خارج از مرزهای جغرافیایی، با هدف تداوم حیات انقلاب اسلامی در داخل کشور و بسط آن در دستور کار فکری و عملی اندیشمندان و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار گرفت. با این ملاحظات، هدف اساسی از ارائه این پژوهش، واکاوی مقولۀ صدور انقلاب اسلامی، مبتنی‌بر نظریه انتقادی روابط بین‌الملل بوده است. لذا، ابتدا، به تبیین مکتب فرانکفورت و نظریۀ انتقادی روابط بین‌الملل پرداخته است. نوشتار حاضر، مبتنی‌بر روش انطباق نظریه با مورد، ازنظر محتوا توصیفی- تحلیلی؛ با رهیافت اسنادی- تاریخی؛ ازلحاظ متغیّر مورد بررسی کیفی؛ ازنظر هدف و نتیجه کار بنیادین است. جمع‌آوری داده‌ها به صورت اسنادی-کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

جستجو درون متن این مدرک
سیاست خاطره به‌مثابه حوزه‌ای مطالعاتی، محصول بحران بازنمایی در علوم اجتماعی متأخر است، اما این حوزۀ پژوهشی ضعف‌هایی دارد که سبب می‌شود نتواند برنامۀ پژوهشی واحدی را عرضه کند. مرتفع ساختن کاستی‌های مفهومی و نظری و افزایش شمار موضوعات مورد مطالعۀ آن، مهم‌ترین راهبردهایی هستند که برای ارتقای آن به سطح یک برنامۀ پژوهشی منسجم ضروری‌اند. پرسش اساسی نوشتارحاضر این است که مفاهیم رایج در حوزۀ مطالعاتی سیاست خاطره چه اشکالاتی دارند و چگونه می‌توان آنها را مرتفع ساخت؟
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه سیاست

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی وضعیت رقابت سیاسی در ایران و مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب پرداخته است. باتوجه به ویژگی‌های بنیان سیاسی این نظام، ‌تلاش شده است علاوه‌بر استفاده از منابع رایج، با تکیه‌ بر منابع بومی همچون بیانات و آرای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و همچنین بررسی اسناد بالادستی و به‌طور ویژه قانون اساسی، ‌چهارده مؤلفۀ بررسی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی استنتاج و با روش پیمایشی عملیاتی شود. نتایج نشان داده است که میانگین وضعیت موجود از نقطۀ متوسط پایین‌تر و حاکی از شکاف معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب رقابت سیاسی کشور است. همچنین وضعیت موجود در مؤلفه‌‌های قانون‌مداری، اخلاق‌‌مداری، وحدت و دین‌‌مداری مطلوب نیست و آسیب‌پذیر است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. ?Will Iran's New Parliament Be Better for Rouhani ، خرداد ۱۳۹۵
آیا مجلس جدید برای روحانی بهتر است
نویسنده بر این نظر است که آقای روحانی امیدوار است نتایج انتخابات مجلس جدید از موانع پیش روی وی بکاهد و این سوال را مطرح کرده که آیا نتیجۀ انتخابات، همان‌طور که آقای روحانی عنوان کرده، باعث خواهد شد که وی به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند؟
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛
The National Interest

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۷۲