نتیجه جستجو ( ۳۶۵۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۶۶ صفحه
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازمنظر تئوری‌های مختلفی تبیین شده است، به‌نظر می‌رسد اگرچه جوهر این سیاست ناشی از اصول آرمانگرایانه است، در اجرا تاحدود زیادی متأثر از اقتضائات واقع‌گرایی بوده است. نوشتار حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد را براساس تئوری واقع‌گرایی ساختاری کنت والتز مقایسه و بررسی کرده‌ است. والتز مهم‌ترین مشخصۀ نظام بین‌الملل را آنارشی می‌داند و اینکه هر کشور در مواجهه با تهدید هژمونیک یکی از سه استراتژی موازنۀ‌ قدرت، دنباله‌روی و یا کنارکشیدن را انتخاب می‌کند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
ماهنامه پژوهش ملل

جستجو درون متن این مدرک
۲. İran ve Suriye kriziyle kaybolan itibarı ، فروردين ۱۳۹۶
ایران و اعتباری که به‌خاطر بحران سوریه از دست داد
نویسنده مدعی است که ایران بعد از بحران سوریه اعتبار خود در منطقه و جهان اسلام را از دست داده است. وی بر این باور است که ایران که با شعارهای امیدوارکننده خود را در جهان اسلام معرفی می‌کرد، اکنون در زمرۀ تهدیدات اساسی از نگاه مردم منطقه قرار گرفته است. به ادعای وی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کشورهای منطقه به‌خاطر ایدۀ صدور انقلاب اسلامی، ایران را تهدید ایدئولوژیک می‌دانستند که بعد از بحران سوریه به‌خاطر اقداماتی که در سوریه، عراق و یمن انجام می‌دهد تهدید ژئوپلیتیک هم محسوب می‌شود. این نویسنده ادعاهای دیگری نیز دارد که در نوشتار حاضر به ان پرداخته شده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
الجزیره ترک

جستجو درون متن این مدرک
۳. Political Rationality in Iranian Foreign Policy ، فروردين ۱۳۹۶
عقلانیت سیاسی در سیاست خارجی ایران
نویسندگان پس از بیان تحولات مرتبط با منابع سیاست خارجی ج.ا.ایران پس از انقلاب اسلامی و تکیه صرف به ایدئولوژی و تحولات پس از آن، به منابع سیاست خارجی کشور ازجمله منابع اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد درحال رشد و درحال ظهور و در آخر نیروهای مسلح کشور و مشخصه‌های اصلی این منابع و موانع پیشِ روی آنها در داخل کشور اشاره کرده‌اند. نویسندگان پس از آن به بیان محدودیت‌های راهبردی ایران که باعث کاهش آزادی عمل و تأثیر این محدویت‌ها بر گزینه‌های سیاست خارجی می‌شوند پرداخته‌اند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
The Washington Quarterly

جستجو درون متن این مدرک
۴. İran 'İslam devrimi makyajı'yla hareket ediyor ، اسفند ۱۳۹۵
ایران با ظاهر انقلاب اسلامی حرکت می‌کند
نویسنده در روزنامۀ دیریلیش پُستاسی از رسانه‌هایی که عموما مطالب ضدایرانی درج می‌کند، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های ضدایرانی مطرح‌شدۀ اخیر در رسانه‌های ترکیه به تکرار این ادعاها پرداخته است. در این نوشتار با استناد به برخی اطلاعات یک‌سویه دربارۀ نقش منطقه‌ای ایران، ادعا شده است که ایران نقش سازنده‌ای در منطقه ندارد. به باور نویسنده، غلی‌رغم زمان اوباما که فضا برای پیشروی‌های منطقه‌ای ایران فراهم بود، در زمان ترامپ این امکان وجود ندارد.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
روزنامه دیریلیش پُستاسی (Diriliş Postası)

جستجو درون متن این مدرک
۵. Наступит ли завтра, В Иране считают угрозы США блефом ، اسفند ۱۳۹۵
آیا فردا خواهد آمد، در ایران تهدیدهای امریکا را بلوف می‌دانند
نویسنده با اشاره به برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و تمرکز آن بر مسائل خاورمیانه، تصریح دارد که برخلاف انتظارات موضوع اصلی این نشست نه سوریه، بلکه ایران بود. وی تأکید دارد اینکه آمریکا تا چه حد با رژیم صهیونیستی و عربستان در دشمنی با ایران هماهنگ شود مشخص نیست. در این بین، ایران تهدیدها را بلوف می‌داند، اما احتیاط را فراموش نمی‌کند.مسئله دیگر فشار بر ایران در کنفرانس مونیخ، نقش میدانی آن در سوریه و در مذاکرات سوری در آستانه بود. نویسنده حضور ایران در کنار روسیه و ترکیه را عامل موفقیت مذاکرات آستانه دانسته و تأکید دارد که تهران در کنار تلاش برای حل مسئله، علیه این امر مقاومت نیز می‌کند که همین مسئله یکی از اسباب اختلاف آن با کشورهای عربی است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
روزنامه «راسیسکایا گازی یتا» و سایت مجله «روسیه در سیاست جهانی»

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی عدم تحقق تعامل سازنده به‌عنوان آموزۀ محوری سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی کشور طی سال‌های 1384 تا 1388 پرداخته است. پس از بیان مسئلۀ پژوهش و اثبات جنبۀ پرابلماتیک آن، راه‌حل نظری مسأله ازطریق مرور نظریه‌های سطح خرد و کلان تصمیم‌گیری مورد واکاوی قرار گرفته است؛ سپس نظریۀ تصمیم‌گیری اسنایدر در سیاست خارجی به‌عنوان چهارچوب نظری پژوهش برگزیده شده و در این چهارچوب فرضیۀ پژوهش ارائه شده است. یافته‌های پژوهش مبین آن است که عوامل عدم تحقق تعامل سازندۀ مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 در سطح کنشگر کلیدی (رئیس جمهور) و در قالب مؤلفه‌های سه‌گانۀ توانایی، ارتباطات و اطلاعات، انگیزۀ وی قابل شناسایی است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی به‌عنوان بازیگران عقلانی تلاش می‌کنند تا باتوجه به متغییرهای دو محیط داخلی و خارجی، بهترین راهبردها را برای تحقق بیشترین سطح از منافع اتخاذ کنند. یکی از راهبردهای عقلانی در سیاست خارجی، تنش‌زدایی است که طی سال‌های 1368 تا 1384، راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و شیوۀ اسنادی برای گردآوری اطلاعات به این سوال اصلی پاسخ داده است که چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان راهبرد تنش‌زدایی در دو دولت آقایان هاشمی و خاتمی وجود دارد؟
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی دستاوردهای دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در حوزه‌های موضوعی و روابط دوجانبه در مقطع زمانی بین شهریور 1394 تا شهریور 1395 پرداخته است و ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر آن را مشخص کرده است و درنهایت نیز پیشنهادهایی در عرصۀ سیاست‌گذاری جهت پیشبرد اهداف ملی کشور ارائه داده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر، به تبیین وجوه تاثیرگذاری مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی بر هندسۀ نوین قدرت و تشریح ظرفیت‌ها، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی نقش‌آفرینی ایران اسلامی در مبنای جدید پرداخته است. فرضیۀ پژوهش حاضر با درنظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیک،عمق راهبردی و گفتمان فطرت‌محور جمهوری اسلامی را از یک‌سو و رویکرد آینده‌پژوهانۀ مبتنی بر چشم‌اندازهای غائی نظام و اهداف استراتژیک ملی را ازسوی دیگر مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
دوفصلنامه ره آورد سياسي

جستجو درون متن این مدرک
در دهۀ نخست خرداد 1395، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات سیاسی اقتصادی هفتاد نفره، سفر خود را به مقصد چهار کشور اروپای شمالی و شرقی (فنلاند، سوئد، لهستان و لتونی) آغاز کرد و در پایان این ماه با دیدار از نروژ، این سفر دوره‌ای را تکمیل کرد. نوشتار حاضر از چند جنبه به بررسی این سفرها پرداخته است؛ نخست اینکه، کشورهای مذکور از چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند؛ دوم، برقراری و توسعۀ روابط دوجانبه چه فرصت‌ها و مزیت‌هایی را در اختیار سیاست خارجی کشور قرار می‌دهد؛ و سوم اهداف و نتایج این سفرها چگونه ارزیابی می‌شود؟
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۶۶