نتیجه جستجو ( ۴۹۳۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۴۹۴ صفحه
نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات اینترنتی و تأکید بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان به‌خصوص در شرق آسیا (فیلیپین، ژاپن و ...) و خاورمیانه (افغانستان، ...) به این نتیجه رسید که ایالات متحدۀ آمریکا با ایجاد پایگاه‌های نظامی درصدد گسترش قدرت و نفوذ به ماورای مرزها به‌منظور دستیابی به اهداف و مقاصد مختلف است، ازجملۀ این اهداف می‌توان به افزایش حوزۀ نفوذ، تسلط و کنترل مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، تأمین منافع اقتصادی به‌خصوص دستیابی به منابع انرژی و کنترل آنها و مهار قدرت‌های رقیب اشاره کرد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، آمریکایی‌ها همیشه زمانی که اجماع هر دو حزب در مورد لزوم نقش‌آفرینی آمریکا وجود داشته است از رهبری ایالات متحده حمایت کرده‌اند. همکاری دو حزبی در سیاست خارجی آمریکا بیش از اینکه تجربه شده باشد تحسین شده است، اما در سال‌های اخیر تک‌حزب‌گرایی شدید مانع تصمیم‌گیری‌های موثر شده است. این نوشتار به بررسی طرح اولیه‌ای از چندین موضع سخت و جدی سیاست خارجی آمریکا پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، رویکرد کنونی مبتنی‌بر استیلا در سیاست خارجی آمریکا، رویکردی بسیار پرهزینه و مبتنی‌بر مفروضات نادرست است که درنهایت هم برای امنیت آمریکا نتایج مخربی به‌دنبال خواهد داشت. ایالات متحده نیازمند یک سیاست خارجی جایگزین است که در آن بر حفظ قدرت آمریکا و تقویت امنیت این کشور تمرکز شده باشد و نیز این انتظار از سایر کشورها وجود داشته باشد که مسئولیت اصلی صیانت از امنیت و حفظ منافع خود را برعهده گیرند. رهبران آمریکا باید دربرابر وسوسۀ توسل به نیروی انتظامی در مواقعی که تهدید مستقیمی علیه منافع حیاتی ما وجود ندارد، مقاومت کنند. سیاست خارجی ایالات متحده باید مفروضاتی را علیه استفاده از قوۀ قهریه بپروراند. این بدان معنا نیست که جنگ هرگز راه‌حل نیست، بلکه به ندرت بهترین پاسخ است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی سخنرانی جان مرشایمر، تئوریسین واقع‌گرایی تهاجمی در روابط بین‌الملل، در روسیه پرداخته است و به بخش‌هایی از سخنان وی به‌دلیل اهمیت آنها برای حوزۀ سیاست خارجی آمریکا و جایگاهی که به‌عنوان نظریه‌پرداز در دکترین سیاست خارجی آمریکا دارد، اشاره کرده است. به باور وی روسیه و ایران مانع از انجام سیاست‌های آمریکا در سوریه و منطقۀ غرب آسیا شده‌اند. وی معتقد است سیاست خارجی آمریکا متکی به سیاست افراد نیست که با آمدن رئیس‌جمهوری متعلق به یک حزب متفاوت، تغییر کند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛
پایگاه تحلیلی - تبیینی برهان

جستجو درون متن این مدرک
در دنیای جهانی‌شدۀ بدون قطب، ایالات متحده به‌لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی همچنان قدرتمندترین کشور است، اما ازنظر نسبی، توان این کشور به دلایلی چون نیاز به تصویب بودجۀ ریاضتی، خواستۀ شهروندان آمریکایی مبنی‌بر توجه بیشتر به مسائل داخلی و پیچیده‌تر شدن محیط عملیاتی کاهش یافته است. به باور نویسنده، آمریکا علی‌رغم باقی ماندن به‌عنوان یک قدرت بزرگ، بی‌گمان به پایان راه هژمونی خود رسیده که نقشش از یک کشور ضامن امنیت یا یک کشور حامی، به یک شریک و متحد که به نایبان در برقراری امنیت کمک می‌کند تغییر یافته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی کتاب«گزینۀ سیاست خارجی آمریکا برای جهانی آشفته: رهبری جهانی» پرداخته است. این کتاب تلاش دارد اعتماد به نفس لازم برای رهبری جهانی را در آمریکا تقویت نماید‎‎؛ امری که آن را جهت حفظ امنیت، رشد صلح، رفاه اقتصادی بین‌الملل، تقویت دوستان و حمایت از ارزش‌های آزادی و اجرای قانون ضروری دانسته است. کتاب حاضر، طیفی از رهبران فکری در بخش خصوصی، دانشگاهی و اتاق‌های فکر را گردهم آورده است. هر یک از این افراد زمان قابل توجهی از سابقۀ فعالیت خود را به ارزیابی مشکلاتی که آمریکا در سراسر جهان با آن روبه‌رو است و نیز برای پیشبرد آرمان‌ها و منافع آمریکایی، اختصاص داده‌اند. نوشتار حاضر به بررسی فصل‌های اول و دوم این کتاب (بازسازی سیاست خارجی آمریکا، بازسازی هم‌پیمانی‌های آمریکا) پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. Leçon de Réalisme ، تير ۱۳۹۴
درس‌های واقع‌گرایی
نوشتار حاضر به بررسی سیاست واقع‌گرایی اوباما درخصوص به نتیجه رسیدن توافق پرداخته است. به باور نویسنده، اوباما با رویکرد واقع‌گرایی ژئوپلیتیک، برنامۀ هسته‌ای ایران را مانند تنش آمریکا با کوبا، رفع خواهد کرد. از دید وی، در دو صورت سیاست‌گذاران در اَبَرقدرت‌ها به رویکرد واقع‌گرایی روی می‌آورند. نخست آن نوع که در نتیجۀ قدرت پدید می‌آید و دیگری آنکه از شکست ناشی می‌شود. به گفتۀ وی، واقع‌گرایی اوباما در طبقه‌بندی دوم جای گرفته است، به این معنا که وی با درک ناتوانی و محدودیت‌های خود، خواه در برابر ایران یا در منطقه، به واقع‌گرایی روی آورده‌ است. از این‌منظر، آمریکایی‌ها درمورد برتری اخلاقی و حقی که برای سیطره بر جهان دارند، دچار تردید شده‌اند و ازاین‌رو به دیگر بازیگران اجازۀ ظهور می‌دهند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Conflits

جستجو درون متن این مدرک
۸. Isolate Or Engage: Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy ، خرداد ۱۳۹۴
منزوی یا متعهد: کشورهای متخاصم، سیاست خارجی ایالات متحده، و دیپلماسی عمومی
نوشتار حاضر به بررسی دیپلماسی عمومی آمریکا درقبال کشورهایی که از دید مقامات این کشور متخاصم پنداشته می‌شوند، پرداخته است. به باور نویسنده، کشورهای متخاصم معمولاً یا منزوی می‌شوند یا آمریکا آنها را به خود متعهد می‌سازد. کتاب حاضر کوشیده است فرصت‌ها و چالش‌های ایالات متحده را در برابر چین، روسیه، کوبا، ایران، لیبی، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا و ویتنام بررسی کند. ازنظر نویسندگان، دیپلماسی عمومی آمریکا یعنی ابزارهایی که این کشور به‌وسیلۀ آنها شهروندان دیگر کشورها را متقاعد می‌سازد تا دولت کشور خود را به‌سوی انطباق با اهداف مدنظر آمریکا سوق دهند، از مهم‌ترین عوامل برای شکل دادن بافت تصمیم‌گیری آن کشور است که احتمال دارد بر امنیت ملی آمریکا اثر بگذارد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Stanford University Press

جستجو درون متن این مدرک
۹. Does Obama Really Want an Agreement with Iran? ، خرداد ۱۳۹۴
آیا اوباما واقعا خواستار توافق با ایران است؟
نویسنده قصد واقعی اوباما برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را مورد پرسش و تردید قرارداده و بر این باور است که انعطاف بیش از اندازۀ وی در برابر منتقدان و مخالفان توافق، موجب رانده شدن ایران از میز مذاکره شده و نتیجه‌ای جز شکست برای تمامی طرفین مذاکره دربرندارد. ازاین‌رو نویسنده توصیه کرده که تداوم مسیر تعامل با ایران همزمان با اعمال و تجدید تحریم‌ها، به انزوا کشاندن این کشور و ایجاد بی‌ثباتی در آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیهوده و بی‌ثمر بوده و اذعان کرده که چنانچه اوباما خواستار تعامل و توافق واقعی با ایران است، در دو ماه اخیر مسیر درستی را برای تحقق این هدف انتخاب نکرده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Lobelog

جستجو درون متن این مدرک
ابعاد مختلف جانبداری غیرمتعارف آمریکا از رژیم صهیونیستی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی کارشناسان امر بوده است؛ اما بعد علمی این جانبداری و دلایل آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار، نتایج مطالعات انجام‌شده روی کتاب‌های درسی مورد استفاده در مدرسه‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است تا موضع‌گیری آنها نسبت به مسالۀ فلسطین / رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی وجود جانبداری از رژیم صهیونیستی در این کتاب‌ها را تایید می‌کند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات فلسطین

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۴۹۴