نتیجه جستجو ( ۲۶۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۷ صفحه
ساختار و منطق رفتاری انگلستان در زمینه تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی، طی قرن گذشته تا حدودی بدون تغییر باقی مانده است. در حال حاضر، دولت ائتلافی سیاست خارجی چندگانه ای را با عنایت به مقتضیات داخلی و شرایط بین‌المللی در دستورکار قرار داده است. به نظر می‌رسد که سیاست خارجی دولت دیوید کامرون نیز همانند دولت تونی بلر، در چهارچوب عملگرایی سنتی و پذیرش تعهدات متناقض چندجانبه‌گرایی، آتلانتیک‌گرایی و نولیبرالیسم صورت‌بندی شده است. رفتارسنجی دولت انگلستان در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که دولت کامرون بسیار مایل است ضمن ایفای نقشی فعال‌تر در تحولات جهانی، جایگاه و قدرت اثربخشی انگلستان را به مثابه یک بازیگر تعیین‌کننده در دهه دوم قرن 21 ارتقا بخشد.
موضوعات: انگلستان - سیاست خارجی
معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
۲. Defending Europe: ‘Global Britain’ and the Future of European Geopolitics ، خرداد ۱۳۹۷
دفاع از اروپا: بریتانیای جهانی و آینده ژئوپلتیک اروپایی
در نوشتار حاضر به بریتانیا توصیه شده است تا ابتکاری را تحت عنوان ابتکار دفاع اروپایی آغاز کرده و رهبری کند. هدف از این اقدام شکل‌دهی بر دفاع از این قاره و حفظ روابط با ناتو است. این نوشتار بر مواردی همچون اقدامات تهاجمی روسیه، توسعه طلبی چین و چرخش آمریکا به‌سوی شرق آسیا به عنوان مواردی که می‌تواند چالشی خارجی برای نظم امنیتی اروپایی باشد مطرح شده است. مساله خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا یا همان برگزیت می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هایی را متوجه اروپای قاره‌ای کند. بریتانیا این فرصت را اکنون در اختیار دارد تا بتواند ابتکارات مرتبط با دفاع از این قاره در مقابل تهدیدات نوظهور را خود بدست گیرد و رهبری کند.
موضوعات: انگلستان - سیاست خارجی؛ اروپا - موقعیت بین‌المللی
Henry Jackson Society

جستجو درون متن این مدرک
۳. Brexit and EU agencies ، فروردين ۱۳۹۷
برگزیت و عاملیت‌های اتحادیۀ اروپایی
به باور نویسنده، سازمان‌های اتحادیۀ اروپا با مذاکرات برگزیت مرتبط هستند. اگرچه آنها قدرت خود را از دست نمی‌دهند، بعضی از آنها نقش مهمی در حفظ یکپارچگی بازار مشترک یا نظارت بر استفاده از قانون اتحادیۀ اروپا دارند. تعدادی از سازمان‌های اتحادیۀ اروپا نیز همکاری بین کشورهای عضو را تسهیل می‌کنند. بنابراین، انگلستان علاقه‌مند به ادامه مشارکت در آژانس‌هایی است که در بخش‌های مهم اقتصادی خود فعالیت می‌کنند، زیرا این امر به میزان قابل توجهی دسترسی مجدد این کشور به بازار مشترک اتحادیۀ اروپا و همکاری با کشورهای دیگر در امنیت داخلی و خارجی را تسهیل کرده است؛ اما دراین میان مشکلاتی وجود دارد، از جمله: مشکل دسترسی به بازار در شرایطی که این کشور توسط قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا، محدود خواهد شد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ انگلستان - سیاست خارجی
موسسه آلمانی برای مطالعات امنیتی و امور بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
۴. Global Britain in the Gulf: Brexit and relations with the GCC ، تير ۱۳۹۶
بریتانیای جهانی در خلیج فارس: برگزیت و روابط با شورای همکاری خلیج فارس
به باور نویسنده، خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا سیاست خارجی این کشور در سال‌های آتی را شکل خواهد داد. در این بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نقشی ویژه در سیاست خارجی بریتانیا پیدا خواهند کرد چرا که طرفین در این زمینه دارای روابطی ریشه دار در حوزه‌های نظامی و اقتصادی هستند و به‌نظر می‌رسد در آینده با روند موجود عمق بیشتری پیدا کند. سفرهای اخیر انجام شده از طرف مقامات انگلستان به منطقه خلیج فارس و بیانیه‌های مشترک صادرشده نشان از عزم طرفین برای گسترش روابط دارد.
موضوعات: انگلستان - سیاست خارجی؛ اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت
frstrategie

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا را می‌توان انعکاس ضرورت‌های ژئوپلیتیکی و نشانه‌هایی از فرهنگ راهبردی انگلیس دانست. این مساله دارای زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و تئوریک است. پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و راهبردی خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا چه بوده و ازسوی دیگر چه پیامدهایی در حوزۀ منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد خواهد کرد؟
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ انگلستان - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر جایگاه و تأثیر اندیشۀ هالفورد مکیندر، واضع نظریۀ قلب زمین، در سیاست‌های جهانی بریتانیا طی سه دورۀ زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر را بررسی کرده ‌است. نویسنده ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر، با بررسی متغیرهای موقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابت‌های ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار داده است. امتیازها و ضعف‌های ژئوپلیتیک بریتانیا، موقعیت سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزۀ سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه که نظریۀ هارتلند برای رهایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در راستای توسعۀ امپراتوری بوده است، بررسی می‌شود.
موضوعات: سیاست جهانی؛ انگلستان - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست

جستجو درون متن این مدرک
سیاست اروپایی انگلیس همواره یکی از موضوعات قابل‌توجه در حوزۀ سیاست داخلی این کشور و همچنین در ارتباط با چشم‌انداز پروژۀ اروپا بوده است؛ مساله‌ای که البته بعد از مواجهۀ اتحادیۀ اروپا با بحران‌های پیچیده و چندبعدی چون بحران اقتصادی، بحران پناهندگان و بحران امنیتی برجسته‌تر نیز شده است. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است که مهم‌ترین گفتمان‌های پیشران سیاست‌های اروپایی انگلیس کدام گفتمان‌ها بوده‌اند؟ و تحولات اخیر در سطح اروپا بر فرازوفرود این گفتمان‌ها چه تاثیری گذاشته است؟
موضوعات: انگلستان - سیاست و حکومت؛ انگلستان - سیاست خارجی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل راهبردهای سیاسی لندن در راستای ایجاد چالش در برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است؛ به عبارت دیگر، درصدد است تا برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سیاسی منتج از اقدامات انگلیس بر سر راه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از نظریات امنیت جمعی و با روش تحلیلی - توصیفی واپژوهی، تفسیر و تبیین کند. یافته‌ها نشان داده که انگلستان با بهره‌گیری از سیاست‌هایی همچون فشار و تهدید بر کشورهای دارای تفاهم‌نامۀ همکاری هسته‌ای با ایران مبنی‌بر لغو یکجانبۀ قراردادها؛ درصدد تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای و ایجاد چالش در این زمینه بوده است.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ انگلستان - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

جستجو درون متن این مدرک
سیاست خارجی انگلیس درقبال خاورمیانه، ازجمله مسائل مهمی است که اگرچه احزاب سیاسی اصلی چون حزب کارگر و محافظه‌کار در بحبوحۀ مبارزات انتخاباتی زیاد به آن نپرداخته‌اند، اما بی‌تردید جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی دولت آتی این کشور خواهد داشت. به نظر می‌رسد که با رشد و بهبود وضعیت اقتصادی انگلیس پس از پشت سر گذاردن بحران اقتصادی، تحرک این کشور در حوزۀ سیاست خارجی و توجه به مناطق خارج از اروپا بیشتر خواهد شد و محافظه‌کاران تلاش خواهند کرد که راهبرد روشن‌تری برای پیگیری منافع خود در خاورمیانه داشته باشند. به باور نویسنده، سکانداری مجدد محافظه‌کاران بر سیاست خارجی بریتانیا بدین معناست که ما همچنان شاهد ملغمه‌ای از سیاست‌های آشفته و دوگانۀ این کشور خواهیم بود.
موضوعات: انگلستان - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
سایت اندیشکده راهبرد تبیین

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که بلوچستان یکی از نخستین سرزمین‌هایی بود که در جریان رقابت با انگلستان بر سر تسلط بر هندوستان مورد توجه کشورهای روسیه و فرانسه قرار گرفته است. انگلیسی‌ها برای حفظ هندوستان که بزرگ‌ترین مستعمرۀ آنها بود، تلاش کردند با برقراری امنیت و تسلط بر مرزهای این مستعمره، مناطق حایلی را در سرحدات شمال غربی آن تاسیس کنند. بررسی بلوچستان بزرگ در اوایل دورۀ قاجاریه، انگلستان و اقدامات برای شناسایی بلوچستان بزرگ و سیاست انگلیسی‌ها در بلوچستان در دورۀ ناصرالدین شاه، از موضوعات مورد بررسی در این نوشتار است.
موضوعات: ایران - تاریخ - دخالت انگلستان؛ انگلستان - سیاست خارجی
راه‌نما: نشریه مطالعات بین‌المللی تروریسم

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۷