نتیجه جستجو ( ۸۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۹ صفحه
۱. بولتن ایران رصد (73) ، مرداد ۱۳۹۴
در این شماره از بولتن ایران رصد، با توجه به اهمیت موضوع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، مقالات و تحلیل‌های بسیار زیادی دراین‌خصوص بررسی شده است. بسیاری از تحلیل‌ها به محورها و موضوعات متن توافق، چگونگی دستیابی به آن، برتری دیپلماسی بر گزینۀ نظامی، میزان محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامۀ هسته‌ای ایران، نقاط ضعف و قوت توافق، نقش رهبری در دستیابی به توافق، ورود ایران به بازارهای جهانی، منافع طرفین دراین‌خصوص، منافع رژیم صهیونیستی (بزرگنمایی در به خطر افتادن موجودیت این رژیم) و کشورهای منطقه، پرداخته‌ است.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Nucléaire iranien : le bout du tunnel, fin juin ? ، خرداد ۱۳۹۴
هسته‌ای ایران، آیا در پایان ژوئن مسئله پایان می‌پذیرد؟
نوشتار حاضر به بررسی عوامل مؤثر در به نتیجه رسیدن توافق نهایی گروه 1+5 و ایران پرداخته است. به گفتۀ نویسنده، متن پروتکل الحاقی که طبق آن آژانس و گروه 1+5 مدعی بازرسی از سایت‌های نظامی ایرانی هستند، هرگز علنی نشده و محتوای آن دقیقا مشخص نیست؛ اما طبق آنچه در سایت آژانس موجود است، «پروتکل الحاقی مدل» چنین امری را ایجاب نمی‌کند و اگر مذاکره‌کنندگان خواهان بازدید از سایت‌های نظامی ایران هستند، باید این نیت خود را در دستورکار مذاکرات قرار داده و «پروتکل الحاقی به‌اضافه» را تعیین نموده و آن را به امضا برسانند. به گفتۀ وی،‌ دیگر تحقیقات آژانس تحت عنوان «بررسی ابعاد نظامی احتمالی برنامۀ هسته‌ای» ایران نیز در گسترۀ مفاد پروتکل الحاقی مدل نیستند.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛
Proche & Moyen Orient

جستجو درون متن این مدرک
از نگاه بسياري از دانش پژوهان، جريان اصلي روابط بين الملل و سياست خارجي، كنش‌های كنشگران در راستاي رسيدن به اهدافي مادي مثل قدرت، امنيت يا منافع است. نوشتار حاضر تلاش دارد تا اهداف كنشگران را با مفاهيمي ديگر تبيين كند. يكي از اين مفاهيم عبارت است از «احياء اعتبار». يكي از اين مفاهيم عبارت است از «احياء اعتبار». با در نظر گرفتن اين فرضيه كه برنامۀ هسته‌اي ايران تلاشي براي احياء اعتبار اين واحد سياسي است، اين پرسش مطرح مي شود كه اين احيای اعتبار از چه روش‌هايي دنبال شده است؟ نوشتار حاضر فرايند احياء اعتبار ناشي از احساس شرم و ناشي از احساس توهين را متمايز دانسته و مولفه‌هاي هر كدام را مشخص کرده و در ادامه مصاديق آن را در دو دوره تلاش بر سر اين برنامه نشان داده است.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که رویکرد آقای روحانی نسبت به حل‌وفصل مسائل هسته‌ای ایران چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نگرش حقوقی و دیپلماتیک آقای روحانی به مسائل بین‌المللی، باعث درک مسئلۀ هسته‌ای ایران به‌عنوان یک موضوع حقوقی بین‌المللی شده که با پیروی از چهارچوب قوانین نهادینه شدن بین‌المللی و با همراهی کشورهایی که منافع مستقیم در ایران دارند، می‌توان آن را ازطریق دیپلماتیک و براساس حفظ مصالح کشور به موفقیت رساند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ ؛
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
پروندۀ هسته‌ای تاکنون یکی از پیچیده‌ترین معماهای امنیتی روابط خارجی ایران بوده است. نقطه ثقل سیاست خارجی ایران، تقابل ایدئولوژیک (محور مقاومت) با قدرت‌های ساختاری نظام بین‌الملل است. پرسش اصلی این است که ﺗﺄثیرات بلندمدت سیاست‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه بر برنامۀ هسته­‌ای ازمنظر نوواقعگرایی چیست؟ فرضیۀ پژوهش این است که موازنۀ ناکام ایران در برابر ساختار هژمونیک قدرت، هزینه‌های سنگینی ازجمله فشار مضاعف بر برنامۀ هسته‌ای، تحریم‌های سوئیفت مالی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم تکنولوژیکی، تحریم‌‌های تسلیحاتی و غیره دربرداشته است.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۶. Нефтяной запах «ядерной сделки» ، بهمن ۱۳۹۵
بوی نفت توافق هسته‌ای
نویسنده سناریوهای آیندۀ هسته‌ای ایران را متنوع دانسته است؛ یکی از محتمل‌ترین آنها افزایش فشار بر تهران برای لغو توافق و احیای تحریم‌ها است. درعین‌حال، بعید است واشینگتن در سازمان ملل با توجه به تعاملات ایران و روسیه بتواند تحریم‌های جدید وضع کند. وی بررسی ابعاد اقتصادی توافق هسته‌ای را مهم دانسته و در این زمینه به موضوع لغو تحریم‌های نفتی اشاره کرده است که باعث کاهش بهای نفت شد. به باور وی، اقدامات احتمالی ترامپ در مورد توافق هسته‌ای با انگیزه‌های اقتصادی نیز صورت خواهد گرفت؛ ازجمله باید درنظر داشت که ایران رقیبی برای آمریکا در بازار جهانی نفت است، اگر آمریکا بر تولید خود بیفزاید، تحریم یکی از ابزارهایی است که می‌توان با آن ایران را از بازار نفت محروم و شرکت‌های آمریکایی را جایگزین آن کرد.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛
سایت تحلیل‌های سیاسی politcom.ru

جستجو درون متن این مدرک
نظارت‌پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد، از موضوعات مورد مجادله و مطرح در حقوق بین‌الملل بوده است. گروهی از اندیشمندان، بر این باورند که در یک نظام قانون‌مند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، باید درمقابل عملکردش، پاسخگو باشد. نوشتار حاضر ضمن احصاء موازین حقوق بین‌الملل درخصوص محدود کردن صلاحیت شورای امنیت، نظارت‌پذیری نهاد بین‌المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته‌ای و برجام را به‌عنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین‌الملل در عصر حاضر، برای به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ سازمان ملل متحد . شورای امنیت
فصلنامه سیاست جهانی

جستجو درون متن این مدرک
۸. The Problem with the Iran Nuclear Deal: It’s Not that Iran Will Violate It but that Iran Will Comply ، آذر ۱۳۹۴
معضل توافق هسته‌ای ایران: پایبندی ایران به توافق و نه نقض آن
نویسنده به طرح این موضوع پرداخته است که پس از تحقق برجام میان ایران و کشورهای گروه 1+5، تمامی نگرانی‌ها و دغدغه‌های مقامات، کارشناسان و ناظران به عدم تعهد ایران به مفاد این توافق و فریب جامعۀ جهانی توسط این کشور اختصاص یافته است. حال آنکه از نگاه این پژوهشگر، روی دیگر این سکه اهمیت بسیار بیشتری دارد که آن امتیازات و توانایی‌های راهبردی بسیار مهمی است که ایران درصورت پایبندی به تعهدات خود در این توافق به آن نائل می‌شود.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛
Foreign Policy Research Institute

جستجو درون متن این مدرک
۹. IAEA Closes Iran’s Nuclear Past, Not its Future ، آذر ۱۳۹۴
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پروندۀ گذشتۀ ایران را بست، پروندۀ آینده همچنان باز است
نویسنده ضمن پرداختن به موضوع بسته شدن پروندۀ ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران توسط رای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این موضوع تاکید کرده که این شورا علاوه بر بستن پروندۀ فعالیت‌های گذشتۀ ایران، آژانس را موظف کرده که به دقت تمامی دغدغه‌های احتمالی درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای آتی ایران را دنبال کرده و مورد بازرسی قرار دهد. وی درعین‌حال بر این باور است که این حکم به‌مثابه عادی شدن روابط ایران و آژانس نیست و این پرونده زمانی به‌طور کامل خاتمه می‌یابد که ایران به تمامی تعهدات خود در برجام نیز عمل کرده باشد.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛
Arms Control Association

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Belfer Experts Comment on New IAEA report on Iran’s nuclear program ، آذر ۱۳۹۴
نظرات کارشناسان مرکز بلفر در مورد گزارش جدید آژانس درخصوص برنامۀ هسته‌ای ایران
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام در دوم دسامبر2015 ارزیابی نهایی خود در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامۀ هسته‌ای ایران را اعلام کرد. در نوشتار حاضر شش عضو گروه کاری ایران در مرکز بلفر دانشگاه هاروارد شامل گراهام الیسون، متیو بان، مارتین مالین، ریچارد نفیو، گری سیمور، ویلیام توبی و تروور فیندلی نظر خود را در مورد گزارش آژانس و تاثیر آن بر اجرای برجام ذکر کرده‌اند.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
Iran Matters, Belfer Center

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹