نتیجه جستجو ( ۲۵۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۵ صفحه
نوشتار حاضر با استفاده از ضریب همبستگی نشان می‌دهد که بین استفاده از محتوای سیاسی وب‌سایت‌های فارسی‌زبان خارجی با میزان مشارکت سیاسی انتخاباتی رابطۀ منفی وجود دارد؛ به‌این‌صورت که با افزایش میزان استفاده از وب‌سایت‌های فارسی خارجی، مشارکت سیاسی انتخاباتی کاهش می‌یابد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که بین میزان استفاده از تحلیل‌های سیاسی وب‌سایت‌های فارسی‌زبان داخلی و مشارکت سیاسی انتخاباتی رابطه‌اي معنادار وجود ندارد. رگرسیون خطی چند متغیره، متغیرهای مستقل با متغیر مشاركت سياسي انتخاباتی نشان می‌دهد که بیشترین میزان تأثیرگذاری بر متغیر وابسته مشاركت سياسي انتخاباتی ازسوی متغیر (اعتماد به وب‌سایت‌های فارسی‌زبان داخلی) بوده و ضریب استانداردشدۀ متغیر مذکور برابر 29/0 است.
موضوعات: انتخابات - ایران؛
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، نباید تصور کرد که عملکرد اقتصاد دولت آقای روحانی، تنها عامل تعیین‌کنندۀ نتیجۀ انتخابات سال 1396 خواهد بود. از نگاه گروهی از تحلیلگران، تا زمانی که منتقدان آقای روحانی نتوانند رقیبی جدی و جذاب برای او معرفی کنند، بحث او برای پیروزی در انتخابات آینده بیش از دیگر نامزدها خواهد بود. با توجه به پویایی عرصۀ سیاست داخلی ایران و همچنین دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که می‌تواند پیامدهایی در این عرصه داشته باشد، برای ارائۀ تحلیل‌هایی دقیق‌تر از انتخابات آیندۀ ایران باید همچنان منتظر ماند.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ یکی از تاثیرگذارترین و سرنوشت‌سازترین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و منطقه بوده است. اهمیت تاریخی این انتخابات به دو دلیل ملی و فراملی است. در سطح ملی، انتخابات فرآیند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را فراهم آورد؛ امری که از نشانگان بلوغ سیاسی در هر کشور است و در سطح فرامنطقه‌ای، نوعی نظام مردم‌سالاری دینی بومی را در منطقه و جهان به نمایش گذارد. این نوشتار بر آن است تا با تحلیل ابعاد مختلف آن، به جایگاه تاریخی و اهمیت این انتخابات در وضعیت حساس کنونی منطقه بپردازد.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات - نتایج و تاثیرات؛
ماهناه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، مشارکتی 73 درصدی را برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها درپی داشت. توزیع جغرافیایی پایگاه رای‌آوری نامزدها در این دوره از انتخابات، تابعی از متغیرهایی همانند آرای ‌زادگاهی و زادبومی، وابستگی به جریان‌های سیاسی، فاصله گفتمان حاضر با گفتمان منتقد، مناظرات رسانه‌ای و... بود. با توجه به انتخاب دکتر حسن روحانی به‌عنوان منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جهت‌گیری ذهنیت رای‌دهندگان، متاثر از رویکردانتقادی وی و کنش سیاسی رای‌دهندگان ایرانی در تلاش برای تغییر گفتمان در هر هشت سال باشد. این نوشتار به بررسی و تحلیل مشارکت 73 درصدی انتخابات و توزیع جغرافیایی آن پرداخته است.
موضوعات: روسای‌جمهور - ایران - انتخابات؛
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نقطه عطفی در مناسبات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. پیش از انتخابات، مراکز فکری و تحقیقاتی دولت‌های غربی از الگوی کلیشه‌ای برای تحلیل انتخابات ایران استفاده می‌کردند. پس از انتخابات، تلاش برای ارزیابی و تحلیل انتخابات و به ویژه پیامدهای آن بر سیاست خارجی و مسئله هسته‌ای در صدر برنامه‌های مراکز فکری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قرار گرفت. این نوشتار به چند مورد از تحلیل‌های این مراکز فکری به اختصار اشاره کرده است.
موضوعات: روسای‌جمهور - ایران - انتخابات
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
اين نوشتار مروری است بر جلسۀ استماع کمیتۀ فرعیِ خاورمیانه و شمال آفریقا با عنوان «انتخابات در ایران: تحکیم اقتدار نظام» كه به منظور بررسی پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در تاریخ 28 خرداد 1392 و با حضور آقای علیرضا نادر، تحلیلگر ارشد رَند؛ سوزان مالونی، پژوهشگرارشد مرکز سابانِ مؤسسۀ بروکینگز؛ و کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد برنامۀ خاورمیانۀ بنیاد کارنگی؛ برگزار شده است.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات - نتایج و تاثیرات
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر ضمن بررسی میدانی وضعیت طبقه متوسط شهری در برخی از شهرهای کشورمان (سمنان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران، ارومیه، تبریز، آبادان، شیراز و کرمان) و همچنین نتایج آرای به‌دست آمده از صندوق‌های رای این شهرها، این نتیجه حاصل شد که در این شهرها آقای حسن روحانی اکثریت آرا به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، این شهرها دارای جمعیت با طبقه اجتماعی متوسط هستند و این نشانگر آن است که قشر متوسط جامعه راه برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور را روی کار آمدن آقای حسن روحانی دانسته‌اند و رویای‌های خود را در ایشان جست‌وجو می‌کنند.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات - نتایج و تاثیرات؛
ماهنامه مهرنامه

جستجو درون متن این مدرک
۸. IRANIAN PRESIDENTIAL ELECTIONSJUNE 2009 ، ارديبهشت ۱۳۸۸
انتخابات ژوئن 2009 ریاست جمهوری ایران
متن حاضر به بررسی روند رقابت کاندیدهای ریاست‌جمهوری در ایران پداخته است. به اعتقاد نویسندگان این مقاله رقابت انتخاباتی در ایران بیشتر شعار محور است و بر برنامه‌های مشخص سیاسی و اقتصادی تمرکز ندارد. شعارهای انتخاباتی که در قالب بیانیه‌ها اعلام می‌گردد بسیار کلی و جالب توجه است و این قابلیت را دارد که به‌وسیله گروه‌های مختلف به‌صورت کاملا گوناگون تفسیر شود. برای مثال شعار انتخاباتی آقای خاتمی در سال 1997 مبنی‌بر تقویت جامعه مدنی نشان‌دهنده حمایت طبقه متوسط تحصیلکرده از او بود. درصورتی‌که اکثر جامعه ایران با این برنامه کاری بیگانه بودند.
موضوعات: انتخابات - ایران
/ Centre for Iranian Studies

جستجو درون متن این مدرک
دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه نظرسنجی تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل داشت. این تفاوت از آن‌رو بود که خارجی‌ها برای اولین بار چندین نظرسنجی درباره انتخابات ایران انجام دادند و نتایج آن را نیز منتشر نمودند. اثر پیش‌رو با مروری بر تاریخچه نظرسنجی در کشورهای غربی و شیوه به کار بستن تکنیک‌های مختلف در پیش‌بینی آرای مردم به نظرسنجی سه موسسه خارجی در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخته و با ارائه مستندات و آمار قبل و بعد از آن در باره بی‌پایه بودن شایعه تقلب در انتخابات به بحث پرداخته است.
موضوعات: روسای جمهور - ایران - انتخابات - ۱۳۸۸ - نظرسنجی؛ روسای جمهور - ایران - انتخابات - ۱۳۸۸
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر میزان مشارکت مردم ایران را در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان مورد ارزیابی قرار داده است. از پارامترهایی که بر رفتار رای‌دهی افراد در جامعه ایران تاثیرگذار است می‌توان منافع ناشی از رای دادن، سنجش عملکرد نظام ازسوی کنشگر انتخاباتی، متغیر آگاهی سیاسی، متغیر ابزار خود یا اثرگذاری فرد بر حوزه قدرت ازطریق انتخابات، متغیر امید به آینده، متغیر تجربه انباشته ناشی از مشارکت‌های قبلی، متغیر فشار هنجاری و متغیر مشروعیت سیاسی نظام، اشاره کرد.
موضوعات: انتخابات - ایران؛ روسای‌جمهور - ایران - انتخابات
پژوهشکده مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۵