نتیجه جستجو ( ۱۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
بحران مالي اخير اروپا با ايجاد شكاف در ميان دولت‌هاي عضو، پايه‌هاي همگرايي را سست كرده است؛ به گونه‌اي كه بسياري از صاحب نظران آينده روشني را براي اتحاديه اروپا متصور نیستند. نويسنده کوشش کرده با بهره‌گيري از سه منطق نتيجه‌گرايي، تناسب و توجيه و ارائه تحليلي روندنما از دوره‌هاي مختلف شكل‌گيري همگرايي در اتحاديه اروپا به آزمون اين فرضيه‌ بپردازد که پيشرفت روند همگرايي در اروپا با بهبود وضعيت اقتصادي اروپا همبستگي مثبت دارد، يافته‌هاي اين نوشتار حكايت از پيشرفت روند همگرايي اقتصادي در شرايطي دارد كه وضعيت اقتصادي شكوفا بوده و يا دست‌كم تثبيت شده باشد و شاخص‌هاي اقتصادي نشان از بحران نداشته باشند.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
۲. The Euro Crisis: Ten Roots, But Fewer Solutions ، مهر ۱۳۹۱
بحران یورو: ده دلیل اما راه‌حل معدود
عوامل متعددی به بروز بحران یورو کمک کرده‌ که برخی از آنها هرچند دیر، اما ازسوی تصمیم‌گیران اروپایی مورد اشاره قرار گرفته‌ است. نویسنده معتقد است که کشورهای اروپایی با موافقت با انجام اصلاحاتی که برخی از عناصر استقلال و خودمختاری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد نشان داده‌اند که برای نجات یورو و بهتر شدن کارکرد آن جدی هستند. با این وجود نویسنده بر این باور است که مهم‌ترین مسئله فوری یورو همچنان ناگفته باقی‌مانده و آن چیزی نیست جز انقباض شدید و فزاینده اقتصادی جنوب اتحادیه اروپا. ازاین‌رو وی توصیه کرده تا این انقباض به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و به موازات آن اصلاحات نهادی در اتحادیه اجرا شود.
موضوعات: اروپا - سیاست اقتصادی؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا
Bruegel

جستجو درون متن این مدرک
۳. European Politics and the Euro Crisis: Ten Failures ، آبان ۱۳۹۰
سیاست اروپایی و بحران یورو: ده ناکامی
بحران یورو روز به روز عمیق تر و شدیدتر شده و آینده اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. نوشتار حاضر بر این باور است که تمرکز کنونی در اتحادیه اروپا بر روی راه‌های برون رفت از بحران مذکور است و توجهی به دلایل بروز بحران نمی‌شود. از این رو نویسنده تلاش کرده تا این دلایل را ریشه یابی و تبیین کند. در این راستا نویسنده دلایل بروز بحران را به سه دسته ناکامی‌های سیاسی، دموکراتیک و اقتصادی تقسیم کرده و هر یک از آنها را در محورهای متعددی مورد بحث و بررسی قرار داده است. به باور نویسنده اتحادیه اروپا برای خروج از بحران نیازمند یک استراتژی سیاسی کلان است چراکه بحران یورو تنها یک بحران اقتصادی نیست و پیامدهای سیاسی جدی ای در پی داشته است.
موضوعات: امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی
Friends of Europe

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است.؟
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
موضوعات: هم‌گرایی (اقتصاد)؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست، اما هر چقدر بیشتر از شروع این بحران می‌گذرد، اثرات و پیامدهای آن در ابعاد مختلف خود را بیشتر نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره برای اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه و همچنین برخی کشورهای عضو از اهمیت مهمی برخوردار بوده، موضوع مهاجرت، مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی بوده است. اروپا در طی نیم قرن گذشته شاهد امواج گسترده مهاجران به‌ویژه از آسیا و آفریقا با فرهنگ، دین و زبان متفاوت بوده است و به دلایل متعددی مانند کمبود نیروی انسانی از این مهاجران نیز استقبال کرده است.
موضوعات: امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا - نتایج و تاثیرات؛ مهاجرت - اتحادیه اروپا؛ مهاجران- اتحادیه اروپا
سایت موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین لمللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. Why the Euro Will Survive; Completing the Continent’s Half-Built House ، آبان ۱۳۹۱
بحران اروپا؛ اروپا چگونه متحد شد و چرا در حال فروپاشی است؟
تاریخدانان دلایل متعددی را برای همگرایی اروپا ذکر کرده‌اند، از جمله منافع اقتصادی هریک از کشورهای عضو، اما مهم‌ترین ترس از بروز دوباره جنگ و خونریزی در این اتحادیه بوده که آن را به سمت همگرایی سوق داده است. نویسنده بر این باور است که اروپا تا دهه 1990 عملا 40 سال را در تفاهمی غیرفعال و تحت تاثیر عاما مهم دیگر در شکل‌گیری آن یعنی جنگ سرد به سر برده است. نویسنده در ادامه به بحث تبدیل شدن اروپا به آلمان یا پیدایش یک اروپای آلمانی اشاره کرده و خاطرنشان کرده که در حال حاضر آینده یورو تنها و تنها در دستان آلمان است. نویسنده در پایان پیش‌بینی کرده که اتحادیه اروپا رفته‌رفته به وضعیت امپراتوری روم مقدس دچار شود و به کم‌ترین حد کارایی خود برسد.
موضوعات: امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ آلمان - سیاست اقتصادی
Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تلاش کرده به بررسی علل و عوامل شکل‌گیری بحران اقتصادی اروپا، تداوم آن و فرصت‌هایی که در پی آن برای ایران فراهم شده، بپردازد. ایران و اتحادیه اروپا وابستگی متقابل به یکدیگر در عرصه اقتصادی دارند. اتحادیه اروپا، به نفت و بازار ایران نیاز دارد و ایران به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا وابسته است. تحریم‌های نفتی کنونی اتحادیه اروپا علیه ایران، هزینه‌های زیادی رابه اقتصاد بحران‌زده اروپا تحمیل می‌کند. این تحریم‌ها به عنوان فرصتی مناسب برای ایران است تا هم افکار عمومی اروپا را متقاعد کند که هزینه اختلافات ایران و آمریکا را نباید مردم اروپا بپردازند و هم با متقاعاد کردن کشورها و شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران تحریم‌ها را دور بزنند.
موضوعات: امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط اقتصادی - ایران؛ ایران - روابط اقتصادی - اتحادیه اروپا؛ ایران - سیاست اقتصادی؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۹. Wohin Steuert die euro Päische Wirtschafts-und Währungsunion? ، تير ۱۳۹۰
اتحادیه پولی و اقتصادی اروپایی به کدام سو می‌رود؟
یورو در حال حاضر در معرض یک آزمون خطیر قرار دارد و بحران مالی و اقتصادی هسته اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است. بدون تردید توسعه اقتصادی و رقابت‌آمیز اتحادیه بدون یک واحد پولی بادوام و کارامد میسر نخواهد بود. حمایت کوتاه‌مدت از کشورهایی چون یونان، ایرلند و پرتغال به وسیله کمک‌های اعضای اتحادیه و کمیسیون اروپایی و صندوق بین‌المللی پول این فرصت را ایجاد کرده تا اعضای اتحادیه پولی اروپا به دلایل بروز بحران بیاندیشد. در درازمدت این کمک‌ها موثر نخواهند بود و اتحادیه مجبور است تا تغییراتی در داخل اتحادیه پولی به‌وجود آورد تا از این طریق بتواند ثبات یورو را حفظ کند.
موضوعات: امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ سیاست پولی - اتحادیه اروپا
KAS

جستجو درون متن این مدرک
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست، اما هر چقدر بیشتر از شروع این بحران می‌گذرد، اثرات و پیامدهای آن در ابعاد مختلف، خود را بیشتر نشان می‌دهد. یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره برای اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه و همچنین برخی کشورهای عضو از اهمیت مهمی برخوردار بوده، موضوع مهاجرت، مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی بوده است. اروپا در طی نیم قرن گذشته شاهد امواج گسترده مهاجران به‌ویژه از آسیا و آفریقا با فرهنگ، دین و زبان متفاوت بوده است و به دلایل متعددی مانند کمبود نیروی انسانی از این مهاجران نیز استقبال کرده است.
موضوعات: رکود اقتصادی - اتحادیه اروپا - نتایج و تاثیرات؛ امور مالی (بحران)؛ مهاجرت - اتحادیه اروپا؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲