نتیجه جستجو ( ۳۰۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۱ صفحه
امروزه جهان و شرایط اقتصادی حاکم بر آن نسبت به آنچه در سی سال پیش حاکم بوده، چه از بعد ژئواکونومیکی و چه از بعد ژئوپلیتیکی تغییرات اساسی داشته و بازیگران جدیدی وارد عرصه شده‌اند که صفحۀ اقتصاد جهانی را تغییر داده‌اند. نوشتار حاضر درپی تبیین شرایط حاکم بر امنیت انرژی بازیگران اصلی ازطریق راهبرد مطالعۀ موردی و بررسی روابط علّی مطرح‌شده در تعریف امنیت انرژی ازسوی هر کدام از آنها و درنهایت معرفی یک پارادایم امنیتی جایگزین برای سیاست‌های انرژی در چهارچوب یک مرجع بین‌المللی حکمرانی انرژی است.
موضوعات: امنیت انرژی
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با بررسی نظری مفهوم انرژی، در تلاش است تا در دو بخش اصلی، آیندۀ امنیت انرژی را در دو بازۀ کوتاه‌مدت و بلندمدت براساس شاخصه‌های علمی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. بخش ابتدایی، ابعاد نظری مفهوم امنیت انرژی را تحلیل می‌کند و بخش دوم تلاش می‌کند تا با این شاخصه‌ها، آیندۀ امنیت انرژی را در این بازه‌ها مورد بررسی قرار دهد.
موضوعات: امنیت انرژی
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۳. ?European Energy Security Challenges and Global Energy Trends:Old Wine in New Bottles ، دي ۱۳۹۳
چالش‌های امنیت انرژی اروپا و گرایش‌های جهانی: مسئله ای قدیمی با چهره‌ای جدید؟
به گفتۀ نویسنده، چالش‌های اروپا در زمینۀ امنیت انرژی در 20 سال گذشته به‌شدت تغییر یافته است. از یک‌سو تنش‌های کنونی بین روسیه و اتحادیۀ اروپا باعث تخریب مشارکت تاریخی دو طرف در زمینۀ انرژی شده و ازسوی دیگر تغییرات شدید در چشم‌انداز انرژی در سطح جهانی به‌واسطۀ پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییرات ژئوپلیتیکی سبب شده تا اتحادیۀ اروپا مجبور به بازاندیشی در راهبرد امنیت انرژی خود شود. نویسنده براین‌اساس به بحث و بررسی امنیت مذکور در چهارچوب جهان درحال تغییر پرداخته و ابزارها و سیاست‌های همکاری انرژی بین اتحادیۀ اروپا و منطقۀ مدیترانه را تحلیل نموده است.
موضوعات: امنیت انرژی - اتحادیه اروپا
(Istituto Affari Internazionali (IAI

جستجو درون متن این مدرک
۴. Chinese Energy Security ، مرداد ۱۳۸۹
امنیت انرژی چین
کتاب حاضر به بررسی نقش امنیت انرژی در توسعه اقتصادی چین و تثبیت آن می‌پردازد. چین اگرچه در دهه اخیر از رشد چشمگیر اقتصادی برخوردار است اما چالش‌های مدیریتی و جغرافیایی که در زمینه واردات مناسب انرژی برای این کشور وجود دارد رشد اقتصادی آن را با نوسان روبه‌رو کرده است. مدیریت انرژی در چین امروزه به منظور تثبیت توسعه اقتصادی در بازارهای جهانی به یکی از نیازمندی‌ها و اولویت‌های امنیتی این کشور تبدیل شده است.
موضوعات: امنیت انرژی - چین
/ Strategic Studies Institute of the US Army War College

جستجو درون متن این مدرک
۵. Energy Security: An Agenda for Research ، تير ۱۳۸۹
امنیت انرژی: دستورالعملی برای پژوهش
در روزهای 12 و 13 آوریل سال 2010 شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) میزبان کارگاهی پژوهشی با شرکت 36 شرکت‌کننده از میان دانشگاهیان، صاحبان صنایع، نهادهای بین‌المللی، مقامات دولتی، حقوقدانان و سیاستمدان بود که درزمینه تاثیر مسائل انرژی ازجمله نفت و گاز بر امنیت ملی و تعیین حوزه‌های پژوهشی مورد نیاز برای تبیین موضوع فوق در این کارگاه شرکت کرده بودند. نوشتار حاضر به بررسی مباحث مطرح و نتایج این کارگاه پژوهشی پرداخته است. این گزارش در دو بخش برآورد وضعیت کلی دانش درزمینه ارتباط انرژی و مسائل امنیتی و گزینه‌های پیشروی سیاست آمریکا در این زمینه را مورد توجه قرار داده است.
موضوعات: امنیت انرژی؛
/ Council on Foreign Relations

جستجو درون متن این مدرک
۶. Oil in Asia and the Pacific: Production, Consumption, Imports, and Policy Options ، شهريور ۱۳۸۷
نفت در آسیا و پاسفیک: تولید، مصرف، واردات و گزینه‌های سیاسی
متن حاضر با اشاره به مصرف شدید انرژی به‌خصوص نفت در منطقه آسیا ـ پاسفیک، براین‌نظر است که نگرانی در رابطه با امنیت انرژی و تاثیرات ناشی از آن بر توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این منطقه افزایش یافته است. در ادامه نویسندگان برای کاهش این نگرانی توصیه‌هایی را ارائه نموده‌اند.
موضوعات: امنیت انرژی - آسیا؛
/ East-West Center

جستجو درون متن این مدرک
۷. The Militarization of Energy Security ، مرداد ۱۳۸۷
نظامی شدن امنیت انرژی
تلاش برای دستیابی به منابع انرژی یکی از مسائل مهمی است که ممکن است سیستم جهانی را با چالش و درگیری نظامی روبرو نماید.ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته و تلاش کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی هر دو به بازارهای انرژی مرتبط است.بازارهای انرژی پس از جنگ جهانی دوم از پیچیدگی بسیار زیاد برخوردار گردیده است.افزایش قیمت نفت همزمان با افزایش تقاضا و عدم کاهش قیمت آن از مهمترین عواملی است که بر پیچیدگی بازار‌های نفتی افزوده است. همین مساله احتمال نظامی‌شدن امنیت نفت را افزایش داده است. زیرا از یک‌سو بازارهای نفتی برخلاف قوانین و هنجارهای بازار عمل می‌نمایند و از سوی دیگر همین مساله باعث بی‌اعتمادی کشورها به بازارهای نفتی گردیده است.
موضوعات: امنیت انرژی - جنبه‌های نظامی؛
/ Center for Contemporary Conflict

جستجو درون متن این مدرک
۸. Energy Security as Multidimensional Concept ، فروردين ۱۳۸۷
امنیت انرژی: مفهومی چندبعدی
امنیت انرژی اغلب تامین مطمئن انرژی به قیمت مناسب تعریف می‌شود. اما نگاهی دقیق‌تر به این واژه نشان می‌دهد که امنیت انرژی چهار بعد مختلف داشته که اگرچه متفاوت هستند اما همپوشانی داشته و در تعامل با یکدیگر ایجاد امنیت را میسر می‌سازند. اتحادیه اروپا با درنظر گرفتن این چهار بعد یعنی ابعاد داخلی، اقتصادی، ژئوپلتیک و امنیتی با چندین چالش مهم نظیر عدم مدیریت مشترک بحران، عدم ایجاد تنوع در منابع انرژی و عدم برخورداری از یک سیاست خارجی نفتی مشترک روبه‌رو است که برای غلبه بر آنها نیازمند یک استراتژی دقیق مشتمل بر پیشبرد مذاکرات مستقل در زمینه انرژی، بازاریابی‌های جدید، ایجاد توازن بین رویکرد ارزش محور روابط بین‌الملل با رئالیسم سخت سیاسی و تعیین دقیق منافع سیاسی و امنیتی خود می‌باشد.
موضوعات: امنیت انرژی - اتحادیه اروپا؛ ؛
center for applied policy studies

جستجو درون متن این مدرک
امروزه وابستگی متقابل کشورها به حوزه‌های انرژی بسیار تشدید یافته است. لذا آنچه اهمیت این امر را پس از یازدهم سپتامبر دو چندان می‌سازد، وابستگی متقابل اقتصادی کشورهای در حال تبدیل به کاتالیزور جهت ایجاد مجموعه‌های امنیتی یا وابستگی متقابل امنیتی است. طرح خط لوله انتقال گاز ایران - پاکستان - هند که در اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، همچون کاتالیزوری شیمیایی است که بهبود روابط منطقه‌ای را تصریح کرده، امنیت این کشورها را بالا می‌برد.
موضوعات: امنیت انرژی - ایران؛ امنیت انرژی - پاکستان؛ امنیت انرژی - هند؛ گاز - ایران - لوله‌کشی
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی تاثیر «انقلاب انرژی»، بر منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و چگونگی مواجهة کشورهای این منطقه با چالش انقلاب انرژی پرداخته است. نویسنده با اشاره به شاخص‌های انقلاب انرژی جهانی مثل عرضه، تقاضا و قیمت، به تغییرات حاصل از این انقلاب بر امور تجاری و مالیه جهانی و همچنین تهدیدات پیش‌روی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور خاص تولیدکنندگان مهم انرژی در جهان عرب پرداخته و در نهایت، توصیه‌هایی را برای مواجهة کشورهای تولیدکننده نفت و گاز با تهدیدات ناشی از انقلاب انرژی ارائه داده است.
موضوعات: امنیت انرژی - خاورمیانه؛ امنیت انرژی - آفریقای شمالی؛ سیاست انرژی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۱