نتیجه جستجو ( ۲۰۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۱ صفحه
برخی مراد از امنیت اقتصادی را تامین هزینه‌های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده‌ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین‌الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی دانسته‌اند. در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی تاکید می‌شود. نویسنده بر این باور است که در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری به ظرفیت‌های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه‌ها و طبقات اقتصادی در فرآیند واگذاری، تاثیر جدی بر ثبات یا بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.
موضوعات: امنیت اقتصادی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص‌های امنیت اقتصادی، تاثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم‌ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، شوک‌های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر است. بنابراین، ضمن آنکه می‌توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی است.
موضوعات: امنیت اقتصادی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
مجموعه مقالات امنیت اقتصادی تلاشی است برای کمک به درک بیشتر مفهوم امنیت اقتصادی و تبیین ارتباط بین امنیت و اقتصاد. دراین‌راستا نوشتار حاضر مطالب مربوط به اقتصاد و امنیت در فضای پس از فروپاشی شوروی، تاثیر تروریسم بر بازارهای سرمایه جهانی، جنبه‌های اقتصادی امنیت، ارتباط بین اقتصاد و امنیت در مذاکرات سیاسی با تاکید بر شواهدی از اتحاد انگلیس و ژاپن و درنهایت تجارت برای امنیت را در کانون توجه خود قرار داده است.
موضوعات: امنیت اقتصادی
/ مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

جستجو درون متن این مدرک
امنیت اقتصادی زیربنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و بدون دستیابی به آن ارکان مهم توسعه اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صادرات و ... با بهره‌وری بالا تحقق نمی‌یابد. در مجموعه مقالات این کتاب تلاش شده است تا با ارائه تجربیات و تحقیقات کشورهای دیگر درزمینه امنیت اقتصادی، شرایط رشد آگاهی محققان حوزه امنیت ملی و اقتصادی را فراهم آورد. هریک از مقالات ارائه‌شده به بررسی یک جنبه از امنیت اقتصادی پرداخته‌اند.
موضوعات: امنیت اقتصادی
/ مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

جستجو درون متن این مدرک
امنیت اقتصادی زیربنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و بدون دستیابی به آن ارکان مهم توسعه اقتصادی با بهره‌وری بالا نمی‌توانند تحقق یابند. با گزینش و ارائه مباحث مطرح‌شده در مجموعه مقالات این کتاب تلاش شده است تا با ارائه تجربیات و تحقیقات کشورهای دیگر در زمینه امنیت اقتصادی، شرایط رشد آگاهی محققان حوزه امنیت ملی و اقتصادی را فراهم آورد. هریک از مقالات ارائه‌شده به بررسی یک جنبه از امنیت اقتصادی پرداخته‌اند.
موضوعات: امنیت اقتصادی
/ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

جستجو درون متن این مدرک
۶. الثروه البترولیه و الأمن الاقتصادی العربی ، بهمن ۱۳۹۳
ثروت نفتی و امنیت اقتصادی اعراب
نویسنده بحث خود را با تعریفی از مفهوم «امنیت اقتصادی» آغاز کرده و پس از آن به طور خاص به جایگاه کشورهای عربی ازمنظر امنیت اقتصادی پرداخته و شرح داده که هرچند درآمدهای نفتی این کشورها به بهبود نسبی شرایط اقتصادی و اجتماعیشان انجامیده‌اند، هنوز در حوزه‌‌هایی مثل خدمات، صنعت، اشتغال و فقر (هم درآمدی و هم انسانی) با مشکلاتی ریشه‌دار و گسترده روبه‌رو هستند. وی غلبة کشورهای جهان عرب بر این مشکلات را مستلزم سه رویکرد راهبردی مکمّل و متداخل دانسته که عبارتند از: اصلاح ساختار حکومتی به منظور مبارزه با فساد و بهبود سطح زندگی؛ برطرف کردن ضعف‌های تولیدی؛ ایجاد نهادهای منطقه‌ای عربی و یکپارچگی کشورهای عربی در قالب موجودیت اقتصادی،‌ اجتماعی، نظامی و سیاسی واحد.
موضوعات: نفت - کشورهای عربی - صنعت و تجارت؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت اقتصادی - کشورهای عربی؛
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی شاخص‌های مختلفی پرداخته که به نوعی بیانگر ارکان رقابت‌پذیری و توان رقابت ملی کشورهای مختلف است. برای این منظور وضعیت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه که بهترین وضعیت را در شاخص‌های رقابت‌پذیری کسب کرده‌اند، مورد بررسی قرار داده. در همین راستا و با توجه به ارکان مختلف رقابت‌پذیری، وضعیت ایران نسبت به کشورهای رقیب در منطقه که بهترین عملکرد را در آن ارکان به دست آورده‌اند مقایسه و نقاط ضعف و قوت ایران برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه تحلیل شده است.
موضوعات: امنیت اقتصادی - ایران؛ رقابت‌های بین‌المللی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون نظارت

جستجو درون متن این مدرک
ایران با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان، به دلایل مختلفی که در نوشتار آمده، به یک کشور جهانگرد تبدیل شده است. در چند سال اخیر میزان پولی که ایرانیان صرف مسافرت‌های خارجی کرده‌اند و تعداد افرادی که از ایران به قصد سیر و سیاحت کشورهای دیگر رفته‌اند، به شدت در حال افزایش است. علاوه بر تغییر سلیقه مسافران ایرانی، ناهماهنگی در سیاست‌های مربوط به این حوزه، فقدان زیرساخت‌هایی چون بانک اطلاعات جامع در مورد ورود و خروج گردشگران و ... از جمله موانع پیش‌رو است. این مسئله می‌تواند در بلندمدت تاثیر مهمی بر هویت امنیت اقتصادی ایران داشته باشد. نوشتار حاضر با مروری کوتاه بر صنعت جهانگردی جهانی سعی در توصیف جهانگردی در ایران با هدف مقایسه آمار مسافرت‌های داخلی و خارجی و علت پیش آمدن چنین وضعیتی دارد.
موضوعات: امنیت اقتصادی - ایران؛ جهانگردی - ایران
پژوهشکده مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۹. Economic Security for a World in Crisis ، شهريور ۱۳۸۸
امنیت اقتصادی در جهانی در بحران
متن حاضر با اشاره به وقوع بحرانی جدی در نظام سرمایه‌داری، معتقد است ضرورت یک بازنگری اساسی در چارچوب نظری نظام سرمایه‌داری احساس می شود. نویسنده راهکارهایی را نیز برای این بازنگری ارائه نموده است.
موضوعات: امنیت اقتصادی؛ اقتصاد بین‌الملل؛
/ World Policy Journal

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Top Ten Global Economic Challenges: An Assessment of Global Risks and Priorities ، مرداد ۱۳۸۷
ده چالش اقتصادی برتر در سطح جهان: ارزیابی مخاطرات و اولویت‌های جهانی
تامین انرژی، ایجاد امنیت محیطی، فقر و درگیری مهمترین چالش‌هایی می‌باشند که اقتصاد جهانی با آن روبرو است. عدم وجود یک قدرت هژمونیک به همراه سربرآوردن قدرت‌های جدید نظیر روسیه، چین و برزیل (قدرت‌های جدید اقتصادی ساختار تولید و مصرف و الگوی مصرف منابع طبیعی را دوباره شکل می‌دهند) سبب می‌گردد که مدیریت سیستم بین‌المللی تولید و توزیع در جهان تقسیم گردد.
موضوعات: اقتصاد بین‌الملل؛ امنیت اقتصادی
/ Brooking Institution

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۱