نتیجه جستجو ( ۲۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
۱. İran, Orta Doğu'da Ebabil gibi davranıyor ، ارديبهشت ۱۳۹۲
ایران ] فقط[ در خاورمیانه مانند ابابیل رفتار می‌کند
نویسنده نوشتار حاضر به نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مدعی است ایران در بهار عربی دوگانه رفتار می‌کند و در برخی مسائل خاورمیانه از جمله موضوع سوریه، نقش طیر ابابیل را بازی می‌کند و با آنکه حکومتی اسلامی دارد، از رژیم بعث سوریه با رویه سکولاریسم و ملی‌گرایی عربی حمایت تمام‌عیار به عمل می‌آورد، ولی در موضوعات دیگری از جمله در موضوع قره‌باغ که آن هم مساله جهان اسلام است، نقش کبوتر صلح را ایفا می‌کند. وی مدعی است دلیل این امر این است که ایران نه بر اساس مشی اسلامی، بلکه بر اساس منافع ملت – دولت و ملی‌گرایی خود عمل می‌کند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری
بنیاد تحقیقات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی (SETA)

جستجو درون متن این مدرک
قیام‌های مردمی در منطقه عربی، از جهت گسترش سریع و زنجیره‌وار آن و سرعت وقوع، موجب حیرت ناظران مسائل خاورمیانه و جهان عرب شده است. در ورای حوادث مزبور، اعتراض به آنچه هشام شرابی «پدرسالاری جدید» خوانده، قرار داشت. علت گسترش سریع حوادث نیز همین بوده است. هر چه کشوری از عناصر پدرسالاری دورتر شده و به اجزاء دموکراتیک‌تر حکومت افزوده شده است، از برخورد خشن‌تر و خونریزی کاسته شده و اعتراض‌ها با کمترین برخورد خشونت‌بار و مسلحانه همراه بوده است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به تبیین تاثیر تحولات موسوم به بیداری اسلامی در منطقه عربی بر نظم نوین منطقه و در حال ظهور در خاورمیانه پرداخته است. مطابق فرضیه مقاله، سه سناریو یا چشم‌انداز محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقه‌ای در روند بیداری اسلامی وجود دارد که در حال رقابت و یادگیری منطقه‌ای هستند. این سناریوها یا روایت‌های سه‌گانه را می‌توان با عناوین نظم اسلام‌گرایی انقلابی، نظم اسلام‌گرایی سلفی و نظم اسلام‌گرایی اخوانی مشخص کرد.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار، از منظر تاریخی و جامعه‌شناختی به تبیین عوامل و زمینه‌های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی پرداخته است. پرسش این نوشتار این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد شده، تحت‌تاثیر کدام عوامل و زمینه‌ها شکل گرفته است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در نوشتار حاضر تلاش شده تا موضوع «تسری بحران» مورد بررسی قرار گیرد. مطالبات اجتماعی سرکوب‌شده زمینه لازم برای ظهور بحران‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد. بحران‌های اجتماعی عامل موثری در جابه‌جایی قدرت و گسترش منازعه تلقی می‌شود. در برخی از کشورهایی که در معرض بیداری اسلامی قرار داشته‌اند، رقابت گروه‌های سیاسی زمینه جنگ داخلی را به وجود آورده‌ است. جنگ داخلی در یک کشور آثار خود را در سایر حوزه‌های جغرافیایی منعکس می‌سازد. به‌طورکلی می‌توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که بحران در ترکیه و مصر را باید انعکاس اجتناب‌ناپذیر جنگ داخلی ذر سوریه دانست.
موضوعات: اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ جنگ؛
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
پژوهش حاضر به این سوال پرداخته که ماهیت تغییرات جهان عرب و ریشه‌های هنجاری آن را در قالب کدام نظریه می توان تبیین کرد؟ فرضیه نوشتار آن است که هرچند هنجارهای بین‌المللی و هنجارهای منطقه عربی هرکدام در تحولات اخیر منطقه عربی نقش داشته‌اند، اما بیش‌از همه هنجارهای اسلامی، در پیدایی و به سرانجام رساندن این تحولات نقش دارند. در این پژوهش گفته شده که «دین» و «عدالت» رابطه‌ای «افقی» و «مکمل» دارند، زیرا یکی از اهداف اصلی دین برپایی عدالت است و متقابلا بسط و گسترش عدالت به تقویت نفوذ و جایگاه دین در جامعه می‌انجامد. اسلام در حوزه داخلی، عدالت را با «رفع ظلم» و در حوزه خارجی،عدالت را با «رفع استکبار» پیوند زده و این مساله وجه مبارزاتی مسلمانان را در دو حوزه ملی و بین‌المللی مشخص کرده است.
موضوعات: اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛ اسلام و سیاست - کشورهای عربی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
همه انقلاب‌ها رهبران خاص خود را دارند و در هر انقلابی یکی از الگوهای رهبری دیده شده است. رهبری کارکردهای متفاوتی در روند وقوع پیرزی و پس از آن دارد. انقلاب‌های عربی کنونی نیز از نوعی رهبری برخوردارند. این نوشتار با آسیب‌شناسی موضوع رهبری در انقلاب‌های عربی، راهکارهایی برای مقابله با این آسیب‌ها با هدف تداوم کسب اهداف این انقلاب‌ها بیان داشته است.
موضوعات: رهبری سیاسی؛ کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
آمریکا نه تنها نتوانست وقوع انقلاب‌هاي خاورميانه را پيش‌بيني كند، بلكه در درك عمق و احتمال تسري آن به ديگر كشورها نيز ناكام بود. زماني‌كه آمریکا در مواجهه با بيداري اسلامي مشغول اقدامات تاكتيكي بود، ايران ابتكار عمل يك بازي استراتژيك را در دست گرفت. اين امر گفتماني سه مرحله‌اي بود كه توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. با طرح این گفتمان، آمريكا برابر ايران قرار گرفت و شاهد بروز يك گفتمان دوقطبي درباره انقلاب‌هاي منطقه بين دو طرف بوديم. آمریکا تلاش كرد اين گفتمان را در منطقه تضعيف كند. بدين ترتيب دو طرف با ورود به يك مواجهه گفتماني، قدرت نرم يكديگر را به چالش كشيدند. اين نوشتار با بررسي مراحل اين مواجهه تلاش کرده برداشت هريك از طرفين از اين واقعيت و تلاش آنها براي بازنمايي آن را در خارج تبيين كند.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ اسلام -کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛ رکود اقتصادی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات جهان

جستجو درون متن این مدرک
هدف اصلی این نوشتار، ارائه تحلیلی اخوانی‌گرایانه از سیاست خارجی دولت قطر درقبال انقلاب‌های عربی سال 2011 م است. این نوشتار، نخست سیمایی کلی از سیاست خارجی قطر، بر مبنای اخوان‌گرایی و ارئه هویتی نو ترسیم کرده و سپس، شاخص‌های آن را در عمل‌گرایی قطر مورد کندوکاو قرار داده و در نهایت، جایگاه گفتمان اسلام سیاسی اخوانی در سیاست خارجی قطر را در وقوع و تکوین انقلاب‌های عربی بررسی کرده است.
موضوعات: قطر - سیاست خارجی ؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛ اخوان‌المسلمین (قطر)
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، منجر به سقوط سه دولت در تونس، مصر و لیبی و همچنین بی‌ثباتی در کشورهایی چون بحرین، یمن، سوریه، اردن، عربستان سعودی و کویت شده است. در پی این تحولات، مشخص شد نظریه‌ها و مفاهیم علم سیاست نتوانست این حوادث را پیش‌بینی کند و نظریه‌پردازان درباره ماهیت، علل و پیامدهای آن دچار نوعی سردرگمی هستند. در این نوشتار، تلاش شده با استفاده از مفاهیم و نظریه‌های علوم سیاسی، شناخت مناسبی از این تحولات به‌دست آید.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳