نتیجه جستجو ( ۴۱۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۴۲ صفحه
اسلام به دنبال صلح در میان جوامع، دولت‌ها و نظام بین‌الملل است و این کار را از اصلاح افکار و بینش‌ها آغاز کرده است. اسلام با تنظیم رفتار سیاسی ملت‌ها و دولت‌ها یا با اتخاذ پاسخ کوبنده و مقابله‌ای درقبال متجاوزان،‌ جنگ‌طلبان و جنگ‌سالاران و دیگر تکالیف شرعی مقابله‌ای، جنگ‌ها را مدیریت می‌کند و می‌کوشد امنیت پایدار ایجاد کند. نوشتار حاضر به ارزیابی صلح در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته است.
موضوعات: اسلام - سیاست
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار تلاش شده است تا با گونه‌شناسی جنبش‌های مختلف اسلامی معاصر بر اساس مبانی کلامی و فقهی، به بررسی پیامدهای سیاسی امنیتی دیدگاه‌های فکری مختلف آنها در جهان اسلام بپردازد و مشخص کند که این جنبش‌ها چه تاثیری بر امنیت در جهان اسلام بر جای می‌گذارند؟
موضوعات: اسلام - سیاست
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۳. شیعه انگلیسی ، مرداد ۱۳۹۶
شکل‌گیری تفکر جهان تک‌حکومتی در ذهن استثمارگران سبب شده تا آنها ملت‌ها را تحت کنترل خود دربیاورند و دراین‌راستا، در منطقۀ خاورمیانه به‌دلیل اهمیت ژئوپلیتیک آن با برپایی جنگ نرم و فیزیکی، قوای مسلمانان را تحلیل نمایند. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهداف دشمن در جنگ نرم، برای بیداری و حفظ وحدت امّت اسلامی، پرداخته است. نتایج، گویای این است که اهداف قدرت نرم استثمار می‌تواند در ایجاد تفرقه، خودباختگی در مواجهه با زندگی پیشرفته اروپاییان، دین‌گریزی با اشاعۀ اندیشه ناسیونالیسم و ایجاد ذهنیت بدبینی نسبت به الگوهای دینی، اشاعۀ رسومات مذهبی غیرمشروع و نامتعارف در میان مسلمانان، خلط تشیع با خرافات و مادّی‌گرایی و اقامۀ جنبش‌های اختلاف برانگیز، خلاصه شود.
موضوعات: اسلام و سیاست
دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم

جستجو درون متن این مدرک
پس از سقوط صدام، روند سیاسی در عراق بنابه دلایل متعددی مطابق میل آمریکایی‌ها پیش نرفت و آنها در استقرار ساختار مطلوب خود و به‌کار گماردی کارگزاران وابسته به خود توفیق به‌دست نیاوردند. آیت‌الله سیستانی به‌عنوان مرجع عام عراقی‌ها نقش موثری دراین‌خصوص ایفا کردند. نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی تحلیلی کنش مرجعیت شیعیان عراق در دوران پساصدام است. یافته‌ها نشان داده رابطۀ دین و سیاست، حوزۀ ناطقه و حوزۀ صامته و مرجع عربی و مرجع غیرعربی، سه چالش پیش روی جامعۀ شیعیان عراق است.
موضوعات: اسلام و سیاست - عراق؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
با روش‌ها و تحقیقات گسترده‌ای که دربارۀ جریانات سیاسی اسلام در دهه‌های اخیر صورت گرفته و با وجود همۀ روش‌هایی که برای مطالعه و بررسی این موضوع ابداع شده است، به‌نظر می‌رسد با ساختارسازی‌های صورت‌گرفته، روش‌های پژوهشی، اولویت‌ها و استدلال‌های تحقیقی به نتایج یکسانی رسیده و در خدمت اسلام‌هراسی قرار گرفته‌اند. نوشتار حاضر درصدد بررسی سیر تکاملی مطالعات اسلامگرایی با تاکید بر لزوم مطالعۀ روش‌شناسی است.
موضوعات: اسلام و سیاست
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. İran’ın Takrib-i-Mezahib Politiiği ، خرداد ۱۳۹۵
سیاست تقریب مذاهب ایران
نویسنده با مستمسک قرار دادن دو نهاد مجمع جهانی تقریب مذاهب و مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام)، سعی دارد ماموریت‌ها و وظایف این دو نهاد وابسته به رهبری جمهوری اسلامی ایران را متناقض نشان دهد. وی با بررسی بازتاب سیاست‌های ایران در جهان سنت، بر این باور است که اهل سنت به‌ویژه کشورهای سنی عرب و روحانیون مراکز دینی مانند دانشگاه الازهر، شعارهای ایران را درخصوص تقرب مذاهب از ابتدا با دیده تردید نگاه کرده‌اند و تقریب مذاهب ایران را تلاشی برای نزدیک کردن اهل سنت به‌سمت تشیع تعبیر نموده‌اند.
موضوعات: اسلام و سیاست - ایران؛
مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه(ORSAM)

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، شکل قدرت مشروع در ذهنیت مسلمانان اهل سنت، خلافت اسلامی است. همچنان که در میان اهل تشیع، قدرت مشروع در قالب امامت توضیح داده شده است. در ذهنیت مسلمانان خلافت‌گرا و امامت‌گرا، هر شکل دیگری از قدرت نامشروع تلقی شده و همواره بر آرمان قدرت مشروع اسلامی تاکید شده است. فرمول ولایت فقیه در بازسازی قدرت اسلامی در نگاه شیعی آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به تجربه گذاشته شده است و طرح خلافت اسلامی که اکنون داعش درصدد احیای آن است و القاعده قبل از آن مدعی احیای آن بود، تجربۀ نوین اهل سنت است که بر بستر ذهنیت اسلامی کردن قدرت استوار است.
موضوعات: اسلام و سیاست
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۸. Pakistan’s strategic paradigm: escaping the complexities of the religious factor ، تير ۱۳۹۴
الگوی راهبردی پاکستان: گریز از دشواری‌های عامل مذهب
نوشتار حاضر به بررسی سیاسی‌سازی مذهب ازسوی دولت پاکستان، به‌عنوان راهبرد این کشور پرداخته و دلایل آن را بررسی کرده است. از دید نویسنده، کارشناسانی که برای توضیح شرایط پاکستان مشکل مذهب را در این کشور مطرح می‌سازند، درواقع ساده‌انگارانه از مطالعۀ عمیق مشکلات پاکستان صرف‌نظر کرده‌اند. به گفتۀ وی، جدایی هند از پاکستان را می‌توان در چارچوب شکاف مذهبی جای داد، اما اینکه پاکستان بخواهد باز هم از این مسئله بهره‌برداری کند، وجود موضوعات دیگری را پررنگ می‌کند.برخی از مطالب مطرح‌شده در نوشتار حاضر عبارتند از: تعریف اسلام در پاکستان نو؛ ابزاری‌سازی مذهب در راهبرد پاکستانی؛ هزینه بهره‌برداری از عامل مذهبی در پاکستان؛ نظریۀ دو ملت؛ از دولتی برای مسلمانان تا جمهوری اسلامیو ....
موضوعات: اسلام و سیاست - پاکستان؛
The Institute for strategic research of the Ecole militaire

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی نقاط شباهت و گسستی پرداخته است که میان بنیادگرایی کلاسیک با اسلام‌گرایی مدرن وجود دارد. این نوشتار استدلال کرده که بافتار شکل‌گیری اسلام‌گرایی مدرن، عامل اصلی گسست میان اسلام‌گرایی مدرن با بنیادگرایی کلاسیک است و درنهایت، با مطرح کردن مطالعۀ موردی گروه المهاجرون، الگوی رفتاری یکی از گروه‌های اسلام‌گرا را مبتنی‌بر عقلانیت غیرمتعارف، توضیح داده است.
موضوعات: اسلام و سیاست
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، آینده‌پژوهی اسلامی نسخه‌ای نو و بدیل از آینده‌پژوهی رایج است که هم با جهان‌بینی دین مبین اسلام سازگار است و هم از آموزه‌های آن حداکثر بهره را می‌برد. برای بهره‌گیری حداکثری از آینده‌پژوهی باید توجه داشت که یکی از ویژگی‌های کلیدی این دانش، ارزش‌بنیان بودن است. آینده‌پژوهی در مقام عمل و برای حل مسائل سازمانی و ملی ارتباط وثیقی با ارزش‌های حاکم بر جامعه دارد. بدون‌شک آرمان شیعیان ظهور قائم آل محمد (ع) و برپایی جامعۀ موعود است و تمدن نوین اسلامی مقدمه‌ای برای ظهور عدالت و معنویت در جهان به شمار می‌آید.
موضوعات: اسلام و سیاست
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۴۲