نتیجه جستجو ( ۱۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice ، خرداد ۱۳۹۵
اسلام و روابط بین‌الملل: ورودی به نظریه و عمل
نوشتار حاضر تلاشی برای هم‌بخشی بیشتر دیدگاه‌های غیرغربی در حوزۀ روابط بین‌المللی، به‌ویژه برای معرفی نظریه‌ها در این رشته است. نویسنده تلاش دارد با بررسی اسلام بنیادگرا در روابط بین‌المللی، جایگاه هنجارها و ارزش‌های اسلامی در روابط بین‌المللی و تفسیر دوبارۀ آنها در ترکیۀ تحت حکومت آک‌پ؛ همچنین دیدگاه شیعی در جمهوری اسلامی؛ و چشم‌انداز حزب‌الله در روابط بین‌المللی را توصیف کند. سپس با رویکردی تطبیقی اندیشه‌های اسلامی با نظریه‌هایی در روابط بین‌المللی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در فصل پایانی نیز تلاش‌هایی که ازسوی مسلمانان برای ارائۀ نظریۀ اسلامی صورت گرفته بررسی شده است.
موضوعات: اسلام و روابط بین‌المللی؛
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
جهانی شدن به عنوان گفتمان غالب غرب سکولار ، امروزه با گفتمان غالب دیگری بنام "اسلام سیاسی" مواجه است. بسیاری از محققان بر این اعتقادند که اسلام سیاسی با بدست گرفتن رهبری جنبش‌های اجتماعی مختلف اسلامی در حال تبدیل شدن به اپوزیسون اصلی جهانی شدن است . پل لوبک متخصص جنبشهای اجتماعی در این مقاله سعی کرده است تا به تبیین رابطه پارادوکسیکال اسلام و جهانی شدن بپردازد.
موضوعات: جهانی شدن؛ اسلام و سیاست؛ اسلام و روابط بین‌المللی؛ کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت
برداشت اول

جستجو درون متن این مدرک
در حوزه مطالعات سیاست خارجی بررسی ماهیت و رفتار در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره این سوال برای صاحبنظران و پژوهشگران این عرصه مطرح بوده که چگونه می‌توان رفتار سیاست خارجی و تحولات آن را مطالعه کرد و در عین حال دچار تقلیل‌گرایی نشد. نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و الگوهای (ساختار کارگزار) در پی فهم واقع‌بینانه کنش اجتماعی در درون و تقابل با ساختارها می‌باشد. در این جهت با اشاره به الگوهای مختلف مدل فوق امکان تحول سیاست خارجی ایران با تکیه بر جهانبینی و ایدئولوژی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل مطالعه سیاست خارجی ایران از لحاظ دامنه از عام به خاص مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ ایران - سیاست خارجی؛ اسلام و روابط بین‌المللی
سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۴. اسلام در مواجهه با جهانی شدن ، دي ۱۳۸۵
Islam Encountering Globalization
اثر حاضر مجموعه مقالاتی است که وجه اشتراک همه آنها بررسی پدیده جهانی شدن در کشورهای اسلامی، واکنش آنها نسبت به موضوع و نوع برخورد غرب با این پاسخ‌هاست.
موضوعات: جهانی شدن ؛ کشورهای اسلامی؛ اسلام و سیاست؛ اسلام و روابط بین‌المللی؛ اسلام و غرب؛ حقوق بشر - کشورهای اسلامی
/ مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

جستجو درون متن این مدرک
۵. مرام آمریکایی ، فروردين ۱۳۸۴
پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر نگرش منفی سیاستمداران کاخ سفید نسبت به اسلام و ایران تشدید شد. این رویداد به افزایش نفوذ سه گروه عمده در ایالات متحده منجر شد. این گروه‌ها که تاثیر عمده‌ای بر دستگاه هیات حاکمه آمریکا گذاشتند، عبارتند از: نومحافظه‌کاران، صهیونیست‌های مسیحی (بنیادگرایان پروتستان) و لابی صهیونیسم. به نظر می‌رسد هر مطالعه‌ای در خصوص نوع نگرش ایالات متحده نسبت به اسلام و ایران بدون در نظر گرفتن نقش گروه‌های فوق در دستگاه دیپلماسی آمریکا بی‌فایده خواهد بود. لذا مقاله حاضر به بررسی نگرش نومحافظه‌کاران به ایران و اسلام می‌پردازد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ واقعه یازده سپتامبر، ۲۰۰۱ - نتایج و تاثیرات؛ صهیونیسم مسیحی - ایالات متحده؛ محافظه‌کاری - ایالات متحده؛ اسلام و روابط بین‌المللی؛ ایران - افکار عمومی خارجی، ایالات متحده
روزنامه همشهری

جستجو درون متن این مدرک
پیشنهاد گفت‌وگوی تمدن‌ها از سوی رئیس‌جمهور ایران در سال ۱۹۹۸ در اوج دگرگونی‌های نظام جهانی و جهانی شدن ایده آمریکایی نظم نوین جهانی ارائه شد. علی‌رغم پذیرش رسمی این ایده از سوی سازمان ملل، واقعیت یافتن آن در نظام ژئوپولتیک دگرگون شونده نظام جهانی نیازمند دادن صبغه فلسفی ژئوپولتیک و بدنه‌ای جغرافیایی به این ایده است تا بتواند نقش‌آفرینی سیاسی ـ اجتماعی ضروری را در جهان واقعیت‌ها عملی سازد. در نگاه فلسفی، گفت‌وگوی تمدن‌ها را باید در راستای جهانی شدن و برای نرم ساختن لبه‌های تیز و خشونت‌آور آن پیگیری کرد. لذا بدیهی است که این ایده باید از دیالکتیک جغرافیایی برخوردار شود تا قابلیت اثرگذاری بر نظام جهانی و جهان ژئوپولتیک را بیابد.
موضوعات: گفتگوی تمدن‌ها؛ جهانی شدن؛ ایران - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - ایران؛ اسلام و غرب؛ اسلام و روابط بین‌المللی
مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، ظهور دوران مدرن و نفوذ استعمار در کشورهای شرقی هم خواری بود و هم نعمت. خواری به این دلیل که به ازدست دادن سرمایه‌های گذشته و رفتن به زیر یوغِ کشورهای غرب انجامید، نعمت بود ازآن‌رو که باعث شد به سکوت و رکودِ چندصد سالۀ خود پی ببرند. اقبال با الگو قرار دادن سیدجمال الدین اسدآبادی درپی وحدت دوبارۀ مسلمانان بوده است؛ وحدتی که نه زیرِ پرچمِ خلافت، که در میدان قانون اسلامیِ مبتنی‌بر اجتهاد به‌وجود آید. اقبال با ردِ فلسفۀ یونانی و اندیشه‌های ناکارآمدِ اندیشمندانِ مسلمانانِ سده‌های پیشین، «فلسفه خودی» را مطرح کرد؛ فلسفه‌ای که به باور وی نه‌تنها روش هستی‌شناسانه، بلکه آینه‌ای است که باید هستی در آن پیدا شود.
موضوعات: اسلام و سیاست؛ روابط بین‌المللی - فلسفه
فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر در ارزیابی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، از میان مهم‌ترین نظریه‌های موجود در روابط بین‌الملل، نظریه لیبرالیزم را از جریان اصلی و نظریه انتقادی و سازه‌انگاری را از میان جریان بازاندیش‌گرای این رشته، انتخاب کرده و به این نتیجه رسیده که درحالی‌که با الهام از نظریه لیبرالیستی روابط بین‌الملل این تحولات، انقلاب‌هایی لیبرال - دموکراتیک و تحت عنوان بیداری ملی معنا می‌شود، سازه‌انگاران از آن به عنوان انقلاب‌هایی مذهبی تحت عنوان بیداری اسلامی و در نهایت پیروان نظریه انتقادی با الهام از نظریات چپ، این تحولات را با نام انقلاب‌های اجتماعی تحت عنوان بیداری انسانی - اجتماعی و یا طبقاتی معنا می‌کنند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ اسلام - کشورهای عربی - تجدید حیات فکری؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
اسلام به عنوان یک دین جهان‌شمول رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بین‌الملل دارد که متفاوت از دو جریان اصلی نظریه‏پردازی در روابط بین‌الملل یعنی رئالیسم و لیبرالیسم است. مکاتب موجود در روابط بین‌الملل دارای مبانی هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی و روش‏شناسی متفاوتی از هم هستند که این مبانی رویکرد آنها را نسبت به نظام بین‌الملل قوام می‏بخشد و در نتیجه دیدگاه آنها نسبت به ماهیت روابط بین‌الملل متفاوت از هم است. این پژوهش به دنبال بررسی تطبیقی مبانی هستی‏شناسی رویکرد اسلامی به روابط بین‌الملل با دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بوده و به این دو سوال پاسخ می‏دهد: مبانی هستی‏شناسی رویکرد اسلامی روابط بین الملل چیست؟ وجه تمایز نظریه اسلامی روابط بین‌الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم در چیست؟.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ اسلام و سیاست؛
دانش سیاسی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار در صدد واکاوی مفهوم و الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین‌الملل است. در این نظریه استدلال شده که نظم جهانی عادلانه موضوع اصلی نظریه اسلامی روابط بین‌الملل بوده و در هسته آن جای دارد؛ به گونه‌ای که نظریه اسلامی روابط بین‌الملل، به‌عنوان یک نظریه سیاسی کلان و نظام‌مند، به جای توضیح کنش و واکنش واحدهای سیاسی متعادل یا تبیین تاثیر نظام بین‌الملل بر رفتار آنها، مفهوم و الگویی از نظم جهانی را ارائه داده است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ اسلام و سیاست
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲