نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
پژوهش حاضر حاصل بررسی مهم‌ترین یافته‌های چهار گزارش جدید منتشره در آمریکاست که به ابعاد مختلف اسلام‌هراسی، نهادها و افراد فعال در این امر و همچنین نوع نگاه جامعه مسلمان آمریکا به خود و جایگاه خویش در این کشور پرداخته است. متن پس از بررسی نکات محوری این گزارش‌ها و همچنین داشتن نیم‌نگاهی به وضعیت و موقعیت اسلام‌ستیزی در اروپا، به بررسی تاریخی ـ تحلیلی عوامل تشدیدکننده اسلام‌هراسی در غرب پرداخته و اهداف پنهان و آشکار رواج هراس از اسلام را نیز به بررسی می‌نشیند. آسیب‌شناسی وضعیت کنونی مسلمانان و آینده روند فعلی اسلام‌هراسی، بخش پایانی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ اسلام‌ستیزی - ایالات متحده
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این سوال پرداخته است که: محورهای راهبرد اسلام‌هراسی در اتاق‌های فکر کشورهای آمریکا و انگلیس کدامند؟ دراین‌راستا، ابتدا مفهوم و پیشینۀ راهبرد اسلام‌هراسی در غرب تشریح شده است و سپس نقش پنج اتاق فکر آمریکا و سه اتاق فکر انگلیس در تکوین این راهبرد مبتنی‌بر کتب و مقاله‌های منتشره و موضع‌گیری مدیران و فعالان این اتاق‌ فکرها و با استفاده از روش تحلیل گفتمانی «ارنستو لاکلاو» و «شنتال موفه» تحلیل شده و مهم‌ترین محورهای راهبرد اسلام‌هراسی در اتاق‌های فکر ارزیابی شده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ انگلستان - سیاست خارجی؛ اسلام‌ستیزی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

جستجو درون متن این مدرک
هدف نوشتار حاضر بررسی گفتمان اسلام‌ستيزی و ايران‌هراسی در مطبوعات و رسانه‌های برجسته غرب است. رسانه‌های غربی با بهره گيری از روش های عمليات روانی اين ايده را تقويت كرده‌اند كه تناقض بسيار روشني بين اسلام و حقوق بشر وجود دارد. به دليل ناكامی غرب در نبرد نظامی و براندازی جمهوری اسلامی، الگوی تعارض‌جويانه غرب طی سال‌های اخير، دچار تحول شده و پروژه ايران‌هراسی در دستوركار قرار گرفته كه طی زمان، ابعاد گسترده رسانه‌ای و ديپلماسی به خود گرفته است. از مصاديق عمليات رواني غرب عليه جمهوری اسلامی ايران مي‌توان به موارد ادعاهای نقض حقوق بشر، برنامه هسته‌ای نظامی، حمايت از تروريسم، دخالت ايران در امور داخلی ديگر كشورها و... اشاره كرد كه در اين نوشتار با رويكرد تحليلی مورد بحث و كنكاش قرار خواهد گرفت.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ جنگ روانی؛ رسانه‌های گروهی - اروپا؛ رسانه‌های گروهی - ایالات متحده
فصلنامه عملیات روانی

جستجو درون متن این مدرک
صهيونيست‌ها و مسيحيان صهيونيست كه اسلام و ارزش‌هاي آن را موتور محركه جوامع اسلامي مي‌دانند، براي پيشبرد اهداف شوم خود در جهان اسلام، چاره‌اي نديده‌اند جز اين‌كه با وهن مقدسات و ريشه‌هاي اعتقادي جوامع اسلامي، اعتماد به نفس را از مسلمانان بگيرند و مزورانه به آنها القا كنند كه ريشه اختلافات ميان آنان و جهان غرب، چيزي جز باورهاي مذهبي نيست. هتک حرمت به قرآن کريم، آخرين و خطرناک‌ترين گامي بود که در اين راستا برداشته شد و به نظر مي‎رسد با در نظر گرفتن اهداف از قبل تعريف شده، اين اولين و آخرين اقدام نخواهد بود.‏ در شرايط موجود، دولت افغانستان در تلاش است تا هياتي را به رياست وزير دفاع اين کشور به آمريکا اعزام و مصوبه پيمان استراتژيک را نهايي كند.‏
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ افغانستان - سیاست و حکومت؛
روزنامه اطلاعات

جستجو درون متن این مدرک