نتیجه جستجو ( ۲۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
از پدیده‌های مهمی که از دیرباز در دستورکار کانون‌های معارض با اسلام قرار داشت، ایجاد تصویری منفی از اسلام بوده که امروز با عنوان «اسلام‌هراسی» از آن یاد می‌شود. نوشتار حاضر ضمن بررسی پدیده اسلام‌هراسی، به موضوع فیلم اهانت به پیامبر اکرم (ص) پرداخته است. پرسش‌های نوشتار این است که چرا پدیده اسلام‌هراسی از سوی غرب بروز کرد؟ انتشار این فیلم در شرایط کنونی منطقه چه سیاستی را دنبال می‌کند؟ برای بررسی این موضوع باید به عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی توجه کرد. لذا ابتدا مفهوم اسلام‌هراسی و سپس دلایل و تاثیر انتشار فیلم اهانت به پیامبر (ص) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد انتشار این فیلم در ادامه سیاست‌های اسلام‌هراسانه غرب و با هدف تحت تاثیر قرار دادن تحولات اخیر خاورمیانه صورت گرفته است.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
پژوهش حاضر حاصل بررسی مهم‌ترین یافته‌های چهار گزارش جدید منتشره در آمریکاست که به ابعاد مختلف اسلام‌هراسی، نهادها و افراد فعال در این امر و همچنین نوع نگاه جامعه مسلمان آمریکا به خود و جایگاه خویش در این کشور پرداخته است. متن پس از بررسی نکات محوری این گزارش‌ها و همچنین داشتن نیم‌نگاهی به وضعیت و موقعیت اسلام‌ستیزی در اروپا، به بررسی تاریخی ـ تحلیلی عوامل تشدیدکننده اسلام‌هراسی در غرب پرداخته و اهداف پنهان و آشکار رواج هراس از اسلام را نیز به بررسی می‌نشیند. آسیب‌شناسی وضعیت کنونی مسلمانان و آینده روند فعلی اسلام‌هراسی، بخش پایانی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ اسلام‌ستیزی - ایالات متحده
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در اين نوشتار تلاش شده است تا با استناد به شش پژوهش مهم، ديدگاه‌هاي منتقدان اسلام‌هراسي مورد نقد، بررسي و واكاوي قرار گيرد و صحت‌وسقم ادعاي آنها ارزيابي و تحليل شود. سوال اصلي پژوهش اين است که منتقدان وجود اسلام‌هراسي رسانه‌اي در غرب، براي اثبات مدعاي خود به چه شواهدي استناد کرده‌اند؟ روش پژوهش در مقام گردآوري، اسنادي و استنادي (بررسي منابع و گزارشات رسانه‌اي) و در مقام ارزيابي و داوري، تحليلي و انتقادي است. نتيجه آنكه تقريباً هيچ‌يك از پژوهش‌ها به‌طور قطع وجود «اسلام‌هراسي رسانه‌اي» را رد نكرده‌اند، بلكه تنها بخش‌هايي از ادعاي مذكور را مردود دانسته‌اند.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ تبلیغات ضداسلامی
دوفصلنامه قدرت نرم

جستجو درون متن این مدرک
درحالی‌که قلمروسازی، کوشش جمعی یا فردی انسان برای اعمال نظارت انحصاری بر بخش مشخصی از فضای فیزیکی است، قلمرو‌سازی گفتمانی اشاره به ساخت گفتمان‌های مسلط توسط افراد یا گروه‌ها فراتر از فضای فیزیکی است. هدف از نوشتار حاضر تبیین رویکرد گفتمان ‌ضدشیعی محور «غربی- عربی» در خاورمیانه به‌طور عام و به‌طور خاص توضیح چرایی، دلایل و ادامۀ این گفتمان‌ در قالب مخالفت با محور مقاومت در بحران سوریه است. تحولات به‌وقوع پیوسته در خاورمیانه طی دو دهۀ اخیر ‌موجبات قدرت‌یابی ‌شیعیان در قالب‌های مختلف فردی و حزبی شده است و جایگاه ‌شیعیان را در خاورمیانه بیش از این مستحکم و تثبیت کرده است.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ شیعه
فصلنامه بین‌المللی ژئوپلتیک

جستجو درون متن این مدرک
۵. سیاسه إسرائیل تجاه الأقصی ، ارديبهشت ۱۳۹۵
سیاست رژیم صهیونیستی درقبال مسجد الاقصی
در سه دهة گذشته، دگرگونی‌های مهمی در رویکرد حکومت و جامعة رژیم سهیونیستی نسبت به مسائل مربوط به مسجد الاقصی، ازجمله ورود یهودیان به آن، اقامة نماز در این مسجد و ساخت‌وساز معبد سوم، اتفاق افتاده‌ است. نوشتار حاضر، پس از مروری بر موضع سنتی آیین یهودیت دربارة ورود به مسجد الاقصی، بررسی کرده که این نگرش در طول زمان چگونه در جریان‌های مذهبی یهودیت و صهیونیسم سکولار تغییر کرده است. همچنین، نویسنده گزارشی از تلاش‌های گروه‌های تروریستی یهودی برای تخریب مسجد الاقصی و قبه الصخره ارائه کرده و شرح داده است که چگونه جنبش‌ها و گروه‌های یهودی شکل‌گرفته در رژیم صهیونیستی از میانه‌های دهة هشتاد میلادی به‌دنبال ساخت معبد سوم، تخریب مسجد الاقصی و حذف نشانه‌ها و نمادهای اسلامی در اطراف این مسجد بوده‌اند.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ صهیونیستها؛
المرکز العربی للأبحاث و دراسه السیاسات

جستجو درون متن این مدرک
حملۀ تروریستی به دفتر هفته‌نامۀ شارلی ابدو، مجلۀ فکاهی چپگرای فرانسوی در ژانویه سال 2015، موجی از تحلیل‌ها پیرامون علل، ابعاد و پیامدهای این حادثه را برانگیخت. به باور نویسنده، دولت فرانسه با برگزاری مراسم راهپیمایی جمهوریت که برای محکوم کردن این حادثه تروریستی و نمایش همبستگی نخبگان سیاسی فرانسه و نیز ابراز همدردی مقامات رسمی کشورها تدارک داده شده بود، تلاش کرد ضمن به دست گرفتن محوریت مبارزه با تروریسم بین‌الملل، درصدد تطهیر رژیم صهیونیستی برآید و درعین‌حال توجه جامعۀ جهانی را به یهودی‌ستیزی علاوه‌بر اسلام‌هراسی جلب کند.
موضوعات: فرانسه - سیاست خارجی؛ اسلام‌ستیزی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
پدیدۀ شارلی ابدو و اهانت‌های آن نه نخستین و نه آخرین حرکت تعرض به مقدسات اسلامی و دیگر ادیان الهی بوده و خواهد بود و این اقدامات را باید در چارچوب طرح‌های اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی بررسی و تحلیل کرد. به باور نویسنده، سوء‌استفاده از جهل افکار عمومی و ناآگاهی عمومی نسبت به آموزه‌های ناب اسلامی و خلاصه کردن اسلام در تصویر ارائه‌شده در رسانه‌ها یا اقدامات تروریستی و افراطی برخی گروه‌های مدعی مسلمانی که در مورد بانیان، آمران، حامیان و عاملان تشکیل آنها ابهامات فراوان وجود دارد، بستر را برای جریان‌های اسلام‌هراسانه فراهم کرده است. در چنین شرایطی ارتباط با افکار عمومی غرب و به‌ویژه اروپا و انعکاس بخشی از واقعیات و جهت دادن آنها در مسیر کشف حقیقت بسیار مهم است.
موضوعات: اسلام‌ستیزی؛ اروپا - سیاست خارجی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۸. بولتن ویژه: اسلام‌هراسی در اروپا «مطالعه موردی پنج کشور هدف» ، مهر ۱۳۹۱
Choice and Prejudice Discrimination Against Muslims In Europe
بولتن حاضر پژوهشی است که در آوریل سال ۲۰۱۲ توسط سازمان عفو بین‌الملل درخصوص تبعیض علیه مسلمانان ساکن اروپا و بررسی ابعاد مختلف اسلام‌هراسی در این قاره به انجام رسیده است. این نوشتار، حاصل نظرسنجی صورت‌گرفته از چندین کشور اروپایی است و نمونه‌هایی که از تبعیض و محدودیت‌های غیرقانونی علیه آزادی بیان و مذهب در این گزارش آمده، براساس تحقیقات میدانی سازمان عفو بین‌الملل از پنج کشور اروپایی یعنی اسپانیا، بلژیک، فرانسه، سوئیس، و هلند است. این کشورها براساس روندهای مشاهده‌شده و سوابق جمع‌آوری‌شده توسط سازمان فوق و در چهارچوب مسائل تحت پوشش این گزارش انتخاب شده‌اند.
موضوعات: اسلام‌ستیزی – اروپا؛ مسلمانان – اروپا؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
رسانه‌ها و دولت‌های غربی بعد از پایان جنگ سرد تلاش کرده‌اند تا فرهنگ هراس از کشورها و گروه‌های اسلام‌گرا را به عنوان بزرگ‌ترین خطر برای صلح جهانی در ذهن افکار عمومی جهانی تثبیت کنند. به همین منظور، آنها تلاش کرده‌اند از طریق مطبوعات، رسانه‌های تصویری، بازی‌های رایانه‌ای تصویری در جهت هژمونیک کردن پیوند میان اسلام و تروریسم در جهان غرب به بازار روانه کنند. همچنین رسانه‌های غربی از تبلیغات تجاری به زشت‌ترین و ناپسندترین وجهی علیه اعراب مسلمان بهره‌برداری می‌کنند و آنها را انسان‌هایی بی‌تمدن جلوه می‌دهند.
موضوعات: اسلام و غرب؛ اسلام‌ستیزی
ماهنامه علمی - تحلیلی روابط فرهنگی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گفت‌وگویی است با حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری، رئیس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ، پیرامون تبلیغ مبلغان ایرانی در کشورهای خارجی به خصوص اروپا و نگرش اروپا به دین اسلام و مسئله اسلام‌ستیزی در غرب. وی گفت: چالش بین اسلام و غرب جای نگرانی دارد و اگر این چالش‌ها به نحوی حل نشود، نطریه هانتینگتون و جنگ تمدن‌ها به وجود خواهد آمد.
موضوعات: اسلام و غرب؛ اسلام‌ستیزی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳