نتیجه جستجو ( ۳۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
۱. معرفی کتاب درک مناقشه ترکی ارمنی در خصوص رویدادهای سال 1915 ، شهريور ۱۳۹۴
Understanding the Turkish - Amenian Controversy Over 1915
این نوشتار به بررسی و معرفی کتاب "درک مناقشه ترکی ارمنی" پرداخته است. مسئلۀ مناقشۀ ترک‌ها و ارمنی‌ها به تغییر مکان ارمنیان تحت نفوذ امپراطوری عثمانی در سال 1915 باز می‌گردد و در روابط ترکیه و ارمنستان همواره مناقشه‌آمیزترین موضوع بوده است. کتاب حاضر از هفت بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، تعریفی حقوقی از نسل‌کشی ارائه شده است. سپس در بخش‌های بعدی با بررسی حقایق تاریخی، به موقعیت و جایگاه جامعۀ ارمنی در امپراطوری عثمانی پرداخته و این نکته را بررسی کرده است که آیا در دوره‌های همجوار با واقعۀ تاریخی 1915، نوعی گفتمان ضدارمنی در امپراطوری عثمانی وجود داشته است یا خیر؟
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
Beta

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که بزرگ‌ترین بی‌عدالتی که هم بر تاریخ و هم بر دو ملت ترک و ارمنی وارد شده، کنار گذاشتن سده‌های شکوهمند تاریخ مشترک آنها و آغاز تاریخ با رویدادهایی دردناک مانند جنگ، نزاع یا بازسازی سده‌های پیشین با قرار دادن رویدادهای رنج‌آور در مرکز همۀ امور است. وی بر این باور است که اگر نخبگان و سیاستمداران نقش خود را برای چیرگی بر سدهای روانشناختی در هر دو سو و «حافظۀ بی‌طرف» ایجاد کنند، ما می‌توانیم انتظار عصر جدید و اساسی‌تری از صلح را داشته باشیم.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
سال 1915 میلادی هرگز از ذهن تاریخی ارامنه و ترکیه فراموش نخواهد شد؛ سالی که مبنای رنج مردمانی شد که شمار زیادی از هم‌کیشانشان قربانی کینۀ زمامداران عثمانی در واپسین سال‌های حیات آن امپراتوری شدند یا در قهر طبیعتی گرفتار آمدند که در آن در جست‌و‌جوی رهایی بودند. نویسنده بر این باور است که این واقعۀ تاریخی همواره و همیشه بر روابط ترکیه و ارمنستان سایه‌ای سنگین می‌افکند و سخن گفتن از عادی‌سازی روابط آنکارا - ایروان پیش از هرگونه گشایشی در پروندۀ قتل‌عام ارامنه، بدون نتیجه است.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۴. Armenian-Turkish Relations ، آذر ۱۳۸۸
روابط ترکیه با ارمنستان
متن حاضر یازدهمین شماره نشریه گزیده تحلیلی قفقاز است که در نوامبر 2009 منتشر شده است در این شماره سه مقاله، همراه با وقایع‌نگاری تحولات میان دو کشور ارمنستان و ترکیه از اکتبر تا نوامبر سال 2009 آورده شده است. در این مقالات اشاره شده است که تحت چه شرایطی امضای توافقنامه میان ترکیه و ارمنستان در روز 10 اکتبر 2009 می‌تواند منجربه بهبود روابط و ثبات در منطقه شود. در همین‌حال پیامدهای بهبود روابط دو کشور برای آذربایجان و منازعه قره‌باغ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
/ Center for Security Studies

جستجو درون متن این مدرک
نزدیکی دو کشور ارمنستان و ترکیه، جدا از اهداف و منافع آنها برای همکاری نزدیک‌تر با یکدیگر پیامدهای قابل توجهی برای بازیگران منطقه قفقاز جنوبی به‌ویژه ایران و روسیه دارد. دگرگون شدن آرایش و دسته‌بندی‌های سیاسی در منطقه پرتنش قفقاز جنوبی یکی از مهم‌ترین این تاثیرات است که بازتاب‌هایی در دیگر عرصه‌ها مانندعرصه اقتصادی خواهد داشت. به‌هم خوردن آرایش سیاسی قفقاز، تامین‌کننده منافع بعضی کشورها و به زیان گروه دیگری از کشورها خواهد بود. در این نوشتار پیامدها و دلایل همکاری نزدیک‌تر ارمنستان و ترکیه با توجه به حضور بازیگران گوناگون در این منطقه و منافع متعارض آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
موضوعات: ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
روابط ارمنستان و ترکیه از زمان استقلال ارمنستان تا کنون به دلایل گوناگون چون نسل‌کشی ارامنه در دوران عثمانی و جنگ ناگورنو ـ قره‌باغ و جانبداری ترکیه از باکو تا سال گذشته میلادی همواره روابطی پرتنش به‌شمار آمده است. از سال گذشته نشانه‌های مثبتی از بهبود روابط میان دو کشور دیده شده که مطمئنا درصورت ادامه در آینده پیامدهای سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای این دو کشور و کشورها و مناطق پیرامونی آنها دربر خواهد داشت. این نوشتار افزون بر دلایل بهبود و عادی‌سازی روابط دو کشور ارمنستان و ترکیه به نقش دغدغه‌ها و منافع دیگر بازیگران درگیر و ذی‌نفع در این ارتباط توجه داشته است.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی- ترکیه
bertesmann-stiftung/ ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده در متن حاضر به تحلیل توافقنامه عادی‌سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان می‌پردازد. بر اساس این موافقتنامه براساس این توافقنامه ارمنستان با به‌رسمیت شناختن تمامیت ارضی و مرزهای ترکیه از ادعای ارضی نسبت به همسایه غربی خود دست می‌کشد و درزمینه ادعای نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها در سال ۱۹۱۵ نیز با تشکیل کمیسیون بررسی‌های تاریخی که در سال ۲۰۰۵ ازسوی اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پیشنهاد شده بود، موافقت کرده است که دولت ترکیه این دو مورد را به‌نفع خود می‌داند؛ ولی در خصوص قره‌باغ و اراضی اشغال‌شده جمهوری آذربایجان توسط ارامنه، در این پروتکل‌ها، سخنی به‌میان نیامده است و دولت ارمنستان موضوع مناقشه قره‌باغ را با توافقنامه عادی‌سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان غیرمرتبط می‌داند
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، به‌هنجارسازی و مصالحه را می‌توان برای ترکیه و ارمنستان دو روی یک سکه تلقی کرد. یکی از پیشرفت‌های این جریان، باز کردن مرزهای بین‌المللی و برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور بوده است. به نظر نمی‌رسد که پیشرفت‌های معنادار در آیندۀ نزدیک در سطح بین دولتی محتمل باشند؛ مسائلی که امسال بیشترین میزان حساسیت‌های سیاسی را در طول آیین یادبود حادثۀ 1915 ارمنستان - ترکیه به خود اختصاص داد. باوجوداین، به باور نگارندگان، گونه‌ای از عادی‌سازی غیر‌رسمی درحال رخداد است. در جوامع ترکی و ارمنی این «برطرف شدن کدورت‌ها» درحال گسترش بوده و به نظر می‌رسد که به تایید هر دو حکومت رسیده باشد.
موضوعات: ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۹. Armenia’s Future, Relations with Turkey, and the Karabagh Conflict ، شهريور ۱۳۹۷
آیندۀ ارمنستان، روابط با ترکیه و درگیری قره‌باغ
نوشتار حاضر یکی از آخرین آثار درخصوص آیندۀ ژئوپلیتیکی ارمنستان و درگیری‌های این کشور در بافتار منطقه‌ای است که منبعی مهم برای رهگیری موضوعات، مسائل، و بحث‌های موجود درخصوص سیاست ارمنی در سه دهۀ گذشته محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد نشان دهد چگونه ارامنه، برای خود منافعی ملی تعریف کردند و به سیاست خارجی کشور شکل داده‌اند. این کتاب با پرداختن به آثار لوان ترپطروسیان، یکی از مشاهیر ارامنه، مروری بر مهم‌ترین فرازها از بحث‌ مربوط به میراث نسل‌کُشی 1915، دیاسپورایی پرجمعیت ارمنی در سطح جهان، و روابط پُر فراز و نشیب این کشور با ترکیه و آذربایجان دارد، و نویسنده کوشیده است تصویری خوشبینانه از آیندۀ این کشور ارائه دهد.
موضوعات: ارمنستان - سیاست خارجی؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه ؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
منازعۀ ترکیه و ارمنستان فراتر از موضوعات مورد اختلاف دو کشور، منازعه‌ای است که به سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته و در پیچیده‌تر کردن فرایند حل منازعۀ دو کشور تأثیر قابل‌توجهی داشته است. باتوجه به مسائل و موضوعات مورد اختلاف دو کشور، به‌نظر می‌رسد که منازعۀ ترکیه و ارمنستان هیچ‌گونه راه‌حل سیاسی ندارد و در چهارچوب هیچ‌یک از راهکارها و رویکردهای حل منازعات بین‌المللی و مدیریت بحران‌ها قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی تجربۀ حل منازعات بین‌المللی نشان می‌دهد که تغییر در رویکرد حل سیاسی منازعه و دگرگونی در هریک از سطوح منازعه به نتایج قابل‌توجهی برای دو کشور منجر خواهد شد.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه؛
فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴