نتیجه جستجو ( ۵۶۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۷ صفحه
۱. ?Is there hope for eu foreign policy ، آذر ۱۳۹۶
آیا امیدی به سیاست خارجی اتحادیه اروپا است؟
به باور نویسنده، درحالیکه اصلاحات سیاست خارجی در معاهده لیسبون مکانیزم سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا را بهبود بخشید، اما در ده سال گذشته جایگاه بین‌المللی این اتحادیه ( از زمان امضاء این معاهده) تضعیف شده است؛ که نتایج آن: رهبری غیرمؤثر، ترتیبات نهادی ناکارآمد، گرایش کشورهای بزرگ‌تر به اولویت بخشیدن به سیاست خارجی ملی خود و عادت برخی از کشورهای کوچک‌تر به عدم شرکت در اقدامات جمعی است. نوشتار حاضر به بررسی چالش‌های پیش‌روی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و چگونگی مواجهه با این چالش‌ها پرداخته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
Carnegie Endowment for International Peace

جستجو درون متن این مدرک
۲. The Eu Neighbours 1995-2015: Shades Of Grey ، دي ۱۳۹۴
همسایگی اتحادیه اروپا از 1995 تا 2015: سایه های خاکستری
نوشتار حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که همسایگی اروپا یعنی کشورها و مناطق پیرامون آن، تا چه حد و به چه نحوی تغییر کرده‌اند و براساس این تغییرات، باید چگونه سیاست همسایگی اتحادیۀ اروپا را متحول ساخت و چه راهبردی را در پیش گرفت؟ علاوه بر این تلاش شده تا روندهای اصلی و جامع‌تر در همسایگی اروپا با بهره‌گیری از شاخص‌های تطبیقی مشخص شوند و در این راه بیش از سیاست همسایگی بر روی خود مناطق و پویایی‌های آنها تمرکز صورت گرفته است. ماحصل ارزیابی این تحولات و پیشران‌های آنها این بوده تا نویسندگان توصیه‌هایی برای بهبود سیاست اتحادیۀ اروپا در این زمینه داشته باشند.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
EU Institute for Security Studies

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار چالش‌های ساختاری موجود بر سر راه تحقق سیاست خارجی اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. پایان جنگ سرد و کاهش نقش‌آفرینی آمریکا، نبود یک سازوکار واحد، نبود یک بینش راهبردی و نحوه تعامل با ناتو از موضوعات مورد بحث در این نوشتار است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
کتاب مجله سیاست خارجی و امور بین‌الملل دیپلماتیک خراسان

جستجو درون متن این مدرک
۴. : The European External Action Service and Public Diplomacy ، مهر ۱۳۹۲
سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیپلماسی عمومی
نوشتار حاضر بر روی نقش سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دیپلماسی عمومی این اتحادیه متمرکز شده است. به دنبال تغییرات ساختاری در داخل اتحادیه اروپا بعد از معاهده لیسبون و پیدایش سرویس مذکور به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه در زمینه سیاست خارجی، این امکان ایجاد شده که اتحادیه بتواند با انسجام، تاثیر و وضوح بیشتری به ایفای نقش در عرصه خارجی بپردازد و این امر تاثیر مستقیمی بر افزایش کارامدی دیپلماسی عمومی اتحادیه اروپا خواهد داشت. نویسنده بعد از بررسی ابعاد سازمانی تغییرات مذکور در ارتباط با دیپلماسی عمومی، به چالش‌های پیش‌روی اتحادیه در زمینه سیاست عمومی نشئت گرفته از معاهده لیسبون یا از دیگر سازمان‌های اتحادیه و یا چالش‌های دارای ماهیت ملی پرداخته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael

جستجو درون متن این مدرک
۵. The End of the (Southern) Neighborhood ، ارديبهشت ۱۳۹۲
پایان سیاست همسایگی (جنوب) اتحادیه اروپا
به باور نویسنده، دوره سیاست همسایگی اروپا که مبتنی بر هژمونی منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌شرطی برای پیشبرد سیاست‌های اروپا بوده به سر آمده است. به باور وی سیاست قدیمی اروپا مبتنی بر استفاده از اهرم‌ها برای کسب نفوذ و مزایا در همسایگی خود و مدنظر قرار دادن همسایگی به‌عنوان حلقه‌ای از دوستان یا کشورهای قمر دیگر کاربرد ندارد. اگر در دهه گذشته مستبدان منطقه به الزامات اروپا تن می‌دادند برای آن بود که بقای خود را تضمین کنند، اما در حال حاضر مردم کشورهای همسایه کاملا آگاه شده‌اند و خواست آنها اصلاحات است. آنها معتقد به همکاری‌های بین‌المللی مشروط هستند و از دخالت خارجی هراس دارند. نویسنده با در نظر گرفتن این دلایل توصیه کرده تا اتحادیه اروپا تغیراتی اساسی در سیاست همسایگی خود به‌وجود آورد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
/ the European Institute of the Mediterranean

جستجو درون متن این مدرک
۶. The Big Three in EU foreign policy ، تير ۱۳۹۱
سه کشور بزرگ در سیاست خارجی اتحادیه اروپا
به گفته نویسنده برای یک ناظر خارجی، اتحادیه اروپا به‌مثابه بلوکی متشکل از 27 کشور است که با هم مسائل را بررسی کرده و با اتفاق‌آرا تصمیم‌گیری کرده‌اند، اما در پس پرده این‌طور نیست و طی یک توافق نانوشته این قدرت‌های بزرگ و دارای منابع بیشتر هستند که رهبری اتحادیه را در دست دارند که مهم‌ترین آنها سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس هستند. نویسنده در پایان راه‌حل‌هایی را برای همکاری هرچه بیشتر این سه کشور در عرصه اتحادیه اروپا و تقویت این نهاد مطرح کرده است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
کارنگی اروپا

جستجو درون متن این مدرک
۷. European Foreign Policy Scorecard 2012 ، دي ۱۳۹۰
عملکرد سیاست خارجی اروپا 2012
نوشتار حاضر به بررسی عملکرد اروپا در زمینه دستیابی به اهداف و گسترش ارزش‌های خود در دنیا در سال 2011 پرداخته است. اساس این ارزیابی مبتنی بر عملکرد کلی اتحادیه اروپا و تمام اعضای آن در این زمینه است تا بررسی عملکرد تک تک اعضا به همین خاطر بیشتر بر روی سیاست‌ها و نتایج آنها تمرکز شده تا پیشرفت‌ها و روندهای سازمانی. بر این اساس در این بررسی سه شاخصه منابع، نتایج و اتحاد مورد سنجش قرار گرفته و نتایج بر اساس امتیاز این شاخص‌ها تحلیل شده و عملکرد اتحادیه اروپا به شکل کمی ارزیابی شده است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
The European Council on Foreign Relations (ECFR)

جستجو درون متن این مدرک
۸. Challenges for European Foreign Policy in 2012; What kind of geo-economic Europe ، آذر ۱۳۹۰
چالش‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال 2012؛ اروپا چه نوع قدرت ژئواکونومیکی خواهد بود؟
مجموعه پیش رو با مقالات متعدد در زمینه ژئواکونومی در مناطق مختلف دنیا تلاشی است در راستای رسیدن به خط مشی مشترک برای اتحادیه اروپا در زمینه ژئواکونومی و تبدیل شدن به قدرتی ژئواکونومیک در دنیا. در این چهارچوب از افریقا گرفته تا خزر و خاورمیانه و آسیا در قالب مقالات مستقل از بعد ژئواکونومی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و سیاست های کشورهای مهم اروپا در این زمینه بحث و بررسی شده است. از نگاه نویسندگان مقالات کتاب، اتحادیه اروپا در زمینه ژئواکونومی موفق نبوده و اعضای مهم آن بیشتر یر روی منافع کوتاه‌مدت و نه یک جهتگیری منسجم و هماهنگ در سطح اتحادیه متمرکز شده‌اند.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
FRIDE

جستجو درون متن این مدرک
۹. Turning Presence into Power: Lessons From The Eastern Neighbourhood ، خرداد ۱۳۹۰
تبدیل حضور به قدرت: درس‌هایی از سیاست همسایگی شرقی
از زمان آغاز به کار سیاست همسایگی اروپا (ENP) در سال 2003، اتحادیه اروپا به بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورهای شرق اروپا تبدیل شده و طیف گسترده‌ای از اقدامات نظیر تسهیل ویزا، گفت‌وگوهای تجارت آزاد و غیره صورت گرفته است. بااین‌وجود، اتحادیه اروپا نتوانسته در تحولات سیاسی منطقه تاثیر گذار باشد و به غیر از مولداوی، سیر تحولات در همسایگی شرقی مطابق اهداف سیاست همسایگی نبوده است. به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین موانع دستیابی به اهداف سیاست همسایگی، ظهور جهان چندقطبی، تعهد محدود اتحادیه اروپا به همسایگان شرقی و در نهایت وجود رژیم‌های استبدادی و شبه‌استبدادی در منطقه باشد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
European Council on Foreign Relations

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. EU and Its Southern Neighbours: New Challenges for the European Neighbourhood Policy ، خرداد ۱۳۹۰
اتحادیه اروپا و همسایگان جنوبی‌اش: چالش‌های جدید فراروی سیاست همسایگی اروپا
تغییرات غیرمنتظره سیاسی ـ اجتماعی در شمال آفریقا و خاورمیانه، بازنگری در رهیافت اروپا نسبت به همسایگان جنوبی‌اش را ضروری ساخته است. وضعیت کنونی فرصت‌های چشمگیری را در این زمینه فراهم ساخته و اروپا باید از این فرصت‌ها بهره گیرد. این درحالی است که در داخل اتحادیه و بین اعضا قرار است بحثی درباره سیاست آتی اتحادیه در قبال همسایگان جنوبی انجام شود. این بحث با بررسی مجدد سیاست همسایگی اروپا توسط نماینده عالی سیاست خارجی همزمان شده و اتحادیه می‌تواند از توصیه‌های آن و نتایج بحث مذکور برای رسیدن به یک سیاست جدید که بین همسایگان جنوبی و شرقی توازن برقرار سازد، بهره گیرد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
/ THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۷