نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
روسیه دارای تاریخی طولانی تعامل با قاره آفریقاست که به قرون وسطی برمی‌گردد. شوروی پس از استقلال کشورهای این قاره با اهداف ایدئولوژیکی به برقراری روابط با آنان پرداخت و در راستای تعارض با ایدئولوژی غرب به رقابت با ایالات متحده پرداخت که حاصل آن بلوک‌بندی کشورهای این قاره بود. در پایان دهه 1990 سیاست نگاه به شرق و همکاری با تمام جهان در سند راهبردی روسیه تعریف گردید و نگاه به آفریقا رو به افزایش گذاشت به‌طوری‌که در چند سال اخیر قراردادهای زیادی بین روسیه و کشورهای آفریقایی به امضا رسیده است. نگاه جدید روسیه حاکی از آن است که دیگر نگاه ایدئولوژیکی جنگ سرد بر سیاست این کشور حاکم نیست و بیشتر این سیاست معطوف به منافع ملی و گسترش تجارت می‌باشد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
سفر دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه، به چهار کشور آفریقایی (مصر، نیجریه، نامیبیا و آنگولا) و امضای اسنادی مهم در این سفر به خصوص در زمینه اقتصادی و حوزه انرژی تحولی مهم در سیاست خارجی روسیه است. علاوه بر حوزه انرژی، گسترش تعاملات روسیه با این چهار کشور در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز مورد نظر هیئت روس است. که از آن جمله می‌توان به تقویت همکاری‌ها در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد. جدای از اهداف اقتصادی این سفر اهداف سیاسی را نیز دنبال می‌کرد؛ از جمله تلاش آرام ولی هدفمند روسیه برای استفاده از شکست‌های آمریکا در عرصه خارجی و افت قابل تامل پرستیژ آن در عرصه بین‌الملل.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط اقتصادی - آفریقا؛ آفریقا - روابط اقتصادی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا -روابط خارجی - روسیه فدراتیو
ایراس

جستجو درون متن این مدرک
۳. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ فرهنگ - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. Россия, Турция и Иран на пути к новому балансу сил ، دي ۱۳۹۳
روسیه، ترکیه و ایران در راه توازن جدید قوا
نویسنده در ابتدا به قصد اردوغان برای سفر به ایران و برخی کشورهای آفریقایی در ژانویه اشاره کرده و بر این باور است که برنامة ترکیه برای حضور در آفریقا پدیدة جدیدی است. در ادامه به ایران پرداخته و از آن به عنوان همسایة تاریخی و رقیب ترکیه نام برده و خاطرنشان کرده ایران با توجه به همگرایی ترکیه با اتحادیة اروپا و نیز رژیم سکولار و دکترین نئوعثمانسیم این کشور، همواره با بی‌اعتمادی به ترکیه نگریسته است. به باور وی، در بحران سوریه، تهران با مسکو در یک جبهه قرار گرفت و خطر تقابل جدی ترکیه با روسیه و ایران شکل گرفت، اما وقتی آمریکا از «کارت کرد» در عراق و سوریه و حتی ترکیه استفاده کرد و ترکیه را مجبور کرد تا اجازه دهد نیروهای مسلح پیشمرگه کرد از خاک این کشور به سوریه تردد کنند، ترکیه احساس خطر کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ترکیه؛
خبرگزاری رگنوم ( regnum.ru

جستجو درون متن این مدرک