نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. بولتن ویژه: نگاهي به رقابت‌ قدرت‌هاي بزرگ در آفريقا ، بهمن ۱۳۹۲
The Great Power Struggle for Africa: The Crisis in Mali
طي سال‌هاي اخير، بحران‌هاي تروريستي و منازعات گوناگون در آفريقا با افزايش غيرقابل انكاري روبه‌رو بوده‌ است. از سوي ديگر، حضور قدرت‌هاي بزرگ جهاني در اين قاره به بهانه رفع اين مشكلات، نه‌تنها موثر ارزيابي نمي‌شود، بلكه موجب شده است تا خاك اين كشورها به عرصه تاخت‌وتاز و رقابت آنها با يكديگر بدل شود. در نوشتار حاضر كوشش ‌شده تا راه‌حل مداخله‌جويانه فرانسه در قبال بحران در كشور مالي كه به بهانه كمك به دولت اين كشور در برقراري نظم و امنيت صورت پذيرفته است، در قابي گسترده‌تر و با توجه به كشاكش ميان قدرت‌هاي سنتي و جديد در آفريقا مورد بررسي قرار گيرد. به ديگر سخن، اين مطالعه دلايل پشت‌پرده كمك قدرت‌هايي چون چين، آمريكا، فرانسه و برزيل را به نمايش گذاشته است.
موضوعات: آفریقا – استعمار؛ آفریقا – تاریخ – دخالت خارجی؛ آفریقا – بازرگانی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
گر چه مقاله حاضر ریشه بیماریهای اقتصادی،‌سیاسی ، اجتماعی و فرهنگیآفریقا را ناشی از دوره استعمار اروپاییان می‌داند ، لیکن می‌خواهد ثابت کند که کشورهای آفریقایی در دوران استقلال و تدوین قانون اساسی مناسب کوتاهی کرده‌اند. این مجموعه قوانین توسط اقلیت به اکثریت تحمیل شده‌اند. در دوران پس از استقلال نیز تعدیل رژیمهای ملی کافی نبوده و رابطه تبعیض‌آمیز بین اقلیت و اکثریت همچنان برقرار است.مردم آفریقا همچنان از فقر، بدبختی و بیماریها و نهادینه شدن نابرابری رنج می‌برند . این محرومیتها و نابرابریها به اختلافات و تضادهای موجود در جامعه آفریقا دامن خواهد زد.حل و فصل مسالمت‌آمیز این اختلافات تجدید نظر در قوانین اساسی این کشورها و محو قواعد بردگی مدرن را اجتناب ناپذیر می‌کند
موضوعات: آفریقا - سیاست و حکومت؛ دولت ملی؛ آفریقا - استعمار؛ سازمانهای بین‌المللی - آفریقا؛ سازمان ملل متحد - آفریقا؛ قانون اساسی؛ آفریقا - اوضاع اقتصادی
مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
۳. سفيد خوب، سياه بد ، تير ۱۳۸۹
بسياري از كشورهاي تحت سلطه مستقيم استعمارگران در دوران استعمار كه اكثراً در آفريقا متمركز بوده اند، شرايطي را رقم زده‌اند كه كشورهاي غربي استعمارگر را در جايگاهي متمايز قرار داده است. وجود زيرساختهاي ضعيف در حيطه‌هاي اقتصادي و سياسي، الگوهاي حاكم فرهنگي مستعد انحصارگرايي و ناتواني وجه مشخصه زيمباوه است. رابرت موگابه با بسط خفقان سياسي دراین کشور اين فرصت را براي بازيگران مطرح غربي فراهم آورده است كه از موضع اخلاقي به چالش سياست‌هاي شكست خورده او بپردازند.
موضوعات: آفریقا - سیاست و حکومت؛ استعمار؛ اروپا - سیاست خارجی
سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
۴. The French Desire for Uranium and Its Effects ، ارديبهشت ۱۳۷۹
علاقه فرانسه به اورانیوم و تاثیر آن بر سیاست خارجی فرانسه در آفریقا
فرانسه برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای خود و برنامه سلاح‌های اتمی، به جای تهیه آن از بازارهای جهانی اورانیوم که در اختیار کانادا و استرالیا قرار دارد، به مستعمرات سابق خود در آفریقا (گابن و نیجر) اتکا دارد. زیرا کانادا و استرالیا زیر نفوذ آمریکا قرار دارند و لذا منبع مطمئنی به شمار نمی‌آیند. در این تحقیق پس از بررسی سوابق استعمارگری فرانسه در آفریقا، مداخلات این کشور در این قاره برای استمرار نفوذ مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: استعمار فرانسه؛ فرانسه - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - فرانسه؛ آفریقا - سیاست و حکومت - دخالت فرانسه
Program in Arms Control, Disarmament, and International Security

جستجو درون متن این مدرک