نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Follow the Guidance of Xi Jinping Thought On Socialism with Chinese Characteristics for A New Era to Break New Ground in China’s Foreign Relations ، خرداد ۱۳۹۷
استناد به راهنمایی شی جینپینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید و ایجاد زمینه‌های نو در روابط خارجی چین
نوشتار حاضر، تلاشی است برای توضیح رویکرد «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» که در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) به عنوان یک نوآوری مهم توسط این حزب مطرح شده است. نویسنده در خلال مقاله خود تلاش کرده اهمیت تطابق مارکسیسم را در بافتار چینی آن نشان دهد و این سازگاری را به‌عنوان دستاورد مهم چین و حزب کمونیست معرفی کند. نوشتار حاضر، جهان چشم‌انداز روشن سوسیالیسم را با ویژگی‌های چین نشان داده و اهمیت جهانی توسعۀ چین و تأثیر چین را برجسته کرده است.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
Chinese People's Institute of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک