نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia ، فروردين ۱۳۹۷
پایان اتحاد نخبگان و ثبات عربستان سعودی
نویسنده این نوشتار ضمن بیان تحولات عربستان سعودی از نوامبر 2017 تاکنون و موج اولیه بازداشت‌ها در این کشور، اعتقاد دارد این اقدامات در جهت مستحکم نمودن سلطه محمد بن سلمان بر این کشور صورت گرفته است. نویسنده دو روایت را در قبال معانی تحکیم قدرت برای آیندۀ این کشور شرح داده است: اول اینکه تحکیم قدرت به منزله در اختیار داشتن قدرت تام برای انجام اصلاحات است. اصلاحات مدنظر وی اصلاحات موسوم به چشم انداز 2030 است که بر طبق نظر کارشناسان می‌تواند تحولات شگرفی را برای این کشور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. روایت دوم نیز اینگونه است که چنگ زدن وی به قدرت و تحکیم آن معطوف به امیال و جاه‌طلبی‌های وی برای سلطه بلامنازع در این کشور است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست و حکومت
The Washington Quarterly

جستجو درون متن این مدرک