نتیجه جستجو ( ۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Return of the Kurdish Question; On the Situation of the Kurds in Iraq, Syria and Turkey ، شهريور ۱۳۹۴
بازگشت مسئلۀ کردی؛ دربارۀ وضعیت کردها در عراق، سوریه و ترکیه
به گفتۀ نویسنده، برای بیش از چند دهه، کردها تهدیدی علیه تمامیت ارضی و ثبات در خاورمیانه بودند، اما امروزه نظام دولت ملت در منطقه، درحال فروپاشی است و تروریسم و بازیگران فروملی درحال تغییر دادن نقشۀ منطقه هستند. این تحولات سبب شده‌ تا تغییری گسترده در نگاه‌ها و مواضع به کردها صورت گیرد و نقش آنها در سیاست منطقه به ‌رسمیت شناخته شود. نویسنده بر این باور است که سیاست اتحادیۀ اروپا درقبال کردها باید تغییر کند و ضمن حمایت مشروط از آنها، به‌دنبال حل مسئلۀ کردی باشد؛ به‌نحوی که به خشونت‌های بیشتر دامن نزند.
موضوعات: کردان - عراق؛ کردان - سوریه؛ کردان - ترکیه؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۲. خیزش سیاست کردی؛ وضعیت کردها درعراق، سوریه و ترکیه ، خرداد ۱۳۹۴
, Der Aufschwwng Kurdischer Politik; Zur Lage der Kurden in Irak, Syrien und der Türkei, SWP.
به باور نویسنده، کردهای ساکن سوریه، عراق، ترکیه و ایران، دهه‌ها به‌عنوان تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشورهای منطقه بوده‌اند و به سبب آن تهدیدی علیه ثبات منطقه‌ای به‌حساب می‌آمدند. دراین‌میان، عامل اصلی تهدید انسجام دولت - ملت‌های منطقه، مناقشات مسلحانه‌ای است که نه بین دو یا چند کشور، بلکه بین یک دولت با بازیگران فروملی مسلح یا بین چندین بازیگر غیردولتی رخ می‌دهد.
موضوعات: کردان - عراق؛ کردان - سوریه؛ کردان - ترکیه
SWP/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. Der Aufschwung kurdischer Politik; Zur Lage der Kurden in Irak, Syrien und der Türkei ، خرداد ۱۳۹۴
خیزش سیاست کردی: دربارۀ وضعیت کردهای در عراق، سوریه و ترکیه
به گفتۀ تدوینگر کتاب، سال‌‌ها گفته می‌شد که کردها به‌عنوان اقلیت نژادی تهدیدکنندۀ ثبات و امنیت کشورهای منطقه خاورمیانه هستند و باید تحرکات آنها کنترل شود، اما امروزه خاورمیانه دچار آشوبی شده که دیگر کردها در آن مایۀ بی‌ثباتی نیستند، بلکه ثبات و وحدت ارضی کشورهایی چون سوریه و عراق از بین رفته و تازه کردها در صف مقدم مبارزه با افراطی‌گری سلفی قرار گرفته‌اند. به باور نویسنده، درحال‌حاضر مسئلۀ کردی در سیاست خاورمیانه اهمیت به‌سزایی یافته و اروپا باید سیاست جدیدی را درقبال آنها در پی گیرد.
موضوعات: کردان - خاورمیانه؛ کردان - عراق؛ کردان - سوریه؛ کردان - ترکیه؛ ؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۴. Überdehnt sich die Bewegung von Fethullah Gülen? Eine türkische Religionsgemeinde als nationaler und internationaler Akteur ، بهمن ۱۳۹۲
آیا جنبش فتح الله گولن در حال گسترش خود است؟ یک انجمن مذهبی ترک در قامت یک بازیگر ملی و بین المللی
به گفته نویسنده جنبش گولن امروزه نه در ترکیه، بلکه در کل دنیا شبکه های آموزشی و رسانه‌ای خود را گسترده و اگرچه به‌عنوان جنبشی اسلامی مطرح است، اما از ارزش‌های غربی نظیر اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی دفاع می‌کند و به‌دنبال تربیت نسلی است که در ظاهر نمایانگر اسلام‌گرایی نیستند و از راه آموزش و اقتصاد به دنبال فتح ترکیه و دنیا است. از دید وی این جنبش علی‌رغم گستره بسیار هم در ترکیه و هم در دنیا ناشناخته باقی مانده و کسی به درستی نمی‌داند که چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نویسنده تلاش کرده تا این جنبش را نخست در بافت داخلی ترکیه و سپس در قامت یک بازیگر بین‌المللی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد و آینده سیاسی آن و تاثیر آن بر آینده سیاسی ترکیه را گمانه‌زنی کند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ جنبشهای اسلامی - ترکیه
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۵. Aussenpolitik und Selbstverstaendnis; Die gesellschaftliche Fundierung von Strategiewechseln in der Tuerkei ، تير ۱۳۹۱
سیاست خارجی و خودانگاره؛ بنیان اجتماعی تغییر استراتژی در ترکیه
به گفته نویسنده در تابستان 2011 اکثر کارشناسان اروپایی از چرخش استراتژیک در سیاست خارجی ترکیه از غرب به سمت شرق صحبت می‌کردند و سیاست آن در قبال ایران و سوریه و مخالفت شدید آن با اسرائیل موجب نگرانی‌های بسیار شد، اما در سال 2012 دقیقا عکس این وضعیت رقم خورد و ترکیه با اقداماتی که انجام داد بار دیگر خود را به متحد وفادار غرب تبدیل کرد. نویسنده در ادامه این سوال را پرسیده که دلیل چنین چرخشی چیست و آیا این چرخش را باید به معنای حل مسائل ترکیه با غرب و در راس آنها اتحادیه اروپا به‌حساب آورد؟ پژوهش پیش‌رو تلاش کرده تا به این پرسش و مسائلی از این دست پاسخ دهد و تغییر استراتژی سیاست خارجی و امنیتی این کشور را تبیین نماید.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - قرن ۲۱م.؛ ترکیه - سیاست و حکومت - قرن ۲۱م.؛ ترکیه - سیاست خارجی؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک