نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Military Balance in a Shattered Levant ، خرداد ۱۳۹۴
توازن نظامی در خاور نزدیکی در هم شکسته
نوشتار حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه رقابت نظامی منطقه‌ای برآشفتگی‌های سیاسی در خاورمیانه تأثیرگذار بوده و چگونه این تنش‌ها با یکدیگر جمع شده و یک الگوی پیچیده نوین از رقابت را ساخته است. دراین‌میان، جنگ داخلی در سوریه به‌طور خاص گرایشات بلندمدت در منطقۀ خاور نزدیک را هم در حوزۀ نیروهای متعارف منطقه‌ای و هم نیروهای نامتقارن پیچیده کرده است. این منازعه همچنین آمریکا و ایران را برای یافتن راه‌های جدید برای رقابت به چالش کشیده است. به‌هرحال، نوشتار حاضر توازن نظامی نیروهای متعارف و توازن نامتقارن را در خاور نزدیک و در بین اسرائیل، سوریه، اردن، لبنان و مصر بررسی کرده و تأثیرات بحران سوریه و نقش بازیگرانی مثل ایران، آمریکا و روسیه را مورد توجه قرار داده است.
موضوعات: موازنه قدرت ؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ ؛
CSIS

جستجو درون متن این مدرک
۲. کشمکش در خاور نزدیک: جنگ‌های ژئوپلیتیک و جستجو برای ثبات ، شهريور ۱۳۹۳
The Struggle for the Levant: Geopolitical Battle and the Quest for Stabili
الگوری رقابت مکیان امریکا و ایران بر اثر آشوب‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی و جمعیتی، کشمکش‌های فرقه‌ای و افراط‌گرایی، منازعات قومی و قبیله‌ای در منطقه خاور نزدیک، پیچیده شده است. نوشتار حاضر به ارزیابی رقابت ایران با آمریکا در منطقة خاور نزدیک پرداخته و نشان داده که آمریکا چگونه با سطح روبه‌رشدی از بی‌ثباتی در این منطقه روبه‌رو بوده و این بی‌ثباتی‌ها چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف رقابت این کشور با ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده
CSIS/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. U.S. and Iranian Strategic Competition: The Proxy Clod War in the Levant, Egypt and Jordan ، آبان ۱۳۹۰
رقابت استراتژیک ایران و آمریکا: جنگ سرد وکالتی در خاور نزدیک، مصر و اردن
تلاش ایران برای گسترش نفوذش در منطقه یک جنبه مهم و اصلی رقابت استراتژیک ایران و آمریکا محسوب می‌شود. نزدیک 20 سال بعد از تهاجم اسرائیل به لبنان در سال 1982 و 5 سال بعد از جنگ 2006 اسرائیل با حزب‌الله، آمریکا و متحدانش با واقعیت نفوذ رو به رشد ایران در منطقه و استفاده این کشور از جنگ نامتقارن و وکالتی، در کشمکش هستند. . نوشتار حاضر به‌طور کامل به بررسی رقابت میان ایران و آمریکا در منطقه خاور نزدیک، اردن و مصر پرداخته است در همین راستا منافع دو کشور در این مناطق، توان نامتقارن ایران، حوزه‌های رقابت در سوریه، لبنان، اسرائیل، کرانه باختری و نوارغزه، مصر و اردن مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Center for Strategic and International Studies

جستجو درون متن این مدرک