نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria ، آبان ۱۳۹۴
برهم زدن صفحۀ شطرنج: چشم‌اندازهای مداخلۀ روسیه در امور سوریه
مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد آمریکا در گزارشی 44 صفحه‌ای به بررسی موضوع مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه پرداخته و رویکردها و نقطه‌نظرات هفت متخصص و پژوهشگر را در زمینۀ اهداف روسیه در سوریه و پیامدهای تصمیم این کشور دراین‌خصوص برای سیاست جهانی و منطقه‌ای ارائه داده است. در این گزارش از کارشناسان خواسته شده تا به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ دهند: نخست اینکه روسیه از مداخله در سوریه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دوم اینکه، این تصمیم چه الزامات و پیامدهایی را برای منازعۀ سوریه و در ابعادی گسترده‌تر برای سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه دارد؟
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛
Belfer Center

جستجو درون متن این مدرک