نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Iran and Russia's Uncomfortable Alliance : Their Cooperation In Syria In Context ، شهريور ۱۳۹۵
اتحاد دشوار ایران و روسیه: همکاری در زمینه سوریه
نویسنده به افزایش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در هفته‌های اخیر پرداخته و بر این باور است که روسیه تلاش می‌کند تا سطح تنش میان واشینگتن و تهران را افزایش داده و از عادی‌سازی روابط میان آنان جلوگیری کند، البته تا بدان‌جا که این امر منجربه تقابل و رویارویی جدی میان آ‌نها نشود. نویسنده بر این باور است درصورتی‌که این اتحاد به یک ائتلاف راهبردی با روسیه تبدیل شود، پیامدهای منفی عمیقی برای واشینگتن به همراه خواهد داشت. چراکه ایران و روسیه ازاین‌طریق می‌توانند یک بلوک ضدآمریکایی تشکیل دهند و برای ممانعت از وقوع چنین امری آمریکا باید به ایران نزدیک شود.
موضوعات: ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛
Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۲. Iran's Game in Yemen : Why Tehran Isn't to Blame for the Civil War ، فروردين ۱۳۹۴
بازی ایران در یمن: چرا ایران مقصر جنگ داخلی یمن نیست
نویسنده در مطلبی دربارۀ تحولات یمن، ضمن رد ادعای دخالت ایران در این کشور، حملۀ عربستان سعودی به یمنی‌ها را «اشتباه بزرگ استراتژیک» توصیف کرد. به باور نویسنده، عربستان سعودی برای توجیه اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه خود، درحال مبالغه دربارۀ قدرت ایران در یمن است. نویسنده بر این باور است که ایران علت و دلیل جنگ داخلی یمن نیست و حوثی‌ها هم نیروهای نیابتی ایران نیستند. این آشوب و هرج‌ومرج است که یمن را کنترل می‌کند، نه ایران.
موضوعات: یمن - سیاست و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛ یمن - سیاست و حکومت - دخالت عربستان سعودی؛
Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک