نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Federated Defense in Asia ، دي ۱۳۹۳
دفاع متحد در آسیا
مدت‌هاست که ایالات متحده بر اشتیاق خود برای همکاری با متحدان و شرکاء خود برای تامین چالش‌های امنیتی اصرار دارد. در واقع از نظر آمریکا، بسیاری از چالش‌های امنیتی از تروریسم گرفته تا حملات سایبری را می‌توان با واکنش‌ها و اقدامات چندجانبه مهار نمود. در این میان شاید منطقة آسیا که به‌طور بالقوه می‌تواند تهدیدی برای امنیت و رفاه جهانی در آینده شود، مکان مناسبی برای این همکاری‌ها باشد. نوشتار حاضر به بررسی احتمال یک همکاری دفاعی متحد میان آمریکا و شرکای این کشور در آسیا پرداخته است. نویسندگان در این گزارش به ضرورت به‌کارگیری یک رهیافت متحد در آسیا تاکید و چگونگی کاربرد این رهیافت را در صحنة عمل مورد توجه قرار داده‌اند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط نظامی - آسیا؛ آسیا - روابط نظامی - ایالات متحده؛
CSIS

جستجو درون متن این مدرک