نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Peace without Money, War without Americans: Challenges for European Strategy ، مهر ۱۳۹۲
صلح بدون پول، جنگ بدون آمریکایی‌ها: چالش‌های فراروی راهبرد اروپا
نویسنده تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد که که آیا اروپا بدون آمریکا می‌تواند به یک بازیگر راهبردی مستقل در آینده تبدیل شود؟ به باور وی، درست در زمانی‌که اروپایی‌ها فهمیده‌اند که برای حفظ منافع خود به اقدام قاطع در همسایگی خود نیازمند هستند آمریکا درحال تغییر تمرکز راهبرد خود به سمت آسیا و اقیانوسیه است. این بدان معناست که مستقل بودن در حال تحمیل شدن به اروپایی‌هاست و آنها وقتی در سال 2011 نتوانستند آمریکا را قانع سازند تا در لیبی مداخله کند، به این امر پی بردند. بحران مالی در سال 2013 موید این امر بود و نشان داد که آمریکا حاضر به حمایت از اروپا است، اما باید اروپا خلاقیت و عنان کار را در دست گیرد و به عبارت دیگر خود را به استقلال راهبردی برساند.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - اروپا؛ اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛
International Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۲. The UK and European Defense: Leading or Leaving? ، اسفند ۱۳۹۱
بریتانیا و دفاع اروپایی: درحال رهبری یا در حال ترک {اتحادیه}؟
نویسنده از موضع سنتی بریتانیا در قبال دفاع مشترک اروپایی انتقاد کرده و بر این باور است که دیگر بریتانیا به بهانه آمریکا و ناتو نمی‌تواند مانعی بر سر این دفاع ایجاد کند. از دید نویسنده آمریکا به راستی خواستار ایجاد دفاع مستقل اروپایی و نقش هرچه بیشتر اتحادیه در امور دفاعی است و موضع بریتانیا تاثیر منفی در این زمینه گذاشته است. از دید نویسنده پیمان‌های دوجانبه نظامی بین انگلیس و فرانسه نیز ناکارامدی خود را نشان داده و بریتانیا چاره‌ای ندارد جز اینکه نفشی هدایت‌کننده در سیاست مشترک اروپایی پیدا کند.
موضوعات: سیاست نظامی - انگلستان؛ سیاست نظامی - اتحادیه اروپا؛ انگلستان - سیاست خارجی؛
The Royal Institute of International Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۳. The European Security Strategy: Implementing a Distinctive Approach to Security ، اسفند ۱۳۸۲
استراتژی امنیتی اروپا: به کار گیری یک رهیافت شاخص نسبت به امنیت
هدف این مقاله شکل دهی به مفهوم استراتژی امنیتی اروپا و تشویق یک بحث استراتژیک در این زمینه است. این مقاله با مروری تاریخی از عدم یک استراتژی اروپایی شروع می‌کند و معتقد است که در سال‌های اخیر یک رهیافت امنیتی اروپایی در حال ظهور است. در قسمتی دیگر از مقاله رهیافت‌های جدیدی که توسط سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاه‌ها ارائه شده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مقاله نیز بررسی عمیق‌تری از مفاهیم امنیت و استراتژی در اروپا به عمل می‌آید.
موضوعات: اروپا - امنیت ملی؛ اروپا - سیاست خارجی
Royal Institute for International Relations

جستجو درون متن این مدرک
۴. UN Concept De Securite Europeenne Pour Le 21E Siecle ، مهر ۱۳۸۲
مفهوم امنیت اروپایی برای قرن بیست و یکم
از بیست سال پیش تا کنون اروپا شاهد تغییرات مهمی در چارچوب استراتژیک خود بوده است. اروپا اکنون بیشتر یکپارچه شده است. جنگ سرد پایان یافته و روند جهانی شدن سرعت یافته است. این تغییرات به طور اساسی باعث تغییر امنیت اروپا شده است. یک مفهوم امنیت اروپایی که ناشی از منافع و ارزش‌های اروپایی است، اهداف جهانی و بلند مدت این قاره را توصیف می‌کند. این مفهوم، ساختار مرجعی برای سیاست‌های روزانه در محیط بین‌المللی پیچیده و در حال تغییر فراهم مینماید. مفهوم جهت گیری امنیتی، برآورد قابلیت‌های مدنی و نظامی است که اتحادیه اروپا بایستی توسعه دهد.
موضوعات: اروپا - سیاست و حکومت؛ جهانی شدن؛ اتحادیه اروپا؛ سیاست جهانی - قرن ۲۱؛ امنیت بین‌المللی؛ سیاست نظامی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت
Institut Royal Des Relations Internationales

جستجو درون متن این مدرک